Μενού
Αρχική / Άρθρα / Τράπεζες - Δάνεια / Κοινά σημεία Τραπεζών , super market και οίκων ανοχής

Κοινά σημεία Τραπεζών , super market και οίκων ανοχής

Στο σημερινό οργισμένο όντως άρθρο μας θα προσπαθήσουμε να καταδείξουμε δύο πράγματα.

– Tην σημασία που θα πρέπει ή θα έπρεπε να έχει για την επιλογή της Τράπεζας (από την οποία θα δανειστούμε το ποσό που θέλουμε για να καλύψουμε κάποια ανάγκη μας) ο τρόπος ή η μέθοδος που ακολουθεί η συγκεκριμένη Τράπεζα προκειμένου να εισπράξει τις όποιες καθυστερημένες ληξιπρόθεσμες οφειλές των δανείων που έχει χορηγήσει .

– Την σημασία που έχει η κατάντια ….. όπως επίσης και η κοινωνική ανευθυνότητα που διέπει μεγάλο τμήμα του σύγχρονου ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

Τρόποι και βήματα αναγκαστικής είσπραξης των απαιτήσεων .

– Προτού προχωρήσουμε στην ανάπτυξη του σημερινού μας άρθρου θα πρέπει έστω και επιγραμματικά να καταγράψουμε ποτέ μια δανειοδότηση οδηγείται σε “καθυστέρηση” έτσι ώστε να κατανοήσουμε περισσότερο όσο θα πούμε στις επόμενες παραγράφους .

Επιγραμματικά και μόνο μία χορήγηση οδηγείται σε καθυστέρηση όταν ο δανειοδοτούμενος κάνει λανθασμένους υπολογισμούς (μαθηματικούς , οικονομικούς , λογιστικούς ή όχι) ή όταν εξωτερικοί παράγοντες επηρεάζουν την δανειοδότηση ( πόλεμος , οικονομικό κραχ , απαγόρευση ενός προϊόντος , αστάθμητοι παράγοντες , καιρικά φαινόμενα , τρομοκρατία , κλπ ) ή για λόγους και σχέσεις που έχουν να κάνουν με το ίδιο το προϊόν που παράγει η υποψήφια για δανειοδότηση επιχείρηση (υπάρχουν και πολλοί άλλοι λόγοι που δεν είναι του παρόντος και μπορούν να επηρεάσουν την ομαλή αποπληρωμή μιας χορήγησης , λόγους τους οποίους έχω αναφέρει και σε προηγούμενα άρθρα μας)

– Από τη στιγμή που μία χορήγηση – δανειοδότηση δεν αποπληρώνεται ομαλά θα πρέπει να γνωρίζουν οι δανειοδοτούμενοι ποιες είναι εκείνες οι διαδικασίες που συνήθως ακολουθεί μια Τράπεζα , ένα τραπεζικό ίδρυμα , προκειμένου να εισπράξει τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις της ( αναφερόμαστε σε δάνεια που δεν αποπληρώνονται ομαλά για μεγάλο χρονικό διάστημα …. και δεν αναφερόμαστε σε δάνεια όπου οι δόσεις τους καθυστερούν για δέκα , δεκαπέντε ημέρες , ένα μήνα , δύο μήνες έστω και τρεις μήνες ) .

– Οι διαδικασίες που συνήθως ακολουθούνται (και θα έπρεπε να τις γνωρίζουμε εκ των προτέρων ή καλό θα ήταν να τις γνωρίζουμε… ) είναι επιγραμματικά και μόνο :

1o. Τηλεφωνήματα προς τον πιστούχο ….. κι εάν αυτός δεν ανταποκρίνεται στα τηλεφωνικά μηνύματα από το τραπεζικό κατάστημα που είχε χορηγηθεί το δάνειο θα υπάρξουν και τηλεφωνήματα στους τυχόν εγγυητές του δανείου .

2ο. Επιστολές προειδοποίησης ( και όχι «απειλητικές» όπως συνήθως ονομάζονται λανθασμένα κατά την άποψή μου ) προς τον πιστούχο ή ακόμα και προς τους τυχόν εγγυητές ( εδώ καλό είναι να γνωρίζουμε με ποιο τρόπο το τραπεζικό ίδρυμα αποστέλλει-εκδίδει αυτές τις επιστολές διότι εάν είναι αυτοματοποιημένη διαδικασία , θα πρέπει να γνωρίζετε ότι πολύ σύντομα , τα σκληρά και αδυσώπητα μέτρα της Τράπεζας – χωρίς να υπεισέρχεται ο ανθρώπινος παράγοντας και κρίση – θα “ενοχλήσουν” τον εγγυητή του δανείου που έχετε λάβει …. ) .

