BETA - Δοκιμαστική Λειτουργία v.7
Προσευχές - Υμνοι

Παράδοση

Προσευχές - Υμνοι

Θρησκευτικά κείμενα , προσευχές , ψαλμοί και άλλα Θρησκευτικά κείμενα . Ο θεός μαζί μας -)))

Αγιο Πνεύμα

Αγιο Πνεύμα , εσύ που λύνεις τα προβλήματα, που φωτίζεις όλους τους δρόμους, ώστε να μπορέσω να πετύχω το στόχο μου. Εσύ που μου δίνεις το θεϊκό δώρο να συγχωρώ και να ξεχνώ όλα τα κακά εναντίον μου, και που σε όλες τις στιγμές της ζωής μου είσαι μαζί μου. Θέλω με αυτή τη σύντομη προσευχή να σε ευχαριστήσω για όλα και να επιβεβαιώσω......

Περισσότερα

Βραδινή Προσευχή Προσκόπων

Χριστέ, στις σκηνές μαζεμένοι, μέσα στις νύχτας τη σιγή,οι Πρόσκοποι ψάλλουν στον Πλάστη,μια προσευχή ευλαβική.Εσύ που έπλασες τον κόσμο,και στα πουλιά δίνεις τροφή,φάνου σπλαχνικός στα παιδιά σου,κι οδήγα μας στην αρετή.Όλοι ερχόμαστε προς Εσένατην πηγή της αιώνιας ζωής,πρόσδεξε τη δέηση μας,που βγαίνει απ’ την ψυχή μας.Συ......

Περισσότερα

Προσευχή Ενόπλων Δυνάμεων

"Δέσποτα Παντοκράτωρ,ο Καταξιώσας ημάς διελθείν το μήκος της ημέρας ταύτηςπρόσδεξαι τας εσπερινάς ημών δεήσειςκαι κατάπεμψον το πλήθος του ελέους Σουεπί πάντας ημάς τους δεομένους Σου.Τοίχισον ημάς τοις Αγίοις Αγγέλοις Σου,Περιχαράκωσων ημάς τη Αληθεία Σου,Φρούρησον ημάς τη Δυνάμει Σου,Φύλαξον υπό την Σκέπην Σου τον......

Περισσότερα

Προς τον Θεό

Δώσμου Θεέ μου υπομονήν'αντέξω το σκοτάδιπου πλημμυρίζει την ψυχήσαν έρχεται το βράδυ Δώσμου Θεέ μου υπομονήκαι διώξε μου τον πόνοπου με ξυπνάει το πρωίκαι κάθε μέρα λιώνω Ένα σημάδι Σου ζητώμία απάντηση να βρώμέσα απ'την παρουσία ΣουΜου έμαθαν από παιδίπως μέσα από την προσευχήζεις την ελευθερία σου Δώσμου Θεέ μου......

Περισσότερα

Προσευχή Αεροπορίας

"Θεέ και Κύριε των Δυνάμεωνκαι πάσης Κτίσεως Δημιουργέ.Συ ο οποίος εξεχεας προς αναπνοάς τον αέρακαι τούτου την δύναμινυπό το κράτος του ανθρώπου υπέταξας.Ευδοκήσον, όπως ούτος ούριος γενηταιεις τα ελληνικά πτερά,ίνα, δι'αυτών μεταφέρηταιανά τον κόσμον άπανταη δική Σου αγάπη και ειρήνη, Αμήν"

Υμνος εις Δία

Των Αθανάτων όλων ενδοξώτερε, πολυώνυμε και αιώνιε Παντοκράτορα Ζεύ, της φύσεως αρχηγέ που τα πάντα κυβερνάς με το Νόμο, χαίρε ! Γιατί σε εσένα πρέπει να απευθύνονται όλοι οι θνητοί. Γιατί από εσένα βαστάει η γενιά μας και εσύ είσαι που εδώρισες τη λαλιά μόνο σε εμάς από όσα θνητά ζούν και κινούνται επάνω στη γή μας. Για αυτό θα......

