Μενού
Αρχική / Άρθρα / Τράπεζες - Δάνεια / Ερωτήσεις και απαντήσεις απλών Τραπεζικών συναλλαγών

Ερωτήσεις και απαντήσεις απλών Τραπεζικών συναλλαγών

Καταθέσεις & επενδυτικοί λογαριασμοί

· Άνοιγμα κοινού λογαριασμού

Έχει σημασία η σειρά των ονομάτων των συνδικαιούχων στο λογαριασμό ;

Όχι, όλοι έχουν τα ίδια δικαιώματα.

· Απώλεια βιβλιαρίου καταθέσεων

Διαπίστωσα ότι έχω απολέσει το βιβλιάριό μου καταθέσεων. Τι πρέπει να κάνω;

Να ενημερώσετε εγγράφως την Τράπεζα (σε οποιοδήποτε Υποκατάστημα) για την απώλεια. Να ενημερώσετε τους συνδικαιούχους του λογαριασμού, εάν υπάρχουν. Να κλείσετε το λογαριασμό και να ανοίξετε νέο, ή να μεταφέρετε το υπόλοιπο σε άλλο λογαριασμό.

· Άνοιγμα επενδυτικού λογαριασμού

Έχω εξοικονομήσει κάποιο κεφάλαιο. Το επιτόκιο που προσφέρει η Τράπεζα στους καταθετικούς λογαριασμούς είναι μικρό. Αν θέλω να επενδύσω τα χρήματά μου πιο αποδοτικά, τι πρέπει να προσέξω;

Σήμερα οι Τράπεζες προσφέρουν διάφορα επενδυτικά προϊόντα με ελκυστικούς όρους. Πριν αποφασίσετε να επενδύσετε τα χρήματά σας μελετήστε με ιδιαίτερη προσοχή τους όρους της επένδυσης και μη βασιστείτε μόνο στο ύψος του επιτοκίου. Βεβαιωθείτε καταρχήν αν υπάρχει εγγύηση για το κεφάλαιο που πρόκειται να επενδύσετε.

Συζητείστε το θέμα με τους αρμόδιους υπαλλήλους της Τράπεζας και μη διστάζετε να κάνετε ερωτήσεις για οτιδήποτε δεν σας είναι κατανοητό.
Μελετήστε προσεκτικά τους όρους της αίτησης-σύμβασης πριν την υπογράψετε.

Δάνεια

· Προκαταρκτικά λήψης δανείων

Έχω πρόθεση να λάβω στεγαστικό ή καταναλωτικό δάνειο από τράπεζα. Τι πρέπει να προσέξω;

Οι ενδιαφερόμενοι για λήψη δανείων πρέπει να ερευνούν την τραπεζική αγορά, για να επιλέξουν την τράπεζα, που προσφέρει τους ευνοϊκότερους για την περίπτωσή τους όρους. Πρέπει να μελετούν προσεκτικά το ενημερωτικό υλικό και να μη διστάζουν να ερωτούν τους τραπεζικούς υπαλλήλους για διευκρινίσεις σχετικά με όρους και προϋποθέσεις που δεν κατανοούν. Επίσης να μελετούν με προσοχή τους όρους των συμβάσεων πριν τις υπογράψουν και να συνεργάζονται με την τράπεζα κατά την εκτίμηση της πιστοληπτικής τους ικανότητας. Για περισσότερη ενημέρωση παρακαλούμε να διαβάσετε το κεφάλαιο «ΔΑΝΕΙΑ» στην ιστοσελίδα «ΟΔΗΓΙΕΣ & ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ».