3ο. Ποιοι είναι αυτοί που θα αποφασίσουν , ( εάν παρά τα τηλεφωνήματα και τις επιστολές , δεν έχετε ανταποκριθεί και προβεί στην ομαλή αποπληρωμή του δανείου σας ,) να εισηγηθούν στους αρμόδιους προϊσταμένους τους ή υπηρεσία της Τράπεζας την καταγγελία της σύμβασης του δανείου σας .

4ο Η (τυχόν) καταγγελία της σύμβασης του δανείου σας , θα πρέπει να γνωρίζετε , πότε συνήθως γίνεται , ποτέ συνηθίζει η Τράπεζα να ασκεί αυτό το σκληρό μέτρο , στις πόσες δηλαδή καθυστερημένες δόσεις – η σύμβαση που έχετε υπογράψει – αναγράφει ότι η Τράπεζα έχει το δικαίωμα ( χωρίς να σημαίνει αυτό ότι θα ασκήσει και το δικαίωμα της σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα ) να κινήσει τις διαδικασίες για καταγγελία της σύμβασης.
(καταγγελία της σύμβασης με πολύ απλά λόγια σημαίνει ότι η Τράπεζα με εξώδικο , δηλαδή με δικαστικό επιμελητή σας γνωστοποιεί και σας καλεί εντός ολίγων ημερών , συνήθως 2-3 ημερών , να εξοφλήσετε όλο μα όλο το υπόλοιπο του δανείου σας, όχι μόνο τις τρεις ή τέσσερις όποιες ληξιπρόθεσμες δόσεις , αλλά όλο το ποσό του δανείου που οφείλεται ακόμα στην Τράπεζα και εννοείται ότι όλο το υπόλοιπο του δανείου σας , θα τοκίζεται πλέον και με τους τόκους υπερημερίας , συν τα έξοδα , τα υπέρογκα έξοδα που θα σας χρεώσει η Τράπεζα , δικαιολογημένα ή όχι και δεν είναι του παρόντος. . … )

5ο Εάν παρά τα όποια προαναφερόμενα μέτρα και μέσα δεν υπάρξει επιτυχές εισπρακτικό αποτέλεσμα για την Τράπεζα . . … η Τράπεζα θα αναγκαστεί να εκδώσει διαταγή πληρωμής
( Διαταγή πληρωμής είναι η απόφαση του δικαστηρίου – στο οποίο έχει προσφύγει η Τράπεζα , προσκομίζοντας τα απαραίτητα έγγραφα , ζητώντας από το δικαστήριο να σας «διατάξει» να πληρώσετε την τράπεζα . . . το δικαστήριο διατάσσει «εν ονόματι» του ελληνικού λαού , όπως αναγράφει η Διαταγή Πληρωμής πάνω – πάνω . . .. να πληρώσετε το συγκεκριμένο ποσό (που θα γραφεί η δικαστική απόφαση) στην Τράπεζα , η απόφαση αυτή , η δικαστική αυτή απόφαση , η διαταγή πληρωμής όπως λέγεται και γνωρίζουν αρκετοί από σας , σας κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή ) .

6ο Εάν παρά τα όσα έχουν αναφερθεί δεν ανταποκριθεί ο δανειοδοτούμενος στην εξόφληση των απαιτούμενων – ληξιπρόθεσμων οφειλών του . . .. τα επόμενα μέτρα που θα λάβει μια Τράπεζα ή ο μηχανισμός είσπραξης των απαιτήσεων της , είναι :

α. Η αναγκαστική προσημείωση ( με τη χρήση της διαταγής πληρωμής η Τράπεζα εγγράφει «αναγκαστικά» – ή λαϊκά .. «με τσαμπουκά» . . . – υποθήκη σε όποιο ακίνητο βρει ιδιοκτησίας του εγγυητή / εγγυητών ή του πιστούχου ) .

β. Η κατάσχεση , συντηρητική κατάσχεση , κινητής περιουσίας (π.χ αυτοκινήτων ,σκαφών , κλπ) του πιστούχου ή των εγγυητών .

