Επιμέλεια:
Asxetos
περισσότερα »
+ Γράμματα- Γράμματα 

Υπολογισμός δόσεων δανείου

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 24/10/2004 . Αναγνώσεις: 165448

Υπολογίστε on line τις δόσεις για ένα δάνειο με την συμπλήρωση μόνο 3 πεδίων. Οι δόσεις αυτόματα υπολογίζονται σε μηνιαίες - τριμηνιαίες - εξαμηνιαίες - ετήσιες , επίσης υπολογίζονται οι συνολικοί τόκοι και η συνολική επιβάρυνση , τέλος τα ποσά παρατίθενται και σε δραχμές .

Υπολογισμός δόσεων δανείου

Σημείωση : Συμπληρώστε μόνο τα 3 πεδία με το ανάλογο χρώμα .

Θεωρούμε : Υπόθεση εργασίας ότι το επιτόκιο δεν θα μεταβληθεί κατά την διάρκεια εξυπηρέτησης του δανείου (για να μπορούμε να εξάγουμε συνολικούς τόκους και ποσό πληρωμής)

Πίνακας υπολογισμού δόσεων (ευρώ)
 
ΜΗΝΑΣ
ΤΡΙΜΗΝΟ
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΕΤΟΣ
ΕΠΙΤΟΚΙΟ

ΔΑΝΕΙΟ

ΔΟΣΕΙΣ
ΕΤΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΔΟΣΗΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΠΟΣΟ ΔΟΣΗΣ
ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
ΤΟΚΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Πίνακας υπολογισμού δόσεων (δραχμές)
(αυτόματη συμπλήρωση)
ΜΗΝΑΣ
ΤΡΙΜΗΝΟ
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΕΤΟΣ
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
ΔΑΝΕΙΟ
ΠΟΣΟ ΔΟΣΗΣ
ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
ΤΟΚΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Με εκτίμηση, Asxetos ! - info@asxetos.gr - www.asxetos.gr -
Ίσως σας ενδιαφέρουν