Μενού
Αρχική / Άρθρα / Τράπεζες - Δάνεια / Διάρκεια αποπληρωμής ενός Δανείου (2o)

Διάρκεια αποπληρωμής ενός Δανείου (2o)

ΕΡΩΤΗΣΗ Είχαμε αναφερθεί στο προηγούμενο άρθρο μας για τους 2 κανόνες- κριτήρια που πρέπει να ακολουθεί κάθε δανειοδοτούμενος προκειμένου να μεγιστοποιήσει τις πιθανότητες για την ομαλή αποπληρωμή του δανείου του . Αναλύσαμε μόνο τον 1ο κανόνα μας … τον θυμίζετε περιληπτικά ?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1o . Το ποσό των εκάστοτε καταβολών (οι δόσεις που πληρώνουμε δηλαδή…) ενός δανείου θα πρέπει να εξοικονομείτε από «πηγές άντλησης ή εξοικονόμησης εισοδήματος» εκτός των δαπανών που προορίζονται να καλύψουν «βασικές ανάγκες» μίας Οικογένειας ή Επιχείρησης και χωρίς να περικόψουμε στο σύνολο τους (100%) τις δαπάνες για αγορών αγαθών ή υπηρεσιών πολυτελείας .

ΕΡΩΤΗΣΗ ….και Ο Δεύτερος κανόνας που δεν αναλύσαμε ποιος είναι ? (και αναφερόμαστε στο παρών άρθρο ?)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Η διάρκεια αποπληρωμής ενός Δανείου θα πρέπει να είναι ΑΝΑΛΟΓΗ με την διάρκεια της ωφέλειας που θα δημιουργήσει η τοποθέτηση / ανάλωση του Δανείου .

ΕΡΩΤΗΣΗ …….ο κανόνας αυτός έχει εξαιρέσεις ?
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Έχει δύο απόλυτα λογικές και αυτονόητες εξαιρέσεις .

1. Με τον περιορισμό και αυτονόητο στόχο ότι , όταν οι Οικονομικές δυνατότητες της επιχείρησης ή της Οικογένειας το επιτρέπουν (όπως το αναλύσαμε στο προηγούμενο άρθρο…)
η αποπληρωμή ενός δανείου σε συντομότερο χρονικό διάστημα είναι απολύτως επιθυμητή και λογική διότι μειώνουμε το κόστος (=τόκοι) .

2. Η αποπληρωμή ενός δανείου πρέπει να γίνεται εντός της «παραγωγικής ζωής» μίας Οικογένειας (δηλ. των μελών της που εργάζονται) .

ΕΡΩΤΗΣΗ Η αναγκαιότητα για αυτή την χρονική ΑΝΑΛΟΓΙΑ μεταξύ της αποπληρωμής ενός δανείου και της «ωφέλειας» από την ανάλωση του από που πηγάζει ?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Μία γενική εξήγηση που μπορούμε να δώσουμε είναι η «αδήριτη ανάγκη του ανθρώπου να βιώνει ΙΣΟΡΡΟΠΕΣ καταστάσεις» .

