Μενού
Αρχική / Άρθρα / Τράπεζες - Δάνεια / Τειρεσίας. Υποχρέωση των τραπεζών να ενημερώνουν την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ

Τειρεσίας. Υποχρέωση των τραπεζών να ενημερώνουν την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Απευθύνει αυστηρή σύσταση ( ΑΠΠΔ Αρ. πρ. 8673/64/21-12-2007 ) :

Α. Προς την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ και τις Τράπεζες να θεσπίσουν διαδικασία ώστε με την εξόφληση οφειλών που προέρχονται από καταγγελίες συμβάσεων χορηγήσεων από τραπεζικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα σε φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και των διαταγών πληρωμής που έχουν εκδοθεί για αυτές τις οφειλές, να αποστέλλεται εντός 15 ημερών σχετική ενημέρωση από την τράπεζα προς την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, η δε τελευταία να προχωρεί άμεσα και όχι πέραν των 15 ημερών από τη λήψη, στη σχετική συμπλήρωση των δεδομένων στο αρχείο της, χωρίς να απαιτείται ενέργεια του υποκειμένου.  Λόγω της ανάγκης προσαρμογής των πληροφοριακών συστημάτων των τραπεζών,  η σχετική διαδικασία θα εφαρμοστεί εντός δέκα μηνών.

Β. Προς στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ να τροποποιήσει το έντυπο της αναγγελίας της συμπλήρωσης της καταχώρισης που αποστέλλεται από τις τράπεζες, ώστε να προβλέπονται και οι δύο περιπτώσεις εξοφλήθηκε ή τακτοποιήθηκε και να συμπληρώνονται αντιστοίχως.

asxetos (τέως τραπεζίτης) = Μέχρι σήμερα η εξόφληση μίας οφειλής σε “εμπλοκή” (καταγγελία σύμβασης , διαταγή πληρωμής κλπ) από τον πελάτη δεν συνεπαγόταν και την αυτόματη έναρξη από πλευράς της τράπεζας των διαδικασιών να ενημερωθεί ο ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ με τα νέα δεδομένα της εξόφλησης αυτών των οφειλών (θα έπρεπε την διαδικασία να την ξεκινήσει – ζητήσει κλπ ο πελάτης …. και πόσοι το ήξεραν ;; (λίγοι)) . Είναι μία πολύ σημαντική απόφαση , δίκαιη και προς των συμφέρον των δανειοδοτούμενων . Μπράβο στην Α.Π.Π.Δ , κόψτε τους τον κ……

Πηγές

dpa.gr


Αφήστε μια απάντηση