Λεξικό - Γλωσσάρια

Λεξικό - Γλωσσάρια Κατηγορίες με καταχωρήσεις που σας παρέχουν ένα πλούσιο υλικό από λεξικά όλων των ειδών και γλωσσάρια.Eλληνικό λεξικό, Kρητικό γλωσσάρι, το λεξικό της υγείας και Kοζανίτικο γλωσσάρι είναι μερικά από αυτά που εμπεριέχονται στην κατηγορία.Ένας θησαυρός λεξιλογίου και φράσεων.


Εικόνα - Ελληνικό Λεξικό

Ελληνικό Λεξικό

Προσπάθεια δημιουργίας ένος λεξικού με λέξεις και έννοιες που συχνά χρησιμοποιούμε άλλα δεν γνωρίζουμε την ακριβή τους σημασία.

περισσότερα...

Ερπύστρια

: Ερπύστρια : καθεμιά από τις δύο συνεχείς, αρθρωτές, εύκαμπτες και εξαιρετικά ανθεκτικές αλυσίδες ή ταινίες, που περνούν πάνω από τους τροχούς, συνήθως στρατιωτικού άρματος, επιτρέπ

Έρμα

: Έρμα : το συνολικό βάρος που προστίθεται σε σκάφος, για να ρυθμίζει την ισορροπία του.
Εικόνα - Κοζανίτικο γλωσσάριο

Κοζανίτικο γλωσσάριο

Προσπάθεια δημιουργίας ενός κοζανητικού λεξικού με φράσεις και λέξεις από την όμορφη Κοζάνη.

περισσότερα...

Ψέκας

: Ψέκας (ο) = ψεύτης

Ψειφίδ’

: Ψειφίδ’ (το) = μικρό μαχαίρι
Εικόνα - Κρητικό Γλωσσάριο

Κρητικό Γλωσσάριο

Λεξικό της Κρητικής διαλέκτου με σύντομη επεξήγηση της λέξης . Σε ορισμένες περιπτώσεις δίδονται και παραδείγματα για να «κατέχετε» .

περισσότερα...

Ζήση

: Ζήση : Ζωή.

Ζεύκι

: Ζεύκι : Διασκέδαση.
Εικόνα - Λεξικό Υγείας

Λεξικό Υγείας

Λεξικό με ιατρικούς όρους. Καταχώρηση λέξεων - όρων που χρησιμοποιούν οι γιατροί και όχι μόνο.

περισσότερα...

Ομφαλοπλακουντικά βλαστοκύτταρα

: Τα ομφαλοπλακουντικά βλαστοκύτταρα, είναι κύτταρα που συλλέγονται από τον ομφάλιο λώρο. Είναι κατά κύριο λόγο αιματοποιητικά και μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες μεταμόσχευσης μυελο

Ολοδύναμα βλαστοκύτταρα

: Τα ολοδύναμα βλαστοκύτταρα, μπορούν να φτιάξουν κάθε ιστό του εμβρύου, αλλά και κάθε εξωεμβρυϊκό ιστό. Πρακτικά αυτή την ιδιότητα έχουν τα κύτταρα του εμβρύου της 2ης ή 2ης ημέρας.