Περισσότερα

Σκοτσέζικη Προσευχή 17ου αιώνα

Από δαιμονικά στοιχειάκι από τέρατα με ποδάρια μακριά,κι από πράγματα που πάνω σου πέφτουν μες στη νυχτιάείθε ο καλός Θεός να μας φυλά.

Η προσευχή του ταπεινού

Ελέησόν με ο Θεός, κατά το μέγα ελεός σουέτσι που εύσπλαχνα ελεείς κάθε πιστό σου.Δεν είμαι τάχατες κι εγώ εικόνα και ομοίωσητου πάνσεπτου προσώπου σου με την κατάσπρη γενειάδακαι με το δίκιο μου, υποθέτω, σου ζητώμια κάποια λογικήν αποζημίωσηέτσι που στάθηκα πιστός μες στων δακρύων την κοιλάδα. Ουράνιες δε ζητώ χαρές, αλλά......

Περισσότερα

Βασίλη Μιχαηλίδη «Η 9η Ιουλίου του 1821″

Ο Τούρκος ότι τζι' έφυεν τζι' εμείναν μανισιοί τους,εγονατίσαν ούλοι τους για να προσευκηθούσιν,τζι' ούλοι εκλαμουριστήκασιν, τζιαι τζιείν' η προσευκή τουςήτουν που μέσα στην καρδκιάν την ώραν που πονούσιν.Στην υστερκάν της προσευκής έτσι γονατισμένοιείπαν κλαμένοι σιανά τζιαι με φωνήν κομμένην:"Θεέ μου, τζιαι συχχώρησε τους......

Περισσότερα

Eσπερινή προσευχή του στρατού

Δέσποτα Παντοκράτωρα, ο καταξιώσας ημάς διελθείν το μήκος της ημέρας ταύτης, Πρόσδεξε τας εσπερινάς ημών δεήσεις και κατέπεμψεν το πλήθος του ελέους Σου επί πάντας ημάς τους δεομένους Σου.Τοίχισον ημάς τοις Αγίοις Αγγέλοις Σου, περιχαράκωσον ημάς την αληθείαν Σου, φρούρησον ημάς τη δύναμιν σου, φύλαξε υπό την σκέπην Σου τον......

Περισσότερα

Πρωινή προσευχή

Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Δόξα Σοι, ο Θεός ημών, δόξα Σοι.Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της Αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος, και σώσον, Αγαθέ, τας......

Περισσότερα

Προσευχή στο γεύμα

(Ευχή πριν το γεύμα)Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά Σου, ελθέτω η Βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών. Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από......

Περισσότερα

Προσευχή στο δείπνο

(Ευχή πριν το δείπνο) Φάγονται πένητες και εμπλησθήσονται, και αινέσουσιν Κύριον οι εκζητούντες Αυτόν, ζήσονται αι καρδίαι αυτών εις αιώνα αιώνος. Αμήν. (Ευχή μετά το δείπνο) Εύφρανας ημάς, Κύριε, εν τοις ποιήμασί Σου, και εν τοις έργοις των χειρών Σου ηγαλλιασάμεθα. Εσημειώθη εφ'ημάς το φως του προσώπου Σου, Κύριε, έδωκας......

Περισσότερα

Προσευχή Παναγίας

Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, η μόνη καθαρωτάτη ψυχή τε και σώματι, η μόνη κατοικητήριον όλη γενομένη της όλης χάριτος του Παναγίου Πνεύματος, καντεύθεν και αυτάς τας αύλους και αγγελικάς Δυνάμεις ασυγκρίτως υπερβάσα τη καθαρότητι και τω αγιασμώ της ψυχής και του σώματος. Έπιδε επ’ εμέ τον εναγή και ακάθαρτον και ρερυπωμένον......

Περισσότερα

Το Πιστεύω

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων . Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν τον Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων . ως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο......

Περισσότερα

Στην ίδια ενότητα

Plugin by:aAM
banner
asxetos.gr
asxetoslogo