Φιλοσοφική θεωρία που αρνείται να δεκτεί την ύπαρξη των ηθικών νόμων που δεσμεύουν ή κατευθύνουν τη ζωή και τις πράξεις των ανθρώπων …