Ενα μοναδικό για την Ελλάδα online εργαλείο υπολογισμού του λεξάριθμου του ονοματεπώνυμου σας.
Απλά γράψτε το όνομα και το επίθετο σας στο πεδίο ΟΝΟΜΑ & ΕΠΙΘΕΤΟ.
Ολα τα άλλα τα κάναμε για εσάς ...αυτόματα !!
(γίνεται αυτόματη αντιστοιχία κάθε γράμματος με τον κατάλληλο αριθμό του πίνακα αντιστοιχιών και μετά αθροίζουμε όλα τα ψηφία του αποτελέσματος μέχρι να πάρουμε ένα μονοψήφιο αριθμό)

ΟΝΟΜΑ & ΕΠΙΘΕΤΟ :

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΛΕΞΑΡΙΘΜΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΥ ΣΑΣ

Μονοψήφιος αριθμός :)

ή

ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΑΡΙΘΜΟΣΟΦΙΑ
www.asxetos.gr


ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