No 6 ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ - ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ κ.λ.π !
1ο Μέρος :
 Yπόδειγμα Ισολογισμού (ανάπτυξης)
σε επιμέρους Κονδύλια - Στοιχεία .
 Αποτελέσματα Χρήσης - Διάθεση Αποτελεσμάτων - Πίνακας Διανομής Κερδών.

Από : © Τον asxeto

 (Η πρώτη έως σήμερα 30/10/2002  on line ΑΝΑΛΥΣΗ  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  τουλάχιστον στο Ελληνικό διαδίκτυο ...) 

   Α. Ενας ενδεικτικός Πίνακας - ανάπτυξης ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ , με εξαιρετική χρησιμότητα στο να δούμε πως αναλύεται κάθε ένα επιμέρους στοιχείο του Ισολογισμού   (π.χ Στον λογαριασμό ....  ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ τι συνήθως "αναλυτικότερα" περιλαμβάνεται ? , asxeto ...: οι αποσβέσεις έτσι όπως έχουν τοποθετηθεί πιθανόν να σας μπερδεύουν ..... αφού τις έχουμε συνηθίσει  να αναπτύσσονται σε στήλες .... το ίδιο σχεδόν είναι ....  ) . 
           
Στον πίνακα θα δείτε .....Με κόκκινο φόντο και άσπρα έντονα γράμματα ..... είναι εκείνα τα ελάχιστα κονδύλια που χρησιμοποιούμε στην ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ για να εξάγουμε τα αποτελέσματα μας (κλικ εδώ για να δείτε ολοκληρωμένη την ανάλυση ισολογισμού - παράδειγμα -  με βάση τα παρακάτω στοιχεία του πίνακα)


-
Η παρούσα σελίδα είναι ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ της αρχικής σελίδας (εισαγωγή)  ON LINE ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ την οποία εάν δεν έχετε δει κάντε κλικ ΕΔΩ  και της κύριας σελίδας για την ΑΝΑΛΥΣΗ ενός ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ την οποία εάν δεν έχετε δει κάντε κλικ ΕΔΩ

(Ενδεικτικός Πίνακας - Πραγματικό Παράδειγμα υπόδειγμα της  Χ εταιρείας - Πηγή η  εξαιρετική εφημ.  ΚΕΡΔΟΣ)
  

 Ενεργητικό
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 0,00
 
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
 
1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΣ 0,00
 
2. ΣΥΝ/ΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦ. ΔΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΚΤΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 0,00
 
3. ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 0,00
 
4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1.080,75
 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1.080,75
 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΣ 0,00
 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝ/ΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦ. ΔΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΚΤΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 0,00
 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΟΚΟΥΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 0,00
 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 781,71
 
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 781,71
 
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 299,04
 
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
 
I. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
 
1. ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ 1.556,43
 
2. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 561,56
 
3. ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ 0,00
 
4. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 0,00
 
5. ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 0,00
 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2.117,99
 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ 1.011,79
 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 148,26
 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ 0,00
 
ΑΠΟΣΒ. ΠΡΟΚΑΤ. ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 0,00
 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 0,00
 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 1.160,06
 
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 957,94
 
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
 
1. ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ 1.220,51
 
2. ΟΡΥΧΕΙΑ-ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ- ΛΑΤΟΜΕΙΑ-ΑΓΡΟΙ 0,00
 
3. ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 4.784,77
 
4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝ. ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ & ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2.613,26
 
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 151,89
 
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.636,33
 
7. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 173,21
 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙΙ) 10.579,98
 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΞΙΩΣΕΩΝ & ΥΠΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0,00
 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΥΧΕΙΑ-ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ-ΛΑΤΟΜΕΙΑ-ΑΓΡΟΥΣ 0,00
 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 2.669,41
 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝ. ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ & ΛΟΙΠΟ ΜΗΧΑΝ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 1.300,36
 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 99,64
 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 1.309,31
 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ & ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 0,00
 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 5.378,73
 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 5.201,26
 
ΙΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
 
1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 20.556,84
 
2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 0,00
 
ΜΕΙΟΝ : ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ 0,00
 
3. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 3.560,87
 
4. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 0,00
 
5. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΛΗΞΕΩΣ 0,00
 
6. ΤΙΤΛΟΙ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 0,00
 
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 7,57
 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΜΑΚΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 24.125,28
 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧ. 0,00
 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 0,00
 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ .ΔΟΣΕΙΣ 0,00
 
ΑΠΟΣΒ. ΑΠΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧ. 0,00
 
ΑΠΟΣΒ. ΣΕ ΜΑΚΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΜΕΤ. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧ. 0,00
 
ΜΗ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΟΙ ΤΟΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ 0,00
 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΣΕ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΛΗΞΕΩΣ 0,00
 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 0,00
 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0,00
 
ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΕΣ ΣΥΜΜ. & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ.ΑΠΑΙΤ. 0,00
 
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΕΣ ΣΥΜΜ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ.ΑΠΑΙΤ. 24.125,28
 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 30.284,47
 
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
 
Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
 
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 3,95
 
2. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ-ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΑΤΑ 352,99
 
3. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 0,00
 
4. ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ-ΑΝΤ/ΚΤΙΚΑ &ΕΙΔΗ ΣΥΣΚ. 872,10
 
5. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 0,63
 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 1.229,67
 
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
 
1. ΠΕΛΑΤΕΣ 15.689,56
 
2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ : 0,00
 
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (ΜΕΙΟΝ ΤΑ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΜΕΝΑ -ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΜΕΝΑ) 50,31
 
ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ 0,00
 
ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ 137,10
 
ΜΕΙΟΝ : ΜΗ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΟΙ ΤΟΚΟΙ 0,00
 
3. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 4.003,19
 
4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 0,00
 
5. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΕΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧ. 5.862,64
 
6. ΒΡΑΧ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΜ. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 0,00
 
7. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 0,00
 
8. ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 0,00
 
9. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 0,00
 
10. ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ -ΕΠΙΔΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ & ΧΡΕΩΣΤΕΣ 0,00
 
ΜΕΙΟΝ : ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0,00
 
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 2.447,77
 
12. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 58,92
 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 28.249,50
 
ΙΙΙ. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
 
1. ΜΕΤΟΧΕΣ 362,57
 
2. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 0,00
 
3. ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0,00
 
4. ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ 700,50
 
ΜΕΙΟΝ : ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΔΟΣΕΙΣ 0,00
 
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 1.063,07
 
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
 
1. ΤΑΜΕΙΟ 21,26
 
2. ΛΗΓΜΕΝΑ ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 0,00
 
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 4.419,17
 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 4.440,43
 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)
 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ1+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) 34.982,67
 
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
 
1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 456,82
 
2. ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 13,20
 
3. ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,12
 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 470,13
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 66.036,32
 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
 
1. ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 0,00
 
2. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ & ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 182,07
 
3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 0,00
 
4. ΛΟΙΠΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ 0,00
 
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ 182,07
 
 Παθητικό
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
 
I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ
 
1. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ 11.787,93
 
2. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ 0,00
 
3. ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΟ 0,00
 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 11.787,93
 
II. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ 21.449,61
 
III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑ/ΡΜΟΓΗΣ- ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
 
1. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ 0,00
 
2. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 523,56
 
3. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,00
 
ΣΥΝΟΛΟ (ΙΙΙ) 523,56
 
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
 
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 357,28
 
2. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 0,00
 
3. ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 0,00
 
4. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 549,30
 
5. ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ 1.697,42
 
6. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ -87,88
 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ 2.516,12
 
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ
 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ 257,53
 
ΥΠΟΛ. ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 0,00
 
ΥΠΟΛ. ΚΕΡΔΩΝ/ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 0,00
 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ 257,53
 
VI. ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
 
1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ -ΕΤΑΙΡΩΝ 0,00
 
2. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 0,00
 
ΣΥΝΟΛΟ (VI) 0,00
 
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑV+AVI)
 
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑV+AVI) 36.534,75
 
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
 
1. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0,00
 
2. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1.468,44
 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 1.468,44
 
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 
Ι. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 
1. ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00
 
