Μενού
Αρχική / Άρθρα / Τράπεζες - Δάνεια / Σπουδαστικά και Φοιτητικά Δάνεια

Σπουδαστικά και Φοιτητικά Δάνεια

ΕΡΩΤΗΣΗ Σεπτέμβριος , έναρξη….. φοιτητικής χρονιάς και του δράματος της Ελληνικής Οικογένειας για την κάλυψη των εξόδων του παιδιού τους που σπουδάζει ή θα σπουδάσει. Το τραπεζικό σύστημα σήμερα μπορεί να σταθεί αρωγός στην Ελληνική Οικογένεια για την κάλυψη των αυξημένων Οικονομικών Υποχρεώσεων που προέρχονται από τις σπουδές ενός μέλους της Οικογένειας ?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Αρχικά πρέπει να τονίσουμε ότι : Το Τραπεζικό σύστημα είναι μέρος του κοινωνικού ιστού , απαραίτητο συστατικό της ομαλής λειτουργίας της Οικονομικής ζωής και της Οικονομικής ανάπτυξης . Το να προσεγγίζεις και να σχολιάζεις – αυτόνομα – την λειτουργία του Τραπεζικού συστήματος είναι σχετικά εύκολο , όταν όμως σε αυτή την ανάλυση προσθέσεις την απαραίτητη «κοινωνική ευθύνη» που θα πρέπει να έχει κάθε επάγγελμα (…και καλό θα ήταν να την ξαναανακαλύψουν ορισμένα επαγγέλματα ..ξέρετε εσείς ποια είναι … ) στην «όποια» ανάλυση σου για να την ισχυροποιήσεις , απαραίτητα πρέπει να αναφερθείς και σε «κοινωνικά-οικονομικά θέματα» .
Ειδικά τώρα.. Το Ελληνικό Τραπεζικό σύστημα , πράγματι , μπορεί να σταθεί αρωγός στην συγκεκριμένη ανάγκη της Ελληνικής Οικογένειας και μάλιστα και «ικανοποιητικά» και «οικονομικά» .
ΟΜΩΣ η αρωγή του Τραπεζικού Συστήματος πρέπει να αποτελεί την έσχατη και την ίσως χειρότερη λύση από πλευράς Οικογένειας .

ΕΡΩΤΗΣΗ Μα είναι δυνατόν να αποτελεί την έσχατη και την χειρότερη – ίσως – λύση ? πως εξάγετε αυτό το συμπέρασμα ?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Κοιτάξτε…. «Αρχή – Στόχος» όλων μας (άμεσα ή έμμεσα) είναι «από ένα σύνολο επιλογών να επιλέγουμε την ΑΡΙΣΤΗ δυνατή επιλογή με βάση συγκεκριμένα δεδομένα που έχουμε…» .
Εάν ξεκαθαρίσουμε ότι μιλάμε για Οικογένειες όπου : α. Δεν υπάρχει Οικονομική ευρωστία και β. Δεν έχουν την άποψη «ότι θέλει το παιδί … μην πάθει τίποτα το παιδί …αυτό θέλει το παιδί…»
Τότε…να ρωτήσω ….. «ποιες είναι οι επιλογές από πλευράς κόστους για μία Οικογένεια προκειμένου να καλύψει τα έξοδα φοίτησης ενός παιδιού της » ?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ (ΕΡΩΤΗΣΗ) (λογικά θα μου απαντήσετε)……. Να μην πληρώσει τίποτα (σχεδόν στάμπα) η Οικογένεια , να μην πληρώσει η Οικογένεια αλλά να επωμιστεί τα έξοδα ο ίδιος ο φοιτητής , να πληρώνει μειωμένα (αναλογικά έξοδα) η Οικογένεια , να επωμιστεί στο ακέραιο τα έξοδα της φοίτησης η Οικογένεια με τραπεζικό δανεισμό
ΑΠΑΝΤΗΣΗ – Άρα με βάση την «αρχή» που θέσαμε …. Η «άριστη» λύση είναι να μην πληρώσει τίποτα ή σχεδόν τίποτα η Οικογένεια ….. και η χειρότερη λύση να προβεί σε Τραπεζικό δανεισμό. Πάμε να αναλύσουμε τις όποιες επιλογές (στις οποίες μπορεί να υπάρξει συνδυασμός τους ή ακόμα και αδυναμία επιλογής τους ) …