Η «ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ» είναι δηλαδή η γενική πηγή αυτού του κανόνα . Η Ισορροπία όμως από που μπορεί να επιβεβαιωθεί ? Από μία ΖΥΓΑΡΙΑ !! νοητή ή πραγματική . Η Ζυγαριά (ζύγι) πότε ισορροπεί ?. ΟΤΑΝ ΤΑ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΠΡΟΣ ΖΥΓΙΣΗ-ΣΥΓΚΡΙΣΗ δύο μέρη έχουν το ίδιο «βάρος-βαρύτητα» .
Δεν αναφερόμαστε σε μία ζυγαριά όπου ζυγίζονται μόνο ποσοτικά μετρήσιμα μεγέθη (πορτοκάλια , λάδι , πατάτες…) αλλά σε μία νοητή «ζυγαριά» όπου ο καθένας μας καθημερινά κάνει τις δικές του κατά εκτίμηση αποτιμήσεις-ζυγίσεις .
Παράδειγμα : α. Δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ …. αλλά δεν θα άντεχα εάν δεν είχα όλο το Σαββατοκύριακο δικό μου να το περάσω με την Οικογένεια μου , να πάω Σινεμά , ταβέρνα κ.λ.π . ή β. Έπιασα και μία δεύτερη δουλειά αλλά η αμοιβή μου είναι ότι όταν σχολάω αργά το βράδυ βλέπω το παιδί μου…για τα έξοδα του οποίου έπιασα δουλειά . Οι φράσεις “δεν θα άντεχα” και “η αμοιβή μου” προσδιορίζουν λεκτικά και την ύπαρξη μίας νοητής ζυγαριάς ….
Με ανάλογο «σκεπτικό ισορροπίας» ….. πρέπει να σκεφτόμαστε και σε μία περίπτωση δανειοδότησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ Η έννοια της ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ , η ισορροπία στην ζυγαριά όπως αναφέραμε παραπάνω , πως επιτυγχάνεται σε μία περίπτωση δανειοδότησης ?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Κάθε Δάνειο , οποιασδήποτε μορφής , έχει κάποιο ΚΟΣΤΟΣ (τους τόκους ..και τυχόν έξοδα χορήγησης ή παρακολούθησης ) ενώ επιπλέον πρέπει τμηματικά να καταβάλετε (δόσεις) και το Αρχικό κεφάλαιο που σας χορήγησε η Τράπεζα για να αποπληρώσετε κάποτε.
Αρα από την μία πλευρά της υποτιθέμενης ζυγαριάς έχουμε το ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ- ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ (με την έννοια ότι για Χ χρονικό διάστημα η Οικογένεια ή η επιχείρηση θα πρέπει να μειώσει κάποιες άλλες δαπάνες της για να ανταποκριθεί στην ομαλή αποπληρωμή του Δανείου – δηλαδή προσεγγίζουμε το ΚΟΣΤΟΣ κυρίως με διάσταση “χρονική”) .
Επίσης κάθε Δάνειο , οποιασδήποτε μορφής , έχει κάποιο ΟΦΕΛΟΣ όπως :
α. Στα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ. π.χ ένα ταξίδι σε ένα ήσυχο νησί θα μας προσφέρει (όφελος) ευτυχία , γαλήνη , ψυχική ισορροπία και ψυχικά αποθέματα να συνεχίσουμε μία δύσκολη επαγγελματική ζωή τον χειμώνα (άρα όφελος για 7-12 μήνες)

