Σύνολο πολιτικών θεωριών και κινημάτων που τάσσονται ενάντια σε κάθε μορφή πολέμου και υποστηρίζουν ότι η σταθερή ειρήνη είναι σκοπός πρωταρχικής σημασίας για την ανθρωπότητα .