Η απαλλαγή από κάθε είδος εξωτερικής δέσμευσης , εξάρτησης και επιρροής .. Η απελευθέρωση από κάθε είδους εσωτερικούς και εξωτερικούς καταναγκασμούς .