Επιμέλεια:
Asxetos
περισσότερα »
+ Γράμματα- Γράμματα 

Χρυσή Λίρα. Τιμές, αρχείο τιμών, Αγγλίας κ.ά

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 24/07/2011 . Αναγνώσεις: 9805

Τα δελτία τιμών που εκδίδει η Τράπεζα της Ελλάδος. Τα δελτία αυτά περιέχουν πληροφορίες σχετικές με τις τιμές αγοράς και πώλησης χρυσού και χρυσών νομισμάτων για συναλλαγές της Τράπεζας της Ελλάδος με ιδιώτες έναντι ευρώ.

Χρυσή Λίρα. Τιμές, αρχείο τιμών, Αγγλίας κ.ά

Τιμή Χρυσής Λίρας

Στις εργασίες της Τράπεζας της Ελλάδος περιλαμβάνεται και η αγοροπωλησία χρυσού σύμφωνα με τον ν.2771/99, άρθρο 15, παράγρ. 1, και τις εξ αυτού απορρέουσες διατάξεις της Τράπεζας.

Στην ιστοσελίδα μπορείτε να βρείτε τα δελτία τιμών που εκδίδει η Τράπεζα της Ελλάδος. Τα δελτία αυτά περιέχουν πληροφορίες σχετικές με τις τιμές αγοράς και πώλησης χρυσού και χρυσών νομισμάτων για συναλλαγές της Τράπεζας της Ελλάδος με ιδιώτες έναντι ευρώ. Οι τιμές αυτές αφορούν στις εξής κατηγορίες:

  • Λίρα Αγγλίας
  • Νομίσματα Γνήσια και Διαπραγματεύσιμα
  • Λίρες Αγγλίας μη Εμπορεύσιμες (ελαττωματικές)
  • Νομίσματα Γνήσια μη Διαπραγματεύσιμα (λιποβαρή)
  • Νομίσματα μη Γνήσια (Ιταλικής ή Λιβανικής κοπής)
Προκειμένου για ράβδους ή πλάκες χρυσού που αγοράζει η Τράπεζα της Ελλάδος, ο πελάτης καταθέτει τις ράβδους ή πλάκες χρυσού στην Τράπεζα της Ελλάδος προς έλεγχο της γνησιότητας, αφού προηγουμένως συμφωνηθεί η τιμή αγοράς. Μετά τον εργαστηριακό έλεγχο, και εφόσον διαπιστωθεί η καθαρή περιεκτικότητα σε χρυσό, καταβάλλεται στον πελάτη το αντίτιμο σε ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα ελέγχου.

Με εκτίμηση, Asxetos ! - info@asxetos.gr - www.asxetos.gr -

Ιστογραφία

Ίσως σας ενδιαφέρουν
Οι Υπηρεσίες βασίζονται κυρίως σε εξωτερικές πηγές. Να επιβεβαιώνετε από άλλες πηγές την ορθότητα των πληροφοριών. Εάν κάποια υπηρεσία μας δεν λειτουργεί σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε