Αθήρωμα : εναπόθεση λιποειδών ουσιών στον εσωτερικό χιτώνα των αρτηριών .