Μενού
Αρχική / Άρθρα / Τράπεζες - Δάνεια / Οι παράγοντες που επηρεάζουν την τιμολογιακή πολιτική μίας Τράπεζας

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την τιμολογιακή πολιτική μίας Τράπεζας

– To παρών άρθρο συντάχθηκε με αφορμή και αιτία την αύξηση των
επιτοκίων που αιφνίδια 12/2/2003 (για τους πολλούς) αύξησε με ανακοίνωση της η
ΑΛΦΑ ΜΠΑΝΚ

Ξαφνικά … ένα πρωινό (12-13/2-2003) η ALPHA BANK ανακοινώνει την
“ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ !! χορηγήσεων …. ανακοίνωση που αιφνιδιάζει την αγορά” .

– Άδραξαν την ευκαιρία και τα ΜΜΕ και άρχισαν να βομβαρδίζουν με
δημοσιεύματα τους αναγνώστες και τηλεθεατές για το αναιτιολόγητο της αύξησης και
την ληστρική συμπεριφορά του Τραπεζικού συστήματος που δανείζει με 10-15 % και
δίδει τόκο στις καταθέσεις 1-3 % .

– Οι όποιες αναλύσεις για το θέμα και το “γιατί” της αύξησης των
επιτοκίων δεν καταφέρνουν έως σήμερα ..να αγγίξουν (ή δεν θέλουν) την ουσία της
ανακοινωθείσας αύξησης των επιτοκίων .

– Εμείς όμως …. σήμερα θα προσπαθήσουμε** να
καταγράψουμε τις πραγματικές αιτίες της ΑΥΞΗΣΗΣ των επιτοκίων ….ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ σε
μεγάλο βαθμό !!
Η ανάλυση μας για να έχει μία διαχρονική αξία θα είναι
ΓΕΝΙΚΗ έτσι ώστε να κατανοήσουμε πλήρως το θέμα της τιμολογιακής πολιτικής που
ακολουθεί η κάθε Τράπεζα

Η τιμολογιακή πολιτική που ακολουθεί κάθε Τράπεζα εξαρτάται από
τους κάτωθι (ενδεικτικά) παράγοντες :
(σημείωση : Ορισμένοι παράγοντες
ενίοτε μπορεί να λειτουργήσουν ενισχυτικά της κερδοφορίας ..και ενίοτε να
συμβάλουν στην μείωση της.)

α. Από πλευράς “ΚΟΣΤΟΥΣ – ΕΞΟΔΩΝ” (το κόστος το
εκλαμβάνω ως “οτιδήποτε συμβάλει στην μείωση της κερδοφορίας” )
.

 • Από το ανελαστικό κόστος και δαπάνες που έχει η κάθε Τράπεζα (ενοίκια ,
  μισθοί υπαλλήλων κ.λ.π)
 • Από το κόστος άντλησης της “πρώτης ύλης” , δηλαδή του χρήματος (κόστος
  καταθέσεων , δανεισμός από την διατραπεζική αγορά κ.λ.π , ….πόσο κοστίζει
  δηλαδή στην Τράπεζα το ρευστό …που πρέπει να εξασφαλίσει από Καταθέτες ή από
  δανεισμό και το οποίο στην συνέχεια θα δανείσει στους δανειολήπτες )
 • Από τις ελαστικές δαπάνες (διαφήμιση , λοιπά έξοδα κ.λ.π )
 • Από τις επισφάλειες των δανείων και τις δικαστικές εμπλοκές (δάνεια που στο
  σύνολο τους ή μέρος τους δεν θα εισπραχθούν από την Τράπεζα)
 • Από τις διατάξεις της Πολιτείας και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της
  (αποφάσεις που έμμεσα ή άμεσα συμπιέζουν τα κέρδη , πχ η αναγκαστική παύση
  εκτοκισμού των δανείων όταν υπάρχουν τόκοι ανείσπραχτοι για ένα εξάμηνο και
  άνω…) .
 • Από τις (όποιες) άστοχες επιλογές της Διοίκησης για την λειτουργία της
  Τράπεζας (άστοχες = κόστος ή ζημιά ..λογικό έτσι ?….)
 • Από τις γενικές συνθήκες που επικρατούν στην Οικονομία , τις χρηματαγορές
  και κεφαλαιαγορές και επηρεάζουν ΑΡΝΗΤΙΚΑ την λειτουργία του κάθε πιστωτικού
  ιδρύματος .
 • Από τις συνθήκες που επικρατούν σε μία σειρά εξωγενών παραγόντων (κρίση σε
  μία χώρα , πόλεμος κ.λ.π) .
 • Από το επίπεδο του ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ …. ο οποίος όσο πιο σκληρός είναι …τόσο
  συμπιέζει τα ΚΕΡΔΗ όσων συμμετέχουν στον “ανταγωνισμό τιμών” .
 • Αλλοι παράγοντες που δεν καταγράφονται παραπάνω είτε από άγνοια μου είτε
  επειδή δεν είναι και τόσο “σημαντικής” αξίας .
 • Από την ευνοϊκή – θετική και κερδοφόρα πορεία συμμετοχών της Τράπεζας σε
  άλλες επιχειρήσεις (Ομιλος) (Χρηματιστηριακές – Εταιρείες ακινήτων , Ξενοδοχεία
  κ.λ.π)

