Λέγεται για ανθρώπους που ταιριάζουν πολύ.
Φράση της Καινής Διαθήκης: «ευρίσκει Φίλιππος τυν Ναθαναήλ» (Ιωάνν. 1 45).