7ο Ένα τελευταίο – έσχατο μέτρο είναι ο πλειστηριασμός του ακινήτου (οικίας , οικοπέδου , επαγγελματικής στέγης) ή της κινητής περιουσίας (αυτοκινήτου , μοτοσικλέτα σκάφους αναψυχής , εμπορεύματα κλπ) προκειμένου η Τράπεζα να εισπράξει τις απαιτήσεις της .

Όλα όσα αναφέραμε είναι ένας μπούσουλας «γενικώς» για τα βήματα που ακολουθούνται από κάποιο τραπεζικό ίδρυμα προκειμένου να εισπράξει τις απαιτήσεις του . Βήματα αναγκαία, και ..όσο κι αν αυτό ακούγεται σκληρό, όποιος δανείζεται θα πρέπει και οφείλει να ξέρει ότι έχει την υποχρέωση να επιστρέψει τα χρήματα στην Τράπεζα , τα χρήματα που δανείσθηκε . . . και με τον τόκο εκείνο που είχε συμφωνήσει, αλλιώς αν εισάγουμε συναισθηματισμούς και ωχαδερφισμούς στην εύρυθμη λειτουργία τραπεζικού συστήματος . . .. τότε δε μιλάμε για τραπεζικά ιδρύματα αλλά για φιλανθρωπικά και φιλόπτωχα ταμεία. Υπάρχει ένα ΟΜΩΣ ….. ένα ΟΜΩΣ που θα δούμε αμέσως παρακάτω.

Τα πρόσωπα που αποφασίζουν …. !!

– Πολύ ..μα πολύ σημαντικό είναι να γνωρίζουμε ποια σχέση έχει ή τι αρμοδιότητες μπορεί να έχει αυτός ή αυτοί που αποφασίζουν για τη χορήγηση του δανείου με αυτόν ή αυτούς που παρακολουθούν την τυχόν καθυστερημένη πληρωμή των δόσεων του δανείου σας και ιδιαίτερα των προσώπων εκείνων που θα αποφασίσουν τα ιδιαίτερα (τυχόν) σκληρά μέτρα δικαστικής είσπραξης των απαιτήσεων της Τράπεζας ( αναφερόμαστε βέβαια από την καταγγελία της σύμβασης έως και την κατάσχεση και τον πλειστηριασμό της κινητής και ακίνητης περιουσίας σας ) . Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε εάν υπάρχει αυτή η όποια σχέση . . . και ιδιαίτερα σε μεγάλα (σε ποσό) δάνεια όπου το ρίσκο της Τράπεζας και το δικό μας είναι υψηλό .

– Οι περιπτώσεις που μπορούμε να συναντήσουμε στο τραπεζικό σύστημα επιγραμματικά είναι οι εξής :

1o. Tα ίδια σχεδόν πρόσωπα να αποφασίζουν και για τη χορήγηση του δανείου που έχετε ζητήσει αλλά και για τη δικαστική είσπραξη των απαιτήσεών της Τράπεζας

Σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα χαρούμενοι διότι οι άνθρωποι αυτοί που γνωρίζουν ότι σε περίπτωση που δεν θα μπορέσετε να αποπληρώσετε το δάνειο , οι ίδιοι θα επωμισθούν την παρακολούθηση και την εκτέλεση σε μεγάλο βαθμό των δυσάρεστων και ψυχοφθόρων δικαστικών ενεργειών προκειμένου η Τράπεζα να εισπράξει τις απαιτήσεις της , θα σκεφτούν δύο και τρεις φορές εάν θα μπορέσετε να αποπληρώσετε ομαλά ή σχεδόν ομαλά το αιτούμενο δάνειο .

Θα εξετάσουν δηλαδή το δάνειο σας (ρίσκο σας ) αντικειμενικά και αξιοκρατικά και θα δουν το θέμα σας … σαν να είναι δικό τους (σχεδόν δικό τους) . Αρα η τυχόν άρνηση τους στη χορήγηση του δανείου μπορεί αφενός να σας στενοχωρήσει , αφετέρου περιέχει (μακροχρόνια) πολλές πιθανότητες να αποβεί προς τελικό όφελος σας , διότι πιθανόν . . .. κατά την άποψη των τραπεζιτών να γλιτώσετε . . .. από πολύ δυσάρεστες οικονομικές – μελλοντικές – συνέπειες.