  β. Από πλευράς “ΕΣΟΔΩΝ” (τα έσοδα το εκλαμβάνω ως
  “οτιδήποτε συμβάλει στην αύξηση της κερδοφορίας” ) .

 • Από τις προμήθειες – εφάπαξ έσοδα που εισπράττει η κάθε τράπεζα για
  ορισμένες Τραπεζικές λειτουργίες . (έσοδα για καρνέ επιταγών , “έξοδα φακέλου
  δανείων” , εγγυητικές επιστολές , πάγιες εντολές κ.λ.π) )
 • Από το ύψος των επιτοκίων δανεισμού (κόστος δανείων , με τι επιτόκιο
  -πραγματικό όμως – δανείζει τους δανειολήπτες – και κύρια πηγή εσόδων !! )
 • Από τις διατάξεις της Πολιτείας και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της
  (αποφάσεις που έμμεσα ή άμεσα βοηθούν στην αύξηση των κερδών , πχ η μείωση των
  “αναγκαστικών καταθέσεων στην Τ.τ.Ε” , μία ευνοϊκότερη απόφαση της Τράπεζα της
  Ελλάδος για τις προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις κ.λ.π) .
 • Από τις (όποιες) εύστοχες επιλογές της Διοίκησης για την λειτουργία της
  Τράπεζας (εύστοχες = έσοδα ..κέρδη ..λογικό έτσι ?….)
 • Από τις γενικές συνθήκες που επικρατούν στην Οικονομία , τις χρηματαγορές
  και κεφαλαιαγορές και επηρεάζουν ΘΕΤΙΚΑ την λειτουργία του κάθε πιστωτικού
  ιδρύματος .
 • Από τις ευνοϊκές συνθήκες που επικρατούν σε μία σειρά εξωγενών παραγόντων
  (ειρήνη με την Τουρκία , οικονομική ανάπτυξη των Βαλκανίων κ.λ.π) .
 • Από το (χαμηλό) επίπεδο του ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ …. ο οποίος όσο πιο “ήπιος” είναι
  …τόσο υποβοηθάει στα ΚΕΡΔΗ όσων συμμετέχουν στην “μη κήρυξη του πολέμου στις
  τιμές” .
 • Αλλοι παράγοντες που δεν καταγράφονται παραπάνω είτε από άγνοια μου είτε
  επειδή δεν είναι και τόσο “σημαντικής” αξίας .
 • Από την αρνητική – προβληματική και ίσως ζημιογόνα πορεία συμμετοχών της
  Τράπεζας σε άλλες επιχειρήσεις (Ομιλος) (Χρηματιστηριακές – Εταιρείες ακινήτων ,
  Ξενοδοχεία κ.λ.π)

  Αρα … πότε θα έχουμε μία αύξηση των επιτοκίων χορηγήσεων
  ? :

  (θα αναφερθούμε “γενικά” για να έχει διαχρονική αξία η
  ανάλυση μας , ταυτόχρονα θα αναφερθούμε και το τι πραγματικά συμβαίνει στην
  περίπτωση της ALPHA BANK)

  α. Από πλευράς “ΚΟΣΤΟΥΣ – ΕΞΟΔΩΝ” (το κόστος το
  εκλαμβάνω ως “οτιδήποτε συμβάλει στην μείωση της κερδοφορίας” ) .

