Μενού
Αρχική / Άρθρα / Τράπεζες - Δάνεια / Οι επτά πληγές στην χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Οι επτά πληγές στην χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Τα σημαντικότερα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ, όπως διαπιστώθηκε από έρευνα του Επιμελητηρίου, είναι:

1. Καταχρηστικοί όροι συμβάσεων δανεισμού, ιδιαίτερα επαχθείς για το μικρό και μεσαίο δανειζόμενο.

2. Υψηλό επιτόκια δανεισμού.

3. Πλημμελής ενημέρωση πελατών από τις υπηρεσίες του τραπεζικού συστήματος για οποιοδήποτε θέμα συναλλαγής και ιδίως αυτό του δανεισμού.

4. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσει έχουν σειρά εμπόδια στην πρόσβαση τους στη χρηματοδότηση έναντι των μεγάλων επιχειρήσεων.

5. Οι τράπεζες απαιτούν μεγάλες εγγυήσεις για τη δανειοδότηση επιχειρήσεων.

6. Αποτελεί υπερβολή ο δανεισμός κάθε επιχείρησης ανεξαρτήτου ύψους δανειοδότησης να προϋποθέτει την εμπράγματη προσημείωση η υποθήκη των περιουσιακών στοιχείων των
επιχειρήσεων.

7. Κατάργηση της εισφοράς 0,6% του Ν. 128/75 στα δάνεια.


Αφήστε μια απάντηση