Πίνακας μετατροπής

Πληκτρολόγησε ένα αριθμό από το 1 έως και το 3999 :


Η απάντηση είναι :

Θυμίζουμε ότι ισχύει :>
  Ι = 1>
V = 5>
X = 10>
L = 50>
C= 100>
D = 500>
M=1000>