 • Οταν το ανελαστικό κόστος και τις ανελαστικές δαπάνες που έχει μία Τράπεζα
  δεν μπορεί να τα “περιορίσει” .
  (Πράγματι στην περίπτωση ALPHA BANK … η
  ALPHA κουβαλώντας στις πλάτες της το βάρος της Ιονικής Τράπεζας , το πλεονάζον
  προσωπικό και το ανελαστικό εργασιακό περιβάλλον που και να ήθελε δεν της
  επιτρέπει να κάνει απολύσεις …. οποιαδήποτε ουσιαστική μείωση το κόστους στις
  “αμοιβές προσωπικού” δεν μπορούσε να επιτευχθεί . Μην ξεχνάτε ότι σε μέσους
  όρους έχει υψηλής ηλικίας προσωπικό ..άρα με υψηλούς μισθούς από επιδόματα κ.λ.π
  . Το μόνο που μπορεί να επιτύχει αλλά διαχρονικά θα έχει αποτελέσματα ..είναι η
  εθελούσια έξοδος …οψόμεθα να δούμε εάν έχουμε δίκιο … )
 • Οταν κόστος άντλησης της “πρώτης ύλης” , δηλαδή του χρήματος αυξηθεί ή
  αναμένεται να αυξηθεί …
  (Στην περίπτωση της ALPHA BANK … η ALPHA δεν
  αντιμετώπιζε πρόβλημα … υψηλού κόστους στην άντληση χρήματος . ΟΜΩΣ …. η
  επικείμενη έκδοση Λαϊκών Ομολόγων με καθαρή απόδοση 3,6% … όταν η Τράπεζα
  προσφέρει επιτόκια καταθέσεων από 0 % έως και 3 % …. σίγουρα θα της ασκούσε
  και θα της ασκήσει πιέσεις για αύξηση των επιτοκίων , έστω και προσωρινά ,
  προκειμένου να μην απολέσει σημαντικού ύψους καταθέσεων . Αρα μελλοντικά
  αναμένεται – ίσως – να αυξηθεί το κόστος χρήματος …άρα να συμπιέσει και άλλο
  τα ήδη μειωμένα κέρδη της … εάν δεν αντιδρούσε η Τράπεζα με άλλα μέσα – μέτρα
  …και αντέδρασε με αύξηση των επιτοκίων χορηγήσεων. Το ίδιο ισχύει και για τις
  υπόλοιπες κυρίως κρατικές τράπεζες.
  Θέλω εδώ να σημειώσω την ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
  απόφαση της πολιτείας για ενίσχυση των μικροκαταθετών !! με την έκδοση των
  λαικών ομολόγων …. τι ? πως ? ….δεν καταλάβατε ? ..μην εξοργιστείτε – μην με
  βρίσετε … περιμένετε το επόμενο άρθρο μου …και εάν δεν σας πείσω για την
  άποψη μου …. asxetos@asxetos.gr είναι
  το εμαιλ μου… θα χαρώ να διαβάσω τις διαφωνίες σας … )