2ο. Στην περίπτωση εκείνη όπου τα πρόσωπα που θα αποφασίσουν για την τυχόν δικαστική είσπραξη των απαιτήσεών της Τράπεζας , είναι πρόσωπα που ανήκουν σε περιφερειακό επίπεδο – υπηρεσίες (ως συνηθίζεται) , πάλι εξακολουθούν να ισχύουν τα πλεονεκτήματα που αναφέραμε προηγουμένως απλά ανάλογα με την Τράπεζα μπορεί να συναντήσετε . και μάλλον θα συναντήσετε , το εξής μειονέκτημα : όταν το άτομο τo ειδικευμένο ή η αρμόδια υπηρεσία αποφασίζει για τη δικαστική είσπραξη των απαιτήσεών της Τράπεζας είναι ιδιαίτερα «σκληροί» . . .. γιατί αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο που έχει η Τράπεζα και θα είναι ιδιαίτερα σκληροί εκεί που πρέπει . . .. όμως δεν αποκλείεται να συναντήσετε και μια ανθρώπινη συμπεριφορά στην όποια ατυχία σας …όταν οι άνθρωποι αυτοί πεισθούν , ότι η δυσκολία που συναντάτε , είναι τυχαία και περιστασιακή , το τι «αντιμετώπιση – κατανόηση» πραγματικά θα συναντήσετε εξαρτάται από τη φιλοσοφία που διέπει την Τράπεζα στην λειτουργία της.

3o Μία τρίτη περίπτωση που εύχομαι να μη συναντήσετε πότε , αλλά δυστυχώς εφαρμόζεται σε μεγάλο ποσοστό στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα . Είναι η περίπτωση εκείνη όπου την δικαστική είσπραξη των απαιτήσεών της Τράπεζας την έχει αναλάβει όχι μόνο μία αλλά ίσως και δύο και τρεις εταιρείες , «νομικές εταιρείες» , «έξω από την Τράπεζα» .. , είτε θυγατρικές της , ή συνεργαζόμενες εταιρείες εξειδικευμένες για την είσπραξη απαιτήσεων (με δικηγόρους και λοιπό εξειδικευμένο προσωπικό) όπου ο σκοπός της εταιρείας και μόνο είναι να εισπράξει τις απαιτήσεις της Τράπεζας (με αντάλλαγμα κάποια αμοιβή … ποσοστό … κλπ) .

Τι σημαίνει αυτό θα το δούμε αμέσως στις επόμενες παραγράφους.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ … κλάματα .. γράμματα και Οίκοι ανοχής … …. !!

1ο. Τι σημαίνει για μία Τράπεζα να παραχωρεί να μεταβιβάζει , να εξουσιοδοτεί και να συνεργάζεται με μια «εξωτερική» (εντός εισαγωγικών) εταιρεία είσπραξης των απαιτήσεων της Τράπεζας έναντι αμοιβής , η οποία συνήθως ορίζεται ως ποσοστό των εισπράξεων που θα επιτύχει η συνεργαζόμενη αυτή εταιρεία . Τι μπορεί να σημαίνει αυτό ;

α. Η Τράπεζα “μοιράζει το χρήμα (βλέπε δάνεια) με το τσουβάλι” (μεταφορική έννοια) μέσα από αυτοματοποιημένες διαδικασίες δανεισμού και ιδιαίτερα μέσα από εμπορικές συνεργασίες με γνωστές και επώνυμες εμπορικές αλυσίδες ηλεκτρικών συσκευών , αυτοκινήτων , εξοπλισμού οικίας και άλλων εμπορικών εταιρειών , όπου χρεώνει – χρεώνουν το ελληνικό νοικοκυριό με πολύ εύκολο ως προς την πρόσβαση στο Δανεισμό τρόπο , χωρίς να αναγκάζεται ο «πελάτης» να προσέλθει εντός του τραπεζικού καταστήματος , απλά χρεώνεται (ο πελάτης – το νοικοκυριό) με μία επίσκεψή του στο εμπορικό κατάστημα , έτσι απλά. . . έχει χρεωθεί μια κάρτα και με ένα εκατομμύριο δραχμές χρέος χωρίς καν να το πολυσκεφτεί . . .. όπως αντιλαμβάνεστε η Τράπεζα θα έχει υψηλές ληξιπρόθεσμες οφειλές οι οποίες θα αυξήσουν το κόστος λειτουργίας της (και τα επιτόκια τα πραγματικά καταναλωτικής πίστης) .