· Είδη προσωπικών δανείων

Έχω ανάγκη από ένα προσωπικό δάνειο. Τι να προτιμήσω απλό ή ανοικτό δάνειο;

Η επιλογή εξαρτάται από τις ανάγκες κάθε ενδιαφερόμενου. Αν χρειάζεστε ένα συγκεκριμένο ποσό, προτιμήστε το απλό δάνειο που χορηγείται εφάπαξ. Αν χρειάζεστε κατά καιρούς χρήματα προτιμήστε το ανοικτό δάνειο, με το οποίο η ισχύς της πίστωσης έχει διάρκεια και σας παρέχει τη δυνατότητα, εφόσον υπάρχει υπόλοιπο, να ξαναδανειστείτε.Όμως προσέξτε τους όρους που διέπουν την κάθε μία από τις δύο αυτές μορφές (έξοδα, επιτόκιο και λοιπές επιβαρύνσεις).

· Απόρριψη αίτησης δανείου

Υπέβαλα αίτηση για χορήγηση δανείου. Η Τράπεζα απέρριψε το αίτημά μου, χωρίς να μου εξηγήσει τους λόγους. Γιατί;

Οι Τράπεζες εγκρίνουν ή απορρίπτουν χρηματοδοτικά αιτήματα, ανάλογα με την πολιτική που ασκούν. Βάσει του Κώδικα Τραπεζικής Δεοντολογίας έχουν υποχρέωση να ενημερώσουν τον υποψήφιο δανειολήπτη για την απόφασή τους, όχι όμως και να γνωστοποιούν τους λόγους τυχόν απόρριψης του αιτήματος.

· Εγγυητής δανείου ή πιστ. κάρτας

Είμαι εγγυητής δανείου ή πιστωτικής κάρτας. Αν ο πρωτοφειλέτης ή ο κάτοχος κάρτας δεν είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του προς την Τράπεζα ποια είναι η δική μου ευθύνη. Μπορεί η Τράπεζα να απαιτήσει να εξοφλήσω εγώ τις υποχρεώσεις του ατόμου υπέρ του οποίου εγγυήθηκα;

Βεβαίως, αφού βάσει της εγγύησης που παραχωρήσατε ευθύνεστε στο ακέραιο για το σύνολο των οφειλομένων προς την Τράπεζα. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να παρακολουθείτε την πορεία εξόφλησης της οφειλής, ώστε να ασκείτε έγκαιρα την επιρροή σας προς τον πρωτοφειλέτη για την εξόφληση των υποχρεώσεών του. Αλλά, και η Τράπεζα, σε περίπτωση προβλημάτων εξόφλησης του δανείου που έχετε εγγυηθεί, οφείλει να σας ενημερώνει.

· Καθυστέρηση πληρωμής δόσεων

Έχω καθυστερήσει τις δόσεις του δανείου μου. Η Τράπεζα μου ζητά να πληρώσω άμεσα ένα μεγάλο ποσό που δεν το διαθέτω. Τι πρέπει να κάνω;

Ενημερώστε έγκαιρα προφορικά και εγγράφως την Τράπεζά σας για κάθε προσωρινή δυσκολία σας στην αποπληρωμή των υποχρεώσεών σας. Ζητείστε να διακανονισθεί η οφειλή σας και συνεργασθείτε με την Τράπεζα, ώστε να καταλήξετε σε ρύθμιση που θα σας επιτρέπει να αποπληρώσετε ομαλά τα χρέη σας. Προσέξτε να τηρήσετε τα συμφωνηθέντα.

· Βεβαίωση εξόφλησης τόκων

Πώς λαμβάνω βεβαίωση εξόφλησης τόκων στεγαστικού δανείου για τη Δ.Ο.Υ.;

Η βεβαίωση εξόφλησης τόκων στεγαστικού δανείου για την αγορά Α΄ κατοικίας εκδίδεται από την Τράπεζα αποκλειστικά στο όνομα του δανειοδοτούμενου.

 

Συμβάσεις & συναλλακτικοί όροι

 

· Καταχρηστικοί όροι συμβάσεων

Πότε ένας όρος τραπεζικής σύμβασης είναι καταχρηστικός;

Η καταχρηστικότητα γενικού όρου συναλλαγών κρίνεται μόνο από τα ελληνικά δικαστήρια κατά τα προβλεπόμενα στη σχετική με την προστασία του καταναλωτή νομοθεσία.