  • Από την αύξηση των ελαστικών δαπανών
   (διαφήμιση , λοιπά έξοδα κ.λ.π . Εδώ
   δεν είχαμε καμία σημαντική δυσμενής εξέλιξη για την ALPHA αλλά και για το σύνολο
   του Τραπεζικού συστήματος … )
  • Από την αύξηση στις επισφάλειες των δανείων και στις δικαστικές
   εμπλοκές
   (δάνεια που στο σύνολο τους ή μέρος τους δεν θα εισπραχθούν από την
   Τράπεζα ALPHA αλλά και για το σύνολο του Τραπεζικού συστήματος .)
   (Στην
   περίπτωση της ALPHA BANK … η ALPHA δεν αντιμετώπιζε πρόβλημα επισφαλείων .
   Όμως η επεκτατική επιλογή της στον τομέα χορηγήσεων , η αύξηση των χορηγήσεων
   που σημειώνει … με “ανορθόδοξο” και μη ομαλό και σταδιακό τρόπο …. λογικό
   ήταν να αυξήσει τις επισφάλειες της Τράπεζας και τα δάνεια σε δικαστική εμπλοκή
   . Η αύξηση των “επισφαλείων” αυξάνει το κόστος και μειώνει τα κέρδη . Αρα η
   αύξηση των επιτοκίων στις χορηγήσεις οφείλεται και σε αυτόν τον λόγο – παράγοντα
   .Το ίδιο “σκεπτικό-ανάλυση” ισχύει και για τις υπόλοιπες κρατικές και ιδιωτικές
   τράπεζες ανάλογα με την πολιτική που ακολούθησαν στην χορήγηση των δανείων . )
  • Από τις διατάξεις της Πολιτείας και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της
   (αποφάσεις που έμμεσα ή άμεσα συμπιέζουν τα κέρδη , πχ η αναγκαστική παύση
   εκτοκισμού των δανείων όταν υπάρχουν τόκοι ανείσπραχτοι για ένα εξάμηνο και
   άνω…)
   (Στην περίπτωση της ALPHA BANK αλλά και για τις υπόλοιπες κρατικές
   και ιδιωτικές τράπεζες … οι αποφάσεις που λαμβάνονται από την Πολιτεία και τα
   εντεταλμένα όργανα της τα τελευταία έτη … συνήθως έχουν ως συνέπεια την
   συμπίεση του Κέρδους . Αναφέρω ενδεικτικά την “αναγκαστική παύση εκτοκισμού από
   τις Τράπεζες των δανείων που έχουν ληξιπρόθεσμους τόκους πέρα του εξαμήνου” ενώ
   μέχρι πρότινος ίσχυε το δωδεκάμηνο !! . Την αύξηση των αναγκαστικών προβλέψεων
   για επισφαλείς απαιτήσεις σε ορισμένες κατηγορίες δανείων κ.λ.π ) .
  • Από τις (όποιες) άστοχες επιλογές της Διοίκησης για την λειτουργία της
   Τράπεζας (άστοχες = κόστος ή ζημιά ..λογικό έτσι ?….)
   (Στην περίπτωση της
   ALPHA BANK αλλά και για τις υπόλοιπες κρατικές και ιδιωτικές τράπεζες …
   ορισμένες αποφάσεις των Δ.Σ αποδείχθηκαν εκ των υστέρων είτε άστοχες ..είτε και
   “ζημιογόνες”. Αυτές ξέρουν καλύτερα και από εμένα και από εσάς ποιες ήταν οι
   άστοχες αποφάσεις τους …ή “μη αποφάσεις” τους …ξέρουν.. ξέρουν.
   Για
   παράδειγμα ξέρουν οι κύριοι αυτοί … πόσο αντιδρούσαν για την λευκή λίστα του
   ΤΕΙΡΕΣΙΑ που θα ξεκαθάριζε το τοπίο για τους “κακοπληρωτές” …. και η οποία θα
   μείωνε τα επιτόκια των προσωπικών δανείων από 3-5 μονάδες !! και όλα αυτά για να
   μην αποκαλύψουν στους ανταγωνιστές τους το “¨πελατολόγιο” τους … και “πλήρωνε” κορόιδο τίμιε δανειολήπτη τόσα χρόνια …τόσα τρισεκατομμύρια δανείων με +3-5 %
   παραπάνω επιτόκιο .Θα τα πούμε σε άλλο – επόμενο άρθρο μας … )
  • Από τις γενικές συνθήκες που επικρατούν στην Οικονομία , τις χρηματαγορές
   και κεφαλαιαγορές και επηρεάζουν ΑΡΝΗΤΙΚΑ την λειτουργία του κάθε πιστωτικού
   ιδρύματος .
   (Στην περίπτωση της ALPHA BANK αλλά και για τις υπόλοιπες
   κρατικές και ιδιωτικές τράπεζες … οι γενικότερες συνθήκες σε Οικονομία ,
   Χρηματιστήρια …. επηρεάζουν αρνητικά την κερδοφορία της κάθε Ελληνικής
   τράπεζας . ) .
  • Από τις συνθήκες που επικρατούν σε μία σειρά εξωγενών παραγόντων (κρίση σε
   μία χώρα , πόλεμος κ.λ.π) .
   (Στην περίπτωση της ALPHA BANK αλλά και για τις