Επειδή η Τράπεζα που εφαρμόζει την πολιτική που περιγράψαμε είναι ένα σουπερμάρκετ «πίστωσης» δεν έχει την πολυτέλεια ή την ευαισθησία (;;) να επωμισθεί του υψηλότατο κόστος που έχει . . .που σίγουρα έχει . . .. . . η παρακολούθηση μιας ληξιπρόθεσμης οφειλής , με αποτέλεσμα να είναι ως προς το συμφέρον της Τράπεζας να μεταβιβάσει αυτόν τον εισπρακτικό μηχανισμό σε μια τρίτη εταιρεία συνεργαζόμενη «κατά αποκοπή» .

β. Επίσης σημαίνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας , ο Πρόεδρος του ΔΣ και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , Ο Γενικός Διευθυντής και τα λοιπά υψηλόβαθμα στελέχη που συνειδητά έχουν οδηγήσει την Χ Τράπεζα σε αυτόν τον σύγχρονο τρόπο λειτουργίας όπου ισχύει η πρακτική :

«πουλάμε γρήγορα – πουλάμε χρήμα και όνειρα… – όποιος δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στους στόχους μας . . . στην πρακτική μας και στις απαιτήσεις μας . . . εμείς δεν θα ασχολούμαστε . . . ασχολούνται κάποιοι τρίτοι . . .. όπου θα είναι εκπαιδευμένοι να εισπράττουν τα χρήματα για μας . Δεν μας ενδιαφέρει αν αυτή η σκληρή πρακτική καταστρέφει την ελληνική οικογένεια ή τη μικρομεσαία επιχείρηση που αντιμετώπισε παροδικά κάποιες οικονομικές δυσκολίες . . .. ..δεν μας νοιάζει που δεν θα της δίνει μία δεύτερη ευκαιρία …εμείς πουλάμε και αγοράζουμε ΠΙΣΤΗ . . . όποιος δεν μπορεί να αντέξει σε αυτό το κύκλωμα χρήματος και παραγωγής κέρδους για την Τράπεζα μας . . ..θα το λειώσουν τα γρανάζια του κυκλώματος παραγωγής ΚΕΡΔΟΥΣ»

2ο. Τι σημαίνει μια τέτοια πρακτική για την λειτουργία της εταιρείας που συνεργάζεται με την Τράπεζα ;

Ο θάνατός σου η ζωή μου !!! . αυτό σημαίνει …

Η εταιρεία αυτή για να επιβιώσει θα πρέπει να ασκήσει με επιτυχία το ρόλο της. Τι σημαίνει επιτυχία ; .

Σημαίνει να εισπράξει όσα δεν μπορούσε να εισπράξει η Τράπεζα .

Που σημαίνει δηλαδή ότι θα πρέπει να σας πείσουν ότι πρέπει να πληρώσετε !!

Μα πως να πληρώσετε αφού εάν μπορούσατε θα είχατε ήδη πληρώσει ; .

Αυτό είναι ένα θέμα που αφορά εσάς και δεν αφορά την εταιρεία !!! (κατά την πρακτική των εταιρειών) κι αν τυχόν ζητήσετε και κάποια διευκόλυνση , μια ουσιαστική διευκόλυνση επαναδιαπραγμάτευσης του χρέους σας , νομίζω και μακάρι να βγω ψεύτης ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση να γίνει αποδεκτή , η εταιρεία θα σε στραγγαλίσει , θα ευνουχίσει την ψυχολογία σας , θα τσαλαπατήσει τον εγωισμό σας προκειμένου να πετύχει το στόχο της , να εισπράξει τα χρήματα της με όποιο τίμημα και αν υπάρχει . . . για την ηγεσίας της επιχείρησης είναι παντελώς αδιάφορο !! . . . δεν σας ξέρει κι από χθες .
(Ο Μήτσος που δανείστηκε από την Κάλυμνο . . . δεν έχει δει ποτέ του τη Μαρίκα από την Κηφισιά από την εταιρεία «Σου πίνουνε το αίμα ΑΕ» η οποία θα τηλεφωνήσει για να σου πει “Μήτσο…. ότι αν δεν πληρώσεις το έχασες το καΐκι” … . . . όταν ο Μήτσος άρχισε να έχει «οικονομικό» πρόβλημα έπαψε να αποτελεί τον καλό πελάτη του Τραπ. Καταστήματος ΧΧ της Καλύμνου και έγινε ο μισητός πελάτης της εταιρείας «Σου πίνουνε το αίμα ΑΕ» που εδρεύει στην Κηφισιά ) .