1. Να μην πληρώσει τίποτα (σχεδόν ή συμβολική συνδρομή) :

– Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την διαμονή του/της φοιτητή /τριας σε Φοιτητική εστία που διατηρούν σχεδόν όλες οι Σχολές ή σε Εστίες-Ξενώνες που διατηρούν Ιδρύματα π.χ Εκκλησιαστικά ή Τοπικού ενδιαφέροντος (π.χ Κρητική Εστία κ.λ.π) .(η επιλογή γίνεται με κοινωνικά – οικονομικά – οικογενειακά κ.λ.π πολύ αυστηρά κριτήρια)

2. Να μην πληρώσει η Οικογένεια αλλά να επωμιστεί τα έξοδα ο ίδιος ο φοιτητής

– Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με

α. Με την μερική απασχόληση του φοιτητή – παράλληλα με τις σπουδές του (π.χ ιδιαίτερα μαθήματα , εργασία τα Σαββατοκύριακα κ.λ.π )

Η μερική απασχόληση του φοιτητή πραγματοποιείται :

Α1. Ως αρχική (άριστη…) συνειδητή επιλογή για να μην καταφύγει η Οικογένεια σε Τρ.Δανεισμό

Α2. Είτε μεταγενέστερα όταν η Οικογένεια δεν αντέξει το «βάρος» του Τραπεζικού Δανεισμού.

β. Με δανεισμό από το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα που σπουδάζει (το δάνειο επιστρέφεται άτοκο μετά τις σπουδές από τον φοιτητή , ενώ σε περίπτωση που αριστεύσει «χαρίζεται» με μορφή υποτροφίας ,οι όροι και προϋποθέσεις είναι ιδιαίτερα αυστηροί και οδηγούν σε περιορισμένη χρήση… περισσότερες πληροφορίες από τις Σχολές… )

3. Να πληρώνει μειωμένα – αναλογικά – έξοδα η Οικογένεια :

– Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την διαμονή του/της φοιτητή /τριας

α. Σε συγκατοίκηση με άλλον ή άλλους φοιτητές (φιλικά ή συγγενικά πρόσωπα ή συμφοιτητές)

β. Διαμονή σε συγγενικό πρόσωπο όπου η Οικογένεια θα καταβάλλει τα έξοδα στέγασης – σίτισης (π.χ 200?) και τα οποία θα είναι μικρότερα από την περίπτωση διαμονής σε ενοικιαζόμενη κατοικία (π.χ 400?). Το κόστος μπορεί να μειωθεί με ανταποδοτικό όφελος (π.χ ιδιαίτερα σε μικρά παιδιά της Οικογένειας κ.λ.π)

γ. Φοίτηση σε σχολή πλησίον της πατρικής οικίας π.χ εντός Κρήτης (μειώνονται τα έξοδα μετακίνησης ή ακόμα και στέγασης )

4. Και έσχατη λύση είναι να επωμιστεί στο ακέραιο τα έξοδα της φοίτησης η Οικογένεια με τραπεζικό δανεισμό