   υπόλοιπες κρατικές και ιδιωτικές τράπεζες … οι διεθνείς συνθήκες για την
   Τρομοκρατία , η φημολογία – πρόθεση για πόλεμο στο Ιρακ κ.λ.π επηρεάζουν
   αρνητικά την κερδοφορία της κάθε Ελληνικής τράπεζας ή εάν θέλετε ..ε δεν βοηθούν
   τουλάχιστον την αύξηση της κερδοφορίας ) .
  • Από το επίπεδο του ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ …. ο οποίος όσο πιο σκληρός είναι …τόσο
   συμπιέζει τα ΚΕΡΔΗ όσων συμμετέχουν στον “ανταγωνισμό τιμών” .
   (Στην
   περίπτωση της ALPHA BANK αλλά και για τις ορισμένες 3-4 κρατικές – ιδιωτικές
   τράπεζες , ο έντονος ανταγωνισμός μεταξύ τους , οδήγησε τα επιτόκια για τα
   Στεγαστικά Δάνεια σε πολύ χαμηλά επίπεδα (χαμηλά σε σχέση με το λειτουργικό
   κόστος τους) ενώ ανάλογο καθεστώς χαμηλών και αδικαιολόγητων επιτοκίων
   καταγράφηκε και σε ορισμένα επαγγελματικά δάνεια .
   Τραγική για το πλήθος….
   , την μεγάλη πλειοψηφία των δανειοληπτών , αποδείχθηκε και το ΞΕΒΡΑΚΩΜΑ 3-4-6
   τραπεζών απέναντι σε μεγάλους πελάτες των χορηγήσεων
   Οταν δανείζεις την
   μάζα…με 10 % και το πελάτη των 300 εκατ δρχ με 5-6 % …πρέπει να δανείσεις
   300 πελάτες του 1 εκατ με 15 % !! για να έχεις μέσο επιτόκιο χορηγήσεων 10 %
   …απλά μαθηματικά …σκεφτείτε το. Αρα…. οι άστοχες επιλογές της διοίκησης ,
   το ξεβράκωμα σε μεγάλους πελάτες συμπιέζει τα κέρδη , “έλα τώρα κορόιδο
   μικροπελάτη να πληρώσεις τα σπασμένα” , λυπάμαι κάπως έτσι είναι …. !!
   Ο
   ανταγωνισμός τους αυτός είναι που οδήγησε στην καρτομανία !!! φτάσαμε στο σημείο
   όποιος μπορεί να κουνήσει το χέρι του για να υπογράψει ένα χαρτί να παίρνει και
   μία πιστωτική κάρτα …. !!
   Ο ανταγωνισμός τους αυτός ….τους οδήγησε σε
   συμφωνίες με εμπορικές εταιρείες να πουλάνε τα πάσης φύσης προϊόντα τους με
   Κάρτα … επιτόπου στο μαγαζί …σε 5-30 λεπτά έχεις έγκριση …..και πούλησες
   το προιόν με κάρτα . Βέβαια μετά η Τράπεζα θα τρέχει να εισπράττει το
   καθυστερούμενα από τις κάρτες , και τις επισφάλειες … βέβαια θα τις προσθέσει
   στο επιτόκιο της …. πάρε τίμιε Ελληνα δανειολήπτη ένα επιτόκιο 15-17 5
   πραγματικό για την κάρτα σου !!! πλήρωνε και τον ΑΛΒΑΝΟ !!! τον ΡΟΥΜΑΝΟ… που
   πήρε την τηλεόραση του με Κάρτα … !! (σε αυτό το σπορ βέβαια… πρωταθλητές
   είναι ορισμένες “μικρές” ιδιωτικές γνωστές τράπεζες )
  • Από την ευνοϊκή – θετική και κερδοφόρα πορεία συμμετοχών της Τράπεζας σε
   άλλες επιχειρήσεις (Ομιλος) (Χρηματιστηριακές – Εταιρείες ακινήτων , Ξενοδοχεία
   κ.λ.π)
   (Στην περίπτωση της ALPHA BANK αλλά και για τις υπόλοιπες κρατικές
   και ιδιωτικές τράπεζες … ορισμένες αποφάσεις των Δ.Σ αποδείχθηκαν εκ των
   υστέρων είτε άστοχες ..είτε και “ζημιογόνες”. Η έντονη εμπλοκή τους – συμμετοχή
   τους σε εταιρείες – θυγατρικές όπως χρηματιστηριακές , ακινήτων κλπ υπό τις
   παρούσες συνθήκες …. δεν υποβοηθά καθόλου την κερδοφορία του Ομίλου της κάθε Χ
   Τράπεζας . )
  • Αλλοι παράγοντες που δεν καταγράφονται παραπάνω είτε από άγνοια μου είτε
   επειδή δεν είναι και τόσο “σημαντικής” αξίας .
   (Στην περίπτωση της ALPHA
   BANK αλλά και για τις υπόλοιπες κρατικές και ιδιωτικές τράπεζες … τέτοιοι
   παράγοντες είναι ο τρόπος λειτουργίας του δικτύου τους … η δομή λειτουργίας
   της Τράπεζας και κυρίως η δομή σε επίπεδο καταστήματος . Όσα περισσότερα
   μειονεκτήματα υπάρχουν στην δομή λειτουργίας τόσο μεγαλύτερες είναι οι αρνητικές
   συνέπειες στην κερδοφορία των Τραπεζών . Στο σημερινό άρθρο δεν θα αναφερθώ σε
   αυτά τα μειονεκτήματα …. για πολλούς λόγους …