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00
 
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ - ΣΥΝΟΛΟ 0,00
 
2. ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00
 
ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00
 
ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΝΟΛΟ 0,00
 
3. ΔΑΝΕΙΑ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΩΝ 0,00
 
4. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 0,00
 
5. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 0,00
 
6. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ 0,00
 
7. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΛΗΞΕΩΣ 0,00
 
ΜΕΙΟΝ : ΜΗ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΟΙ ΤΟΚΟΙ 0,00
 
8. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 9,20
 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 9,20
 
ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 12.199,64
 
2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 160,36
 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00
 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ - ΣΥΝΟΛΟ 160,36
 
ΜΕΙΟΝ : ΜΗ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΟΙ ΤΟΚΟΙ 0,00
 
3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 13.930,38
 
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00
 
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΣΥΝΟΛΟ 13.930,38
 
4. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 325,40
 
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 383,96
 
6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 80,57
 
7. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ. ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 0,00
 
8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 0,00
 
9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜ. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 0,00
 
10. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ 775,97
 
11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 64,08
 
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 27.920,36
 
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ) 27.929,56
 
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
 
1. ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 0,00
 
2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ 84,52
 
3. ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 19,05
 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 103,57
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 66.036,32
 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
 
1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 0,00
 
2. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ & ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 182,07
 
3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 0,00
 
4. ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ 0,00
 
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ 182,07
 

 Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
 
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 48.711,92
 
ΜΕΙΟΝ : ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 44.126,46
 
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 4.585,46
 
ΠΛΕΟΝ : ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 261,34
 
ΣΥΝΟΛΟ (ΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ + ΑΛΛΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ) 4.846,80
 
1. ΜΕΙΟΝ : ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3.597,78
 
2. ΜΕΙΟΝ : ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ 0,00
 
3. ΜΕΙΟΝ : ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ 365,88
 
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 883,13
 
1. ΕΣΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 408,40
 
2. ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 161,06
 
3. ΚΕΡΔΗ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 65,15
 
4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 371,65
 
1. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 149,15
 
2. ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 18,93
 
3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 887,92
 
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 833,38
 
II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
 
1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ 2.300,68
 
2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 0,33
 
3. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 1,08
 
4. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 0,00
 
ΜΕΙΟΝ: 0,00
 
1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 1.029,58
 
2. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 14,98
 
3. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 8,66
 
4. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 180,00
 
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1.068,87
 
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ) 1.902,26
 
ΜΕΙΟΝ : ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1.144,43
 
ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 1.144,43
 
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη-ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 1.902,25
 
 Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κερδη-ζημιες) ΧΡΗΣΕΩΣ 1.902,26
 
ΠΛΕΟΝ: ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (κερδών ή ζημιών) ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 579,87
 
ΜΕΙΟΝ : ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 0,00
 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 0,00
 
ΣΥΝΟΛΟ 2.482,12
 
ΜΕΙΟΝ : 0,00
 
1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑ ΟΓΑ 653,38
 
2. ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΟΙ 32,92
 
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ (η ζημιες εις νεον) 1.795,83
 

 Διάθεση κερδών

1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 61,82
 
2. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ 453,94
 
3. ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ 322,03
 
4. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 0,00
 
5. ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 700,50
 
6. ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 0,00
 
7. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 0,00
 
8. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 257,53
 
0,00
 

Με εκτίμηση
© asxetos και "akaliptos"

30 Οκτωβρίου 2002 


Εκτύπωση

Καλύτερα στον μενού της ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ που θα ανοίξει στον Η/Υ σας να επιλέξτε ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗ εκτύπωση (κάντε προεπισκόπηση πριν την εκτύπωση) . Προτείνεται αντί για εκτύπωση η αποθήκευση της σελίδας (αρχείο/αποθήκευση ως/ επιλέγουμε ως τύπου αρχείου "ιστοσελίδα μόνο" , επιλέγουμε  τον φάκελο αποθήκευσης και το όνομα του αρχείου .

(απαγορεύεται αυστηρά  η αναδημοσίευση χωρίς την συναίνεση του δημιουργού - συντάκτη)