β. Στα ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ. π.χ Αγοράσαμε μια Έγχρωμη τηλεόραση με ένα υπέροχο καναπέ τα όποια θα μας καλύψουν βασικές ανάγκες διαβίωσης και θα υποβοηθήσουν στην απόλαυση της Οικογενειακής ζωής .( άρα όφελος για 5-10 έτη).
Στις παραπάνω δύο περιπτώσεις γίνεται και συνήθως η εφαρμογή της πρώτης «ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ» που αναφέραμε , δηλαδή … θεμιτό και επιθυμητό είναι η εξόφληση αυτών των δανείων σε συντομότερο χρονικό διάστημα από το όφελος ή την ωφέλιμη ζωή που έχουν και πάντα χωρίς να παραβιάσουμε τον πρώτο κανόνα .
Οσάκις.. δεν θα αγοράσουμε μία τηλεόραση και θα την πληρώνουμε 6 χρόνια πληρώνοντας τόκους … όταν τα Οικονομικά μας είναι τέτοιας σύνθεσης που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την αποπληρωμή του δανείου σε 1-2 έτη . Φυσικά ..δεν είναι και λογικό το “αντίθετο” , να αποπληρώσουμε το ταξίδι το καλοκαιρινό …σε 3 έτη … όταν το όφελος του θα διαρκέσει 7-12 μήνες (διότι και του χρόνου θα θέλουμε διακοπές…)
γ. Στα ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ π.χ αγοράσαμε ένα σπίτι το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες μας για Στέγαση εφ όρου ζωής . (άρα όφελος για >20 έτη)
Σε αυτή την περίπτωση έχουμε εφαρμογή της δεύτερης «ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ» που αναφέραμε , δηλαδή δεν είναι θεμιτό να αποπληρώσουμε ένα Στεγαστικό δάνειο όταν το μέλος ή τα μέλη της Οικογένειας που αποφέρουν και τα εισοδήματα στην Οικογένεια θα συνταξιοδοτηθούν , διότι απλούστατα με τις χαμηλότερες (συνήθως) συντάξεις θα έχει ανατραπεί ο Οικονομικός προγραμματισμός που έχουμε κάνει σήμερα και πιθανόν να αντιμετωπίσουμε προβλήματα – δυσκολίες στην αποπληρωμή του δανείου μας (εκτός εάν όσα έχουμε αναφέρει ως πρώτο κανόνα στο προηγούμενο άρθρο μας θα εξακολουθήσουν να ισχύουν = μπορούμε και με την χαμηλότερη σύνταξη να πληρώνουμε χωρίς να περικόψουμε το σύνολο των δαπανών μας για αγορά αγαθών πολυτελείας …) .
δ. Στα ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ π.χ αγόρασε η επιχείρηση νέα Μηχανή / Πρέσα / Μηχάνημα ή ένας Αρχιτέκτονας αγόρασε το δικό του γραφείο , ο δε εξοπλισμός θα αποφέρει ως ΩΦΕΛΕΙΑ την ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (άρα όφελος για 7-15 έτη) το δε Γραφείο θα αποφέρει ως ΩΦΕΛΕΙΑ την ΕΞΑΛΕΙΨΗ των ΕΝΟΙΚΙΩΝ που θα πλήρωνε ο Αρχιτέκτονας και θα τα γλιτώσει για τα επόμενα έτη . (άρα όφελος για >15 έτη).
Καταδεικνύεται νομίζω ξεκάθαρα , ότι σε κάθε περίπτωση δανειοδότησης , υπάρχει ΟΦΕΛΟΣ για τον δανειοδοτούμενο (άμεσο – έμμεσο) . Το όφελος αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να είναι ευχάριστο (π.χ μία επείγουσα εγχείριση) , δεν αναφερόμαστε στο γεγονός που προκαλεί την ανάγκη για μία σύναψη δανειοδότησης , αλλά στο ΟΦΕΛΟΣ που πάντα προκύπτει από την κάλυψη μίας ανάγκης (έστω και δυσάρεστης) .

Βλέπουμε δηλαδή ότι από την άλλη πλευρά της υποτιθέμενης ζυγαριάς έχουμε το ΟΦΕΛΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ-ΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ .
Και πότε ισορροπεί μία ΖΥΓΑΡΙΑ ? μα … όταν και οι δύο πλευρές …είναι ΙΣΕΣ (το ΚΟΣΤΟΣ …και το ΟΦΕΛΟΣ ….)

ΕΡΩΤΗΣΗ Η έννοια της ισορροπίας όπως αναλύσαμε παραπάνω , βρίσκει εφαρμογή στην οικονομική επιστήμη ? , μπορεί δηλαδή να υποστηριχθεί με βάση και την Οικονομική θεωρία ?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Όσα αναφέρουμε παραπάνω , είναι μία εικονική αναπαράσταση της σύνταξης ενός Ισολογισμού που προβαίνουν ετησίως ορισμένες επιχειρήσεις . Θυμάστε πως είναι ένας Ισολογισμός ?
– Αριστερά και άνω αναγράφονται τα ΠΑΓΙΑ (αποδίδουν μακροχρόνιο όφελος στην επιχείρηση με την χρήση τους στην παραγωγική διαδικασία) κάτω από τα πάγια αναγράφονται το «κυκλοφορούν ενεργητικό» (τα εμπορεύματα , οι απαιτήσεις της επιχείρησης , οι επιταγές που θα εισπράξει …κ.λ.π , δηλαδή τα στοιχεία που είναι «εισπρακτέα βραχυχρόνια») ενώ …
– Δεξιά και άνω αναγράφονται τα ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (τα “χρωστάει” η εταιρεία στους Μετόχους ..και πληρώνει μακροχρόνια το κόστος για αυτά τα Κεφάλαια , με τι ??? μα με τα ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ !!) επίσης αναγράφονται (κάτω από τα ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ) και οι ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (για τα οποία η εταιρεία πληρώνει μακροχρόνια τις δόσεις εξόφλησης ..αυτών των υποχρεώσεων (και που συνήθως είναι μόνο δάνεια από Τράπεζες) ) . Κάτω από αυτά (Ι.Κ & Μ.Υ) αναγράφονται όλες οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της επιχείρησης (προμηθευτές , Κεφάλαια κίνησης , ασφαλιστικές υποχρεώσεις , πιστωτές κ.λ.π , υποχρεώσεις δηλαδή που πρέπει να πληρώσει βραχυχρόνια (κατά κανόνα έως ένα έτος..) )