  β. Από πλευράς “ΕΣΟΔΩΝ” (τα έσοδα το εκλαμβάνω ως
  “οτιδήποτε συμβάλει στην αύξηση της κερδοφορίας” ) .

  Από τους παράγοντες που αναφέρουμε παραπάνω και μπορούν να
  οδηγήσουν σε αύξηση των επιτοκίων έστω και έμμεσα είναι :

 • Από τις προμήθειες – εφάπαξ έσοδα που εισπράττει η κάθε τράπεζα για
  ορισμένες Τραπεζικές λειτουργίες και για διάφορους λόγους
  “μειώνονται”.
  Πράγματι μετά από κάποιες δικαστικές αποφάσεις και μετά από την
  γενική κατακραυγή … οι Τράπεζες θα αναγκαστούν να μειώσουν τις διάφορες
  “αδικαιολόγητες” προμήθειες τους όπως π.χ τα έξοδα φακέλου 1-1,5 % !! για τα
  στεγαστικά δάνεια με σταθερό για ένα έτος επιτόκιο . Μείωση των προμηθειών
  …μείωση των ήδη μειωμένων κερδών . Αρα μία αναγκαστική λύση “φαίνεται” να
  είναι και ίσως είναι…. η αύξηση των επιτοκίων στα δάνεια .
 • Συμμετοχές σε άλλες θυγατρικές εταιρείες , προβλήματα σε χρηματιστήριο ,
  προβλήματα στον κλάδο ασφαλειών κ.λ.π επηρεάζουν αρνητικά την πορεία είσπραξης
  των εσόδων των Τραπεζών .

