ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΩΝ - ΩΡΩΝ - ΜΗΝΩΝ
Α. Υπολογισμός Ημερών
1 Αρχική Ημερομηνία (από) help
2 Μεταγενέστερη Ημερομηνία (εώς και την ..) help
3 Μείον οι αργίες, εθνικές εορτές σε ημέρες help
4 Αποτέλεσμα σε ημερολογιακές ημέρες  help
5 Αποτέλεσμα σε εργάσιμες ημέρες (5μερο)  help
Β. Υπολογισμός Ωρών
6 Ωρες καθημερινής ενασχόλησης help
7 Αποτέλεσμα σε ώρες των ημερολογιακών ημερών  help
8 Αποτέλεσμα σε ώρες των εργάσιμων ημερών  help
Γ. Υπολογισμός Μηνών
9 Αποτέλεσμα σε μήνες των ημερολογιακών ημερών  help
10 Αποτέλεσμα σε μήνες των εργάσιμων ημερών  help
Το πλήθος των μηνών (με βάση τον μήνα 30ημερών) για ημερολογιακές ημέρες του διαστήματος που πληκτρολογήσατε εκτός Σαββάτων , Κυριακών και πλήθος αργιών (κατάλληλο για υπολογισμό μηνών εργασίας)
Το πλήθος των μηνών (με βάση τον μήνα 30ημερών) για ημερολογιακές ημέρες του διαστήματος που πληκτρολογήσατε εκτός πλήθος αργιών
Το πλήθος ωρών ανά ημέρα πχ ώρες εργασίας, ώρες διαβάσματος, ώρες οδήγησης κλπ για όλες τις ημέρες εκτός Σαββάτων, Κυριακών και αργιών (κατάλληλο για υπολογισμό ωρών εργασίας)
Το πλήθος ωρών ανά ημέρα πχ ώρες εργασίας, ώρες διαβάσματος, ώρες οδήγησης κλπ για όλες τις ημέρες εκτός των αργιών
Πληκτρολογήστε το πλήθος ωρών ανά ημέρα πχ ώρες εργασίας, ώρες διαβάσματος, ώρες οδήγησης κλπ ανάλογα με τι θέλετε να υπολογίσετε
Tο πλήθος των ημερών μεταξύ των δύο ημερομηνιών εκτός των Σαββάτων και Κυριακών και των αργιών (Η αρχική και τελευταία ημερομηνία συμπεριλαμβάνονται)
Tο πλήθος των ημερών μεταξύ των δύο ημερομηνιών.Η αρχική και τελευταία ημερομηνία συμπεριλαμβάνονται εκτός πλήθος αργιών
Πλήθος ημερών-αργιών-απεργιών-αναρρωτικών κλπ πχ 2 που θέλετε να αφαιρέσετε γιατί εμπεριέχονται στις ημερομηνίες (πχ 25η Μαρτίου είναι εντός του χρονικού διαστήματος που έχετε επιλέξει)
πχ σημερινή ημερομηνία ή άλλη ανάλογα με τι θέλετε να υπολογίσετε.Συμπεριλαμβάνεται η τελευταία ημερομηνία στον υπολογισμό
πχ γέννηση, ιστορικός γεγονός, γάμος, επέτειος, έναρξη εργασίας κλπ. Συμπεριλαμβάνεται η αρχική ημερομηνία στον υπολογισμό.