Οδηγίες :

- Για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων να εισάγετε την πρώτη ημέρα των τελευταίων τριών εμμηνορροϊκών περιόδων σας .

-
Εάν δεν την θυμάστε γράψτε μόνο της τελευταίας εμμηνορροϊκής περιόδου (και αφήστε τις άλλες ασυμπλήρωτες) και μετά κάντε κλικ στο «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» .

- Για κύκλους κοντύτερους από 21 ημέρες και
μεγαλύτερους από 35 ημέρες δεν εξάγονται αποτελέσματα . Αυτός ο υπολογιστής δεν
πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο ή τον προγραμματισμό μίας
εγκυμοσύνης .

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ – ΕΜΜΗΝΟΡΡΟΙΑΣ

Η πρώτη ημέρα της τελευταίας σας εμμηνορροϊκής περιόδου :

Η πρώτη ημέρα της Προτελευταίας εμμηνορροϊκής περιόδου :


Εάν την θυμάστε επιλέξτε την εσείς από το μενού αλλιώς θα εξαχθεί αυτόματα βασισμένη σε ένα μέσο εμμηνορροϊκό κύκλο 28 ημερών

Η πρώτη ημέρα της Προ-Προτελευταίας εμμηνορροϊκής περιόδουΕάν την θυμάστε επιλέξτε την εσείς από το μενού αλλιώς θα εξαχθεί αυτόματα βασισμένη σε ένα μέσο εμμηνορροϊκό κύκλο 28 ημερών
(Προσοχή στις ημερομηνίες που ακολουθούν έχουμε την μορφή Μήνας / Ημερ / Ετος)

  • Η εμμηνορροϊκή περίοδος – κύκλος σας είναι :

    ημερών
  • Η επόμενη εμμηνορροϊκή περίοδος θα πρέπει να είναι την :
  • Το χρονικό διάστημα που ΑΡΧΙΖΕΙ η υψηλή γονιμότητα είναι :

  • Το χρονικό διάστημα που ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ η υψηλή γονιμότητα είναι :