ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ & ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ
ΕΙΔΟΣ
Τιμή Μονάδες Μέτρησης Αποτέλεσμα
Μήκος
Εμβαδόν
Ογκος
Βάρος
(Η Υποδιαστολή με «.» και όχι με «,» )

 

Πίνακας Μετατροπών και σχέσεις μεταξύ τους
Μήκος Σχέση
Μετατροπής
Ιντσες (in) σε Εκατοστά (cm) 2.54
Εκατοστά σε Ιντσες 0.39
Ιντσες σε Χιλιοστά (mm) 25.40
Χιλιοστά σε Ιντσες 0.04
Πόδια (ft) σε Μέτρα (m) 0.31
Μέτρα σε Πόδια 3.28
Γιάρδες (yd) σε Μέτρα 0.91
Μέτρα σε Γιάρδες 1.09
Μίλια (mi) σε Χιλιόμετρα (km) 1.61
Χιλιόμετρα σε Μίλια 0.62
Εμβαδόν Σχέση
Μετατροπής
Τετραγωνικές Ιντσες σε Τετραγωνικά Εκατοστά (cm²) 64.51
Τετραγωνικά Εκατοστά σε Τετραγωνικές Ιντσες (in²) 0.15
Τετραγωνικά Πόδια σε Τετραγωνικά Μέτρα (m²) 0.09
Τετραγωνικά Μέτρα σε Τετραγωνικά Πόδια (ft²) 10.76
Τετραγωνικές Γιάρδες σε Τετραγωνικά Μέτρα 0.84
Τετραγωνικά Μέτρα σε Τετραγωνικές Γιάρδες (yd²) 1.20
Τετραγωνικά Μίλια σε Τετραγωνικά Χιλιόμετρα (Km²) 2.59
Τετραγωνικά Χιλιόμετρα σε Τετραγωνικά Μίλια (mi²) 0.39
Acres σε Εκτάρια (ha) 0.40
Εκτάρια σε Acres 2.47
Ογκος Σχέση
Μετατροπής
Κυβικές Ιντσες σε Κυβικά Εκατοστά (cm³) 16.39
Κυβικά Εκατοστά σε Κυβικές Ιντσες (in³) 0.06
Κυβικά Πόδια σε Κυβικά Μέτρα (m³) 0.03
Κυβικά Μέτρα σε Κυβικά Πόδια (ft³) 35.32
Κυβικά Γιάρδες σε Κυβικά Μέτρα 0.76
Κυβικά Μέτρα σε Κυβικές Γιάρδες (yd³) 1.31
Κυβικές Ιντσες σε Λίτρα (l) 0.02
Λίτρα σε Κυβικές Ιντσες 61.03
Γαλόνια σε Λίτρα 4.55
Λίτρα σε Γαλόνια (gal) 0.22
US Γαλόνια (gal) σε Λίτρα 3.79
Λίτρα σε US Γαλόνια 0.26
Ουγκιές Υγρού σε Χιλιοστόλιτρα (ml) 30.77
Χιλιοστόλιτρα σε Ουγκιές Υγρού (fl oz) 0.03
Βάρος Σχέση
Μετατροπής
Ουγκιές σε Γραμμάρια (gr) 28.35
Γραμμάρια σε Ουγκιές (oz) 0.04
Λίμπρες σε Κιλά (kgr) 0.45
Κιλά σε Λίμπρες (lb) 2.21
Μεγάλοι Τόνοι σε Τόνοι 1.02
Τόνοι σε Μεγάλοι Τόνοι 0.98
Μικροί Τόνοι σε Τόνοι 0.91
Τόνοι σε Μικροί Τόνοι 1.10