  Και ποιο είναι το συμπέρασμα ? :

  • Η αύξηση των επιτοκίων χορηγήσεων που ανακοινώθηκαν και θα ανακοινωθούν
   είναι αποτέλεσμα του ανελέητου και άκρατου ανταγωνισμού 3-4 τραπεζών ,
   ανταγωνισμού που δεν λειτούργησε σε μακροχρόνιο όφελος των δανειοληπτών , παρά
   μόνο σε προσωρινό όφελος τους και σε μία μακροχρόνια παγίδευση τους σε δανειακές
   επιβαρύνσεις μεγαλύτερες από αυτές που είχαν αρχικά υπολογίσει (με ότι συνέπειες
   μπορεί να έχει αυτή η προς τα πάνω αναπροσαρμογή) .
   Στα παραπάνω βοήθησε

   α. Το “ξεβράκωμα” των Τραπεζών σε μεγαλοπελάτες τους … που έφτασαν στο
   σημείο να τους δανείζουν με σχεδόν μηδενικό καθαρό περιθώριο κέρδους ,
   β. Το
   ανελαστικό εργασιακό περιβάλλον
   γ. Οι αποφάσεις της πολιτείας που σε
   ορισμένα σημεία ήταν και είναι ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ για τα εισοδήματα του μέσου και
   τίμιου δανειοδοτούμενου (λαικά ομόλογα , λευκή λίστα κ.λ.π)
   δ. Οι άστοχες
   αποφάσεις των διοικήσεων των Τραπεζών .
  • Οσο μεγαλύτερα λάθη έχει διαπράξει μία τράπεζα … σε όσα αναφέρουμε …τόσο
   μεγαλύτερη θα είναι η προς τα πάνω αύξηση των επιτοκίων τους για τα δάνεια
   .
   Αρα όσο μεγαλύτερη αύξηση “διαβάσετε” …τόσο μεγαλύτερα τα λάθη τους
   ……

  Μήπως η αύξηση των επιτοκίων είναι “προαποφασισμένη” από τις
  διοικήσεις των Τραπεζών ? :

  Θα δείξει … εάν σύντομα ..άμεσα και άλλες Τράπεζες ανακοινώσουν αύξηση των
  επιτοκίων … τότε εμένα δεν μου βγάζετε από το μυαλό ότι “κάποιοι τα βρήκαν”
  μεταξύ τους και αποφάσισαν αντί να σκοτώνονται …να φάνε μαζί τον μόσχο τον
  σιτευτό !! …και σαν “συμφωνία κυρίων” ….πρέπει όλοι μαζί να πέσουν στην μήνη
  των Μ.Μ.Ε όχι μόνη της η κάθε ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ που άνοιξε τον χορό …. και όλα αυτά
  τα λέω γιατί …η ΛΟΓΙΚΗ ΛΕΕΙ ότι….

  …. Οταν τα ΜΜΕ την πέφτουν σε μία Τράπεζα ….. γιατί “αδικαιολόγητα”
  αύξησε τα επιτόκια της . Ολοι οι υπόλοιποι “λύκοι” χαίρονται …δεν κάνουν
  τίποτα και απολαμβάνουν το θέαμα . Μετά από 1-2 μήνες βγάζουν μία ωραία
  ανακοίνωση “Κύριοι προσπαθήσαμε να κρατήσουμε χαμηλά τα επιτόκια …αλλά δεν
  αντέχουμε άλλο” …. εε… όλοι εμείς και τα ΜΜΕ σιγά μην ξανά ασχοληθούν με
  τέτοια ένταση και έμφαση όπως με την τωρινή περίπτωση της ΑΛΦΑ . Οπερ… ο κάθε
  άλλος λύκος …θα περάσει την αύξηση των επιτοκίων τους στα δάνεια sxetika
  ανώδυνα !! . Λογικό ? ..λογικό …
  Η ιστορία θα δείξει …. τι από τα δύο
  ισχύει….

  “Μπράβο asxete έχεις δίκιο …..” ? :

  1ο…. “Κουραφέξαλα” = γνωστή λαϊκή ρήση .