Αυτή είναι η κοινωνική ευθύνη και η υπευθυνότητα του σύγχρονου ελληνικού τραπεζικού συστήματος , αυτό σημαίνει «ευαισθησία» για την εταιρεία που θα συνεργαστεί με την Τράπεζα προκειμένου να εισπράξει τις απαιτήσεις της Τράπεζας , θα σου πιει το αίμα και θα πανηγυρίζει είτε αυτό σας αρέσει είτε αυτό δεν σας αρέσει , η επιτυχία της είναι ο δικός σου θάνατος , ο οικονομικός , ο ψυχολογικός , λυπάμαι αλλά έτσι είναι στις περισσότερες περιπτώσεις.

3ο. Τι θα σημαίνει για εσάς μια τέτοια πρακτική από την Τράπεζα σας ;

– Εύχομαι να μην το μάθετε ποτέ …. διότι αν το μάθετε ή αν το βιώσετε καλύτερα, δε θα χρειάζεται να διαβάζετε το άρθρο που διαβάζετε τώρα . . . θα το ξέρετε ήδη στο πετσί σας . Εάν φτάσετε ποτέ σε σημείο οικονομικής αδυναμίας , η δήθεν αγαπημένη σας Τράπεζα , τα ωραία χαμόγελα , οι διαφημίσεις με μπούτια και χαμόγελα που υπήρχαν . . .. δε θα είναι πλέον αρμόδια για το πρόβλημα σας . . . η αρμοδιότητα έχει περάσει πλέον στην εταιρεία που συνεργάζεται η τράπεζα , η αρμοδιότητα του υπαλλήλου , του διευθυντή που σας πούλησε το δάνειο , που σας εξυπηρετούσε μέχρι τώρα , παύει να ισχύει .

– Δεν πλήρωσα γιατί ήμουν άρρωστος . . ..

– Δεν είναι δικιά μας αρμοδιότητα πλέον κύριε.

– Μα δεν μου το είχατε πει .. πριν το δάνειο . . . .

– Γιατί άμα σου το λέγαμε θα το καταλάβαινες ; ή θα έπαιρνες το δάνειο από εμάς ; .

4ο. Τι σημαίνει για την ΚΟΙΝΩΝΙΑ μια τέτοια πρακτική από ορισμένες Τράπεζες ;

Για τις συνέπειες που έχει μία τέτοια πρακτική .. μία τέτοια συμφωνία που έχει κάνει η Τράπεζα . . . για την κοινωνία . . .. δεν θα αναφερθώ σε θεωρίες .

Θα σας μιλήσω με asxeta παραδείγματα και σας παρακαλώ μέσα από αυτά τα παραδείγματα …. να αντιληφθείτε πόσο εγκληματική είναι αυτή πρακτική ορισμένων τραπεζών .

– Αρχικά μου θυμίζει τα παιδιά που όταν οι γονείς τους πάνε στα εξήντα – εβδομήντα έτη ηλικίας . . .τους πετάνε στο γηροκομείο .. “δεν προσφέρετε πλέον . . . είστε εμπόδιο . . . φύγετε από τα πόδια μας . . . πηγαίνετε στο Γηροκομείο και ψοφήστε με την ησυχία σας” (στην θέση των ηλικιωμένων τοποθετήστε τους πελάτες με δυσκολίες . . .και στην θέση των παιδιών . . .τοποθετήστε Τράπεζες με ανάλογη πρακτική και θα καταλάβετε πολλά … ) .

– Επίσης μου θυμίζει αν και είναι σκληρό . . .. Οίκο Ανοχής !! ο πελάτης είναι καλός και χρήσιμος . . … τότε θα έχει και θα λαμβάνει το χαμόγελο που θωπεύει . . .. όσο είναι καλός ! και πληρώνει . . .ΠΛΗΡΩΝΩΩΩΩΩ . . .. . .. και είμαι άρχοντας .