Μέσα πληρωμών

· Αποστολή κάρτας χωρίς αίτηση

Μου έχει σταλεί κάρτα χωρίς να έχω υποβάλει σχετική αίτηση. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση που δεν επιθυμώ να τη χρησιμοποιήσω;

Πρέπει να παραδώσετε την κάρτα σε κατάστημα της τράπεζας προς ακύρωση. Επίσης μπορείτε να απευθύνετε σχετικό αίτημα στην Υπηρεσία Πελατών της Τράπεζας και να ζητήσετε να μην χρησιμοποιηθούν ξανά για το λόγο αυτό τα προσωπικά σας δεδομένα.

· Αποστολή κάρτας μετά από δάνειο

Έχω πάρει δάνειο για αγορά αυτοκινήτου. Η Τράπεζα μου έδωσε και πιστωτική κάρτα. Αν χρησιμοποιήσω την κάρτα μου και για άλλες συναλλαγές έχω τη δυνατότητα να πληρώνω μόνο την ελάχιστη καταβολή, η οποία είναι κατά πολύ μικρότερη της μηνιαίας δόσης του δανείου μου;

Η πιστωτική κάρτα χορηγείται ως μέσον πληρωμής των δόσεων του δανείου ενώ παρέχει τη δυνατότητα στον κάτοχό της να την χρησιμοποιήσει και για άλλες συναλλαγές. Όμως, η υποχρέωση για την εξόφληση της καθορισθείσας μηνιαίας δόσης του δανείου παραμένει, άλλως υπάρχει επιβάρυνση του λογαριασμού με τόκους (συμβατικούς και υπερημερίας), και κίνδυνος καταγγελίας της σύμβασης του δανείου

· Απώλεια-κλοπή κάρτας ή/και αστυν.ταυτ/τας

Πώς μπορώ να περιορίσω τις δυσμενείς συνέπειες της απώλειας ή της κλοπής της τραπεζικής μου κάρτας ή του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητας;

Η απώλεια ή κλοπή της πιστωτικής ή αναληπτικής κάρτας πρέπει να γνωστοποιείται το ταχύτερο δυνατό στην αρμόδια υπηρεσία της τράπεζας, ενώ του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητας στην Τειρεσίας Α.Ε. (τηλ. 210-3676.700), πέρα από τη δήλωση του συμβάντος στην οικεία αστυνομική αρχή.

· Δικαίωμα υπαναχώρησης

Έχω ασκήσει δικαίωμα υπαναχώρησης επικαλούμενος τον Κώδικα Δεοντολογίας για τα κέντρα αδυνατίσματος, αλλά η επιχείρηση με την οποία είχα συμφωνήσει την παροχή υπηρεσιών δεν προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την απαλλαγή μου από χρεώσεις δόσεων σε πιστωτική κάρτα κατά τα προβλεπόμενα στη σχετική σύμβαση. Επιπλέον δεν έχω αντίγραφα των συμβατικών εγγράφων και των παραστατικών.

Για την επίσπευση των ενεργειών της επιχείρησης μπορείτε να απευθυνθείτε στην αρμόδια για τα ζητήματα των καταναλωτών Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης (τηλ. 1720). Τα έγγραφα στα οποία αναφέρεστε μπορείτε να τα ζητήσετε από την επιχείρηση, και αν αφορούν τη σχέση σας με την τράπεζα μπορείτε να απευθυνθείτε εγγράφως στην αρμόδια Υπηρεσία Πελατών της Τράπεζας.

· Αμφισβήτηση χρέωσης συναλλαγής πιστ. κάρτας

Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση αμφισβήτησης χρέωσης που έχει καταχωριστεί σε εκκαθαριστικό σημείωμα της πιστωτικής μου κάρτας;

Μπορείτε να ζητήσετε από την τράπεζα τα παραστατικά, από τα οποία προκύπτει η οφειλή σας και η ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης από μέρους σας. Σε περίπτωση που δεν λάβετε απάντηση, μπορείτε να προσφύγετε εγγράφως στην αρμόδια Υπηρεσία Πελατών.

