ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΥΨΟΥΣ
Φύλλο :
Απόσταση Κεφαλιού από Ιερό Οστό (σε εκατοστά) :
Συνολικό Ύψος (σε εκατοστά) :
Σχέση Συν. Υψους με Κεφάλι/Ιερό Οστό :
Τα ιδανικά όρια (Min – Max) στην αναλογία αυτή είναι :
Αρα , έχετε αναλογίες :
Με δεδομένο το Υψος σας το Min της απόστασης Κεφάλι – Ιερό Οστό για να έχετε ιδανική αναλογία είναι : :
Με δεδομένο το Υψος σας το Max της απόστασης Κεφάλι – Ιερό Οστό για να έχετε ιδανική αναλογία είναι : :

The browser does not support JavaScript. The calculations created using SpreadsheetConverter will not work. Please access the web page using another browser.