Ιουδαϊκό μυστικό θεοσοφικοφιλοσοφικό σύστημα που ανάγει την αρχή του στους χρόνους της βαβυλωνιακής αιχμαλωσίας και καταγράφηκε κατά το Μεσαίωνα.