· Αμφισβήτηση χρέωσης συναλλαγής με «ΑΤΜ»

Πώς μπορώ να προβάλλω αμφισβήτηση μιας συναλλαγής μέσω ΑΤΜ;

Μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο της εκτύπωσης του ΑΤΜ και στοιχεία σχετικά με την καταμέτρηση που σας αφορούν, καθώς και επιβεβαίωση της ορθής λειτουργίας του συγκεκριμένου μηχανήματος από την τράπεζα. Σε περίπτωση που δεν λάβετε απάντηση μπορείτε να προσφύγετε εγγράφως στην αρμόδια Υπηρεσία Πελατών.

· Προστασία αριθμού «PIN»

Πώς μπορώ να κωδικοποιήσω το ΡΙΝ της κάρτας μου για να μην πέσει στα χέρια τρίτου;

Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να αναγράφουμε το ΡΙΝ ούτε υπό κωδικοποιημένη μορφή σε αντικείμενα που τηρούμε μαζί με την κάρτα μας (πορτοφόλι, τσάντα κλπ) Σας υπενθυμίζουμε ότι το ΡΙΝ είναι αυστηρά προσωπικό και δεν πρέπει να γνωστοποιείται σε τρίτους.

Ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω Διαδικτύου

· Ασφαλείς συναλλαγές στο «Internet»

Πως μπορώ να νοιώθω ασφαλής κατά τη διεξαγωγή συναλλαγών μέσω του διαδικτύου;

Ο καταναλωτής, που ενδιαφέρεται να πραγματοποιήσει συναλλαγή μέσω του διαδικτύου από συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα, πρέπει πριν από τη διεξαγωγή της να διακριβώσει την «ταυτότητα» του ηλεκτρονικού καταστήματος, δηλαδή να δει τα στοιχεία επωνυμίας, πλήρους ταχυδρομικής διεύθυνσης και τηλεφωνικής & ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

Κάθε ηλεκτρονικό κατάστημα, που ενδιαφέρεται για την ασφάλεια των πελατών του, χρησιμοποιεί και αναφέρει στην ιστοσελίδα του όλα τα συστήματα ασφαλείας που χρησιμοποιεί. Προτού ο πελάτης προχωρήσει στη συναλλαγή του πρέπει να κοιτάξει προσεκτικά στην ιστοσελίδα, για τα συστήματα ασφαλείας που χρησιμοποιεί.

Ο πελάτης ηλεκτρονικού καταστήματος πρέπει κατά τη συναλλαγή να παρέχει μόνο τα απολύτως απαραίτητα για την ολοκλήρωσή της προσωπικά του στοιχεία.

Γενικά

· Καθυστέρηση παράδοσης εγγράφων

Τι μπορώ να κάνω όταν η τράπεζα καθυστερεί να μου παραδώσει αιτούμενα έγγραφα, βεβαιώσεις εξόφλησης ή βεβαιώσεις για φορολογική χρήση;

Εφόσον έχετε ήδη απευθυνθεί σχετικά στο κατάστημα της τράπεζας και δεν έχετε λάβει απάντηση, μπορείτε να προσφύγετε, επαναλαμβάνοντας εγγράφως το αίτημα στην αρμόδια Υπηρεσία Πελατών, η οποία έχει την υποχρέωση να σας απαντήσει εγγράφως σε εύλογο χρόνο, και πάντως όχι σε περισσότερο από 45 ημέρες.

· Αμφισβήτηση «δυσμενούς στοιχείου»

Στην κεντρική βάση πιστοληπτικών δεδομένων (Τειρεσίας) εμφανίζεται απλήρωτη συναλλαγματική, γεγονός το οποίο και αμφισβητώ.

Μπορείτε να ζητήσετε σχετικά αποδεικτικά στοιχεία από την τράπεζα, με επιμέλεια της οποίας καταχωρίστηκε το σχετικό δεδομένο.

Πηγές

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ – BANKING OMBUDSMAN


Αφήστε μια απάντηση