– Εάν όμως ξαφνικά έχει πρόβλημα (ο πελάτης ντε..) να κόψει ή το «πουλί» του ή το λαιμό του (στην Τράπεζα με την πρακτική που περιγράφουμε … κόβει το λαιμό του..) .

Επίλογος , αντίσταση και αηδία ….

Αντιλαμβάνεσθε ότι σε μια μελλοντική επιθυμία σας για τη χορήγηση ενός δανείου , ένα από τα κριτήρια που θα πρέπει να θέσετε για την επιλογή της σωστής Τράπεζας , είναι να μάθετε το μηχανισμό είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών που ακολουθεί μια Τράπεζα (τα βασικά) . Προσωπικά σας λέω ότι θα προτιμούσα μια Τράπεζα ακριβότερη ακόμα και κατά 1% αρκεί τον μηχανισμό είσπραξης των απαιτήσεων της να τον έχει αναλάβει ή ακόμα καλύτερα να διατηρεί το κατάστημα ή έστω κάποια περιφερειακή υπηρεσία της ίδιας της Τράπεζας .

Αν η Τράπεζα (σας) ακολουθεί μια τακτική σουπερμάρκετ , των μεγάλων γνωστών σούπερ μάρκετ , όπου ψωνίζεις σήμερα (δήθεν 😉 φτηνά μία συσκευή αλλά αν έχεις πρόβλημα δεν σε ξέρουν !!! (γιατί δεν παρέχουν στην τιμή .. τεχνική υποστήριξη) . . .. εάν το ίδιο συμβαίνει και με αυτές τις τράπεζες ή την Τράπεζα που συνεργάζεστε . . .. και όσο είσαι καλός πελάτης σε ξέρουν σε αγαπούν . . . τότε ΑΓΝΟΕΙΣΤΕ αυτή την Τράπεζα και επιλέξτε την Τράπεζα που θα συμπεριφέρεται στους πελάτες της ανθρώπινα ακόμα και στις δύσκολες στιγμές που είναι ανθρώπινο και στατιστικά πιθανό να συμβεί .

Τράπεζες που λειτουργούν και αντιμετωπίζουν τους πελάτες τους ως προϊόν σε super market , ως πελάτες σε δηλωμένο οίκο ανοχής , όπως το παιδί τον ανήμπορο γονέα που τον πετάει σε οίκο ευγηρίας , Τράπεζες που μεταβίβασαν τον εισπρακτικό Μηχανισμό των προβληματικών τους δανείων σε «τρίτες νομικές εταιρείες» και τέτοιες είμαι σίγουρος ότι είναι η Eurobank και η Πειραιώς και όποια άλλη είναι ανάλογη «ηθικής» όπως εγώ την αντιλαμβάνομαι και όχι όπως το ΔΣ της Τράπεζας . . . μικρή ή μεγάλη . . . εμπορική ή συνεταιριστική . . . όποια Τράπεζα ακολουθεί την ίδια τακτική ….. οφείλετε . . .. εσείς που διαβάζετε αυτό το άρθρο . . . και που σέβεστε τον εαυτό σας και την οικογένειά σας .. . να την αγνοήσετε παντελώς ως υπαρκτό Τραπεζικό Ίδρυμα ακόμα και εάν δεν είστε δανειοδοτούμενος (η εξυπηρέτηση σας είναι στρωμένη με τις κραυγές και τα δάκρυα των Οικογενειών που έχει καταστρέψει η Τράπεζα με εισπρακτική πολιτική της) ακόμα και εάν με την στάση σας αυτή ζημιωθείτε οικονομικά λίγο ή πολύ … ηθικά και συνειδησιακά το κέρδος σας είναι και θα είναι άπειρο ….

Πούπουλα …. και Σύνταγμα …

Τέλος να σημειώσω για άλλη μία φορά τα αυτονόητα . . . ότι η αναφορά σε Τράπεζες δεν σημαίνει ότι αυτές ή κάποιες άλλες είναι καλύτερες ή πιο φθηνές ή πιο ανταποδοτικές ή …..ή …….

Αλλά για το συγκεκριμένο όμως θέμα που εξετάζω . . . και σύμφωνα με τα δικά μου κριτήρια ηθικής (που δεν σημαίνει ότι πρέπει να υιοθετήσει και κάποιος τρίτος ή ότι είναι και σωστά … ) οι συγκεκριμένες Τράπεζες ΕΥΡΟBANK και ΠΕΙΡΑΙΩΣ … είναι κατάπτυστες τουλάχιστον ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ !!! , διαπράττοντας (ηθικό και μόνο ) έγκλημα κατά της Ελληνικής Οικογένειας και Οικονομίας .

