Το σκέτο ψωμί σικάλεως είναι πολύ βαρύ ψωμί . Αυτό που κυκλοφορεί ως σικάλεως γίνεται από μείγμα σιτάλευρου και σικάλευρου . Το καφέ χρώμα που έχει οφείλεται σε προσθήκη καραμελοχρώματος .