Εάν αυτά τα δύο μέρη (αριστερά = Πάγια και δεξιά = Μακροπρόθεσμα Κεφάλαια ..σαν την ζυγαριά δηλαδή) δεν βρίσκονται σε ισορροπία μεταξύ τους* (και κυρίως τα Πάγια να είναι ίσα ή μεγαλύτερα των Μακροπρόθεσμων Κεφαλαίων (Ι.Κ+Μ.Υ) ) ..τότε η επιχείρηση κινδυνεύει μακροχρόνια να κατεβάσει τα ρολά .

Εάν αντικαταστήσουμε τα Πάγια με το Σπίτι την Επαγγελματική Στέγη (όφελος στέγασης) που αγοράσαμε με ένα Στεγαστικό Δάνειο , το «κυκλοφορούν» ενεργητικό με το όφελος από ένα ταξίδι και την ωφέλεια από την αγορά ενός κλιματιστικού , τα ίδια κεφάλαια και τις μακροπρόθεσμες επιχειρήσεις με τις δόσεις για μακροχρόνιο Στεγαστικό δάνειο που συνάψαμε , τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της επιχείρησης (προμηθευτές , κεφάλαια κίνησης κ.λ.π) με την προκαταβολή από την δουλειά μας ή και τις δόσεις του προσωπικού μας δάνειου…..θα έχουμε συντάξει τον ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ! .

ΕΡΩΤΗΣΗ Μπορούμε να συνοψίζουμε τα παραπάνω με την μορφή συμπεράσματος ?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ – Δανειζόμαστε και πληρώνουμε σε τόσα χρόνια “ανάλογα” με τα χρόνια που μας “αποδίδει-ωφελεί” η τοποθέτηση των χρημάτων του Δανείου (με τις εξαιρέσεις που αναφέρθησαν) – Προσπαθούμε το Δάνειο να αυτοεξυπηρετείται άμεσα (πληρώνω δόσεις για το Ιατρείο που αγόρασα…..αλλά από την άλλη μεριά , γλιτώνω το ενοίκιο που πλήρωνα (ή θα πλήρωνα) ….και θα μου μείνει και το Ιατρείο στο τέλος) ή έμμεσα (Πληρώνω το προσωπικό δάνειο για το ταξίδι που πήγα …όσο διαρκεί και το “φόρτωμα στις μπαταρίες μου” που γέμισα στην διάρκεια του ταξιδιού ….κ.λ.π)
– Όταν ζητάμε ένα Δάνειο είναι σαν να συντάσσουμε τον ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ….φροντίζουμε – ζυγίζουμε τις Ισορροπίες.. για να μην “χρεοκοπήσουμε” όπως χρεοκοπούν οι επιχειρήσεις με λανθασμένο σε διάθρωση Ισολογισμό … είναι στο χέρι μας….
Το κέρδος αυτής της ιστοσελίδας …. θα είναι να καταφέρουμε να γλιτώσουμε …. έστω και μία Οικογένεια από το “τραγικό λάθος” ….. και ΚΑΛΗ ΚΑΡΔΙΑ… -))

* Αναφερόμαστε στην έναρξη λειτουργίας μίας επιχείρησης όπου και τα Πάγια στοιχεία δεν έχουν αλλοιωθεί με τις “αποσβέσεις” κ.λ.π

Αφήστε μια απάντηση

banner
asxetos.gr