Επίσης δεν αναφερόμαστε στο προσωπικό των Τραπεζών αυτών (όταν δεν έχουν γίνει πιόνια αυτής της πολιτικής και μόνο ..αλλιώς είναι το ίδιο κατάπτυστοι) που στην περίπτωση της Eurobank το «τι τραβάνε και δεν το μαρτυράνε . . . !!» οι άνθρωποι με τους προϊσταμένους τους … δεν λέγετε . . . ..αρκεί να βρούνε την δύναμη να αντισταθούν ..έστω και έμμεσα . . .στην ηθική διολίσθηση που επιβάλλει η άκρατη επιδίωξη του ΚΕΡΔΟΥΣ από πλευράς εργοδοσίας και μεγαλο – διευθυντών .

Η αφορμή ….

– Αφορμή για το σημερινό άρθρο υπήρξε η επί καιρό … συσσωρευμένη μου οργή για τον συγκεκριμένο τρόπο και πρακτική λειτουργίας του Τραπεζικού ιδρύματος .

Τέλος η πρόσφατη … οργή , η αηδία … που ένοιωσα όταν προσπάθησα ως γνώστης του επαγγέλματος …. να βοηθήσω “φιλικό” πρόσωπο … ο οποίος έκανε το λάθος αφενός να δανειοδοτηθεί από την eurobank αφετέρου και κυρίως να μην πληρώνει τις δόσεις του … και επικοινώνησα με μία “λέει” από τις 3 νομικές εταιρείες που συνεργάζεται η Τράπεζα για τις δικαστικές εμπλοκές …. όπου μία κοπέλα ..τι να πω τώρα…. ; … με πληροφόρησε ότι ο “Γιάννης” θα πρέπει να πληρώσει τουλάχιστον το 60 % της βεβαιωμένης οφειλής .. αλλιώς η Τράπεζα θα προσχωρήσει σε κατάσχεση του αυτοκινήτου …

– Δηλαδή … λέω στην κοπέλα… πρέπει να σας δώσει ..10.000 ευρώ ; . – Ναι (μου λέει) !!

– Καλά … της λέω ..κοπελιά ..εάν υποθέσουμε πως ο άνθρωπος έχει τώρα ή μπορεί να σας βρεί τα 8-9.000 ευρώ “ρυθμίζουμε” την κατάσταση ; ……

– ΑΑΑ δεν γίνεται …δεν γίνεται …. αυτό !!!! (λες και της ζητούσα σοδομαζοχιστικό sex)

– Καλά βρε κοπελιά ας σε πω ….. συναδέλφισσα … άμα δεν βρει τα 2.000 θα του κάνετε ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ; αυτό μου λες μεσημεριάτικο ;;;;;;;;;;

– Εεε ..αυτή είναι η πολιτική της εταιρείας μας … ή το 60 % ή …….

– (το τι άκουσε η κοπέλα δεν λέγετε ,,με το γάντι….)

Αλλά τι να πω ..; όταν εγώ με την εμπειρία 4-5 ετών σε Διευθυντική θέση Τραπεζικού μάχιμου καταστήματος*…που τρώω στην μάπα όλα τα προβλήματα του κόσμου …ένοιωσα τόση αηδία για το Τραπεζικό επάγγελμα … τι να πει ο “κακομοίρης” που δεν του άφησε περιθώρια “αναπνοής” . Όταν οι Τράπεζες στα δύσκολα του πελάτη που τους πλήρωνε τόσα χρόνια ……. ακολουθούν την τακτική του Οίκου ανοχής … “έχεις 5 λεπτά… τέλειωσε ..και πλήρωσε….. επόοοομενοςςςςς ” εε τότε….

«ΠΙΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΥΠΟΥΛΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΜΑΣ ΠΡΕΠΟΥΝ. . ..»

* Σημείωση : Το 2006 μετά από 8 χρόνια …… αηδιαδιασμένος κλπ τα βρόνταξα και αποχώρησα οριστικά από το αντικοινωνικό ελληνικό Τραπεζικό σύστημα….. ευτυχώς για την συνειδήση μου και την οικογένεια μου .


Αφήστε μια απάντηση