ΕΡΩΤΗΣΗ Στην έσχατη αυτή περίπτωση του Τραπεζικού Δανεισμού , μπορούμε να σκιαγραφήσουμε τους όρους , τις προϋποθέσεις και το κόστος χορήγησης των δανείων που προσφέρει το Τραπεζικό σύστημα για τα Σπουδαστικά-φοιτητικά δάνεια ?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Να ξεκαθαρίσουμε αρχικά ότι οι όροι «φοιτητικό» ή «σπουδαστικό» δάνειο οφείλουν την ύπαρξή τους στο marketing των τραπεζών (βοηθάνε οι όροι στην διαφήμιση άρα και στην πώληση) , παραδείγματα άλλα τέτοιου είδους δανείων είναι τα «εορτοδάνεια» , τα δάνεια «διακοπών» κ.λ.π . Τα «φοιτητικά» ή «σπουδαστικά» δάνεια εντάσσονται στην γενικότερη κατηγορία Δάνειων όπως είναι τα «προσωπικά» ή «καταναλωτικά» και διέπονται – χορηγούνται με τους ίδιους «γενικούς» όρους και προϋποθέσεις που θέτει η Τράπεζα της Ελλάδος.

Ειδικά τώρα για Σπουδαστικά-φοιτητικά δάνεια να αναφέρουμε τα εξής :

Προϋπόθεση : Mέλος της Οικογένειας να σπουδάζει ή να σπουδάσει σε ΑΕΙ – ΤΕΙ και ίσως σε Ιδιωτικό ΙΕΚ .

Δανειοδοτούμενος : Συνήθως το μέλος της Οικογένειας (πατέρας ή μητέρα) με το υψηλότερο εισόδημα , χωρίς να αποκλείεται η περίπτωση πιστούχος να είναι ο ίδιος ο φοιτητής ή και άλλο συγγενικό πρόσωπο (π.χ αδερφός)

Εισόδημα : Aνάλογα με την Τράπεζα και το σύστημα έγκρισης δανείων που έχει υιοθετήσει .

Ποσό Δανείου : α. Προσωπικό (χωρίς παραστατικά = τιμολόγια) έως το ποσό των 3.000 ? (όριο γι εμπορικές τράπεζες)

β. Καταναλωτικό (μόνο με τιμολόγια – χρηματοδότηση του 65 % – το υπόλοιπο 35% καταβάλλει ο Πιστούχος)
Εγγυήσεις : Ανάλογα με τον ποιος έχει δανειοδοτηθεί …, με την εγγύηση του φοιτητή , του/των γονέων και όταν το ποσό κριθεί από την Τράπεζα «σεβαστό» ….με την εγγύηση και άλλου τρίτου προσώπου ή και με την προσημείωση ακινήτου (ιδιαίτερα για ποσά που ξεπερνούν τα 15-20.000 ? κατά περίπτωση)

Έξοδα : Ανάλογα με την Τράπεζα από 40 έως και 150 ? – παρακρατούνται συνήθως στην εκταμίευση .
Επιτόκια : Κυμαινόμενα ή Σταθερά από ονομαστικό 8.50% έως και 10-11% ενώ εάν συνυπολογίσουμε και τα έξοδα…. πραγματικό 9%-12%

Διάρκεια αποπληρωμής : Πάλι ανάλογα με την Τράπεζα .

α. Με δόσεις (μηνιαίες συνήθως) και εξόφληση ανάλογα με το ποσό του Δανείου (συνήθως 1-2 έτη) .

β. «Ανοικτό Δάνειο» – Χορηγείται πίστωση συγκεκριμένου ποσού , όπου κατά τακτά χρονικά διαστήματα καταβάλλονται στην Τράπεζα οι αναλογούντες τόκοι ή και μέρος του Κεφαλαίου (π.χ για 3.000 ? πληρώνεται μόνο τους τόκους κάθε μήνα – με επιτόκιο 10 % = 25 ? και εξακολουθείτε να χρωστάτε τα 3.000? …) , το ποσό του κεφαλαίου που έχουμε καταβάλλει είναι (ίσως) στην διάθεση μας για εκταμίευση και μελλοντικά (ξανά από την αρχή δηλαδή…)

Οροι της Τράπεζας : Aνάλογα με την Τράπεζα.