  2ο….. Το “παιχνίδι” δεν είναι στα παραπάνω που μπορεί να ισχύουν μερικώς ή
  και στο σύνολο τους .
  Το “παιχνίδι” … “αδέρφια μου asxetoi” είναι ίσως πολύ
  χοντρό για τα δικά μας τα μυαλά .
  ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
  ΧΑΜΗΛΗΣ (μειούμενης) ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ …. ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΟ Ρ/Ε ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ
  ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ .
  ΧΑΜΗΛΟ Ρ/Ε ΣΥΜΠΙΕΖΕΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ
  .
  ΧΑΜΗΛΗ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ …ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΥΨΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ
  !!!
  ΑΡΑ ΜΙΑ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ …ΕΙΝΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ -> ΑΥΞΗΣΗ Ρ/Ε
  > ΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΗΣ -> ΜΕΙΩΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΕΞΑΓΟΡΑ .
  οκ ? με το
  υπονοούμενο ?

  “Ξανάμπράβο asxete έχεις πάλι δίκιο …..” ? :

  1ο…. “Ξανά …Κουραφέξαλα” = γνωστή λαϊκή ρήση .

  2ο….. Το “παιχνίδι” δεν είναι στα παραπάνω που μπορεί να ισχύουν μερικώς ή
  και στο σύνολο τους .
  Το “παιχνίδι” … “αδέρφια μου asxetoi” ΙΣΩΣ να και
  αλλού…
  “Ποιος είσαι εσύ ρε Κράτος που θα δώσεις στον κόσμο …επιτόκιο 3,6
  % στα Λαικά Ομόλογα ? …να μας πάρουν τις καταθέσεις τους ε εεεε ? . Πόσο δίνει
  εσύ ? .. 3,6% ??? εμείς θα δώσουμε 3,7 – 3,8 % και δεν θα χάσουμε σχεδόν κανένα
  πελάτη….και για να κάνουμε κάτι τέτοιο…. ε …πρέπει να αυξήσουμε τα
  επιτόκια μας στα δάνεια αλλιώς θα έχουμε μειωμένα κέρδη …στα ήδη μειωμένα… .
  Γιατί Κράτος είμαστε εμείς οι Τράπεζες ….κυρία Πολιτεία ….ακούς …άκου.. Η
  ΙΣΤΟΡΙΑ ..θα κρίνει ποιος και σε τι έχει δίκιο
  ..

Ο Γρίφος μας…. τώρα… :

Γιατί μέχρι το μεσημέρι …η αύξηση των επιτοκίων που ανακοινώθηκε ήταν πρώτη
είδηση σε όλα σχεδόν τα ΜΜΕ ? .

Γιατί ορισμένα κανάλια …το έπνιξαν το θέμα ..ή το πέρασαν επιδερμικά το
απόγευμα και το βράδυ ?

Τι μεσολάβησε ? takse mou…..

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΤΙΜΙΕ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΛΟΠΛΗΡΩΤΗ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕ !!! Ο asxetos σε χαιρετά
!! . ΟΥΓΚ .

Φίλε επισκέπτη …και εάν “κάναμε κανένα λάθος συγχώρεσε μας” …έχει τον
λόγο μου.. δεν θα σου αυξήσουμε την συνδρομή στον asxeto !!! ..τσάμπα είναι…

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η αναφορά στην ALPHA BANK σε καμία περίπτωση
δεν μπορεί σημαίνει ότι το τιμολόγιο της καθίσταται μετά τις αυξήσεις ως το πιο
ακριβό από τις άλλες Τράπεζες , επίσης δεν μπορεί να μειώσεις την αξία της στην
Τραπεζική αγορά ,…. τράπεζα την οποία προσωπικά θεωρώ ίσως την καλύτερη μεγάλη
ελληνική ιδιωτική Τράπεζα . Όλα και όλα…. ** … και μην ξεχνάτε βρίσκεστε σε
μία ιστοσελίδα που συντηρείται από χόμπι στον ελεύθερο χρόνο μου….. μην μας
συγκρίνετε με XX εταιρικά site λυπηθείτε με….


Αφήστε μια απάντηση