α. Εξόφληση του Δανείου (με εξουσιοδότηση) από λογαριασμό κατάθεσης που έχει ανοιχθεί στην ίδια την Τράπεζα (στον λογαριασμό αυτό καταθέτετε και τα χρήματα για τα έξοδα του «παιδιού» σας )

β. Έκδοση Πιστωτικής Κάρτας ή CASH card για τις αναλήψεις του παιδιού σας (σε αυτή την περίπτωση ρωτάμε , την ετήσια συνδρομή της κάρτας και εάν θα έχουμε έξοδα σε περίπτωση ανάληψης από το ΑΤΜ της ίδιας Τράπεζας…)

γ. Άλλοι όροι που θέτει κάθε τράπεζα και θα πρέπει να ρωτάμε….

ΕΡΩΤΗΣΗ Η Ποια τα πλεονεκτήματα ή και τα μειονεκτήματα που μπορεί να έχει για μία Οικογένεια ένα δάνειο για κάλυψη των ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ εξόδων-δαπανών ενός παιδιού της ?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ….

Πλεονεκτήματα :

α. χορηγούνται σε οποιαδήποτε στιγμή των σπουδών, με απλές και καθόλου χρονοβόρες διαδικασίες, χωρίς περιττά δικαιολογητικά (φορολογικές δηλώσεις πολλών ετών κ.λ.π)

β. Σε σύγκριση με τα επιτόκια των Προσωπικών ή Καταναλωτικών Δανείων χορηγούνται με σχετικά χαμηλότερο επιτόκιο και γενικά βολικούς όρους αποπληρωμής .

γ. Ορισμένες Τράπεζες προσφέρουν έκδοση Πιστωτικής Κάρτας με χαμηλότερη ή και καθόλου ετήσια συνδρομή , εκπτώσεις σύνδεσης στο internet , κλήρωση για υποτροφίες κ.λ.π

Μειονεκτήματα :

Τα πλεονεκτήματα τα οποία αναφέραμε μπορεί να αποτελέσουν υπό προϋποθέσεις και μειονεκτήματα…

α. Η ευκολία πρόσβασης σε Τραπεζικό δανεισμό , το δέλεαρ των «χαμηλών» επιτοκίων , η διαφήμιση «αυτό το εκατομμύριο …ποιος θα το πάρει… ?» μπορεί να οδηγήσουν σε άσκοπο δανεισμό μία Οικογένεια όταν μπορεί με τα υφιστάμενα Οικονομικά της να αντεπεξέλθει – έστω και με δυσκολία – στα αυξημένα έξοδα. .. ή ..

β. Στον «υπερδανεισμό» της Οικογένειας , παραβιάζοντας κατάφωρα τους 2 κανόνες που έχουμε θέσει στα προηγούμενα άρθρα μας , με τις όποιες συνέπειες μπορεί να έχει ο «υπερδανεισμός» (παύση/διακοπή προσωρινή των σπουδών , εκ των υστέρων αναγκαστική εύρεση εργασίας του φοιτητή για να καλύψει τα έξοδα , «χρεοκοπία» της Οικογένειας / δικαστική εμπλοκή με την Τράπεζα) .

ΕΡΩΤΗΣΗ Ποια τα συμπεράσματα που μπορούμε να εξάγουμε ?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Α. Η οικογένεια προσπαθεί να επιτύχει , την «άριστη» επιλογή που είναι ο «εκμηδενισμός» του κόστους , ή την όσο το δυνατό μείωση του Κόστους , σε αντίθετη περίπτωση καταφεύγει σε Τραπεζικό δανεισμό (σταθμίζοντας αυστηρά , τις Οικονομικές της δυνατότητες μαζί με τις Οικονομικές της υποχρεώσεις και ιδιαίτερα τις μακροχρόνιες αντοχές της)
Β. Οι Οικογένειες που πρόκειται να αντιμετωπίσουν ανάλογο δίλημμα μελλοντικά (παιδιά σε μικρή ηλικία – γυμνάσιο-λύκειο) πρέπει να τροχοδρομήσουν από τώρα την Οικονομική της συμπεριφορά , είτε με αποταμίευση είτε με την μη ύπαρξη άλλων δανειακών υποχρεώσεων είτε συνδυασμό και των δύο .


Αφήστε μια απάντηση