Μενού
Αρχική / Άρθρα / Τράπεζες - Δάνεια / Υπερδανεισμός – Οι ευθύνες των Διοικήσεων των Τραπεζών

Υπερδανεισμός – Οι ευθύνες των Διοικήσεων των Τραπεζών

To άρθρο που διαβάζετε τώρα συντάχθηκε (… το 2003 !! … προφητικό μήπως για το 2008 κά;; ) με αφορμή και
αιτία την έντονη δημοσιογραφία των ημερών περί αδυναμίας “πληρωμής” των
υφιστάμενων δανείων που έχουν χορηγηθεί στα Ελληνικά Νοικοκυριά .

– Ξαφνικά … οι εφημερίδες (ορισμένες) και οι ειδήσεις στα
Τηλεοπτικά κανάλια (13 – 3 – 2003) έχουν αναγάγει σε πρώτο θέμα την αδυναμία
πληρωμής – εξόφλησης ορισμένων δανείων από μερίδα Δανειοληπτών . Αναφέρουν
περιληπτικά ότι ….

– 10.000 Κατοικίες θα βγούνε σε πλειστηριασμό (κατά εκτίμηση τους)
το 2003 από το σύνολο του Τραπεζικού συστήματος .

– 30.000 Αυτοκίνητα θα κατασχεθούν (κατά εκτίμηση τους) το 2003
από το σύνολο του Τραπεζικού συστήματος .

– 60.000 Δανειολήπτες αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα στην
εξόφληση των υφιστάμενων δανείων τους , με αποτέλεσμα να καθυστερούν από 2-6
μήνες στην εξόφληση των δόσεων που οφείλουν να πληρώνουν και είναι ενημερωμένοι
και έχουν συμφωνήσει κατά την σύναψη του Δανείου …. εξίσου έχουν λάβει
πρόγραμμα αποπληρωμής των δόσεων τους (να τα λέμε όλα.. όχι για όλα φταίνε οι
Τράπεζες ….)

Ποιοι είναι οι υπεύθυνοι για την υφιστάμενη κατάσταση και
το δράμα που βιώνουν ορισμένοι συνάνθρωποι μας ;

(όχι μόνο σήμερα
αλλά και χθες ..ίσως και αύριο….)

Υπεύθυνοι είναι ….

α. Το ίδιο το Τραπεζικό σύστημα . Η δομή και ο τρόπος λειτουργία
του , η φιλοσοφία του , η όποια κοινωνική ευαισθησία του . (θα αναλυθεί έμμεσα
με την ανάλυση των παραγόντων β , γ , δ ) .

β. Το κάθε Τραπεζικό ίδρυμα αυτόνομα (= Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ) και
επιπρόσθετα των παραπάνω ευθυνών . Ο τρόπος που λειτουργεί , αναπτύσσεται ,
διοικείται το κάθε Τραπεζικό Ίδρυμα . Έκαστο … ορίζεται και αποφασίζεται από
τις εκάστοτε αποφάσεις του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της Τράπεζας και των
υψηλόβαθμων στελεχών του.

γ. Οι εργαζόμενοι στο Τραπεζικό σύστημα , όποια θέση και εάν
κατέχουν στην πυραμίδα της παραγωγής σε κάθε Τράπεζα (πλην των πολύ υψηλόβαθμων
στελεχών)

δ. Οι Ενώσεις – συντεχνίες – όργανα που λειτουργούν από πλευράς
Τραπεζικού συστήματος . Η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών (εκπροσωπεί τις Διοικήσεις
των Τραπεζών) , και η ΟΤΟΕ (συνδικαλιστική εκπροσώπηση των Υπαλλήλων στις
Τράπεζες ) .

ε. Τα εντεταλμένα όργανα της πολιτείας που ασκούν είτε εποπτικό
έλεγχο είτε ασκούν Οικονομική πολιτική . Η Τράπεζα της Ελλάδος , το εκάστοτε
Οικονομικό επιτελείο της κάθε Κυβέρνησης (Υπουργείο κ.λ.π) .

στ. Οι ίδιοι οι Δανειοδοτούμενοι με τα λάθη τους , την αφέλεια
τους , τον εγωισμό τους , την τσαπατσουλιά και την κακοδιαχείριση των
Οικονομικών τους ή με την ΑΤΥΧΙΑ τους . Οι δανειοδοτούμενοι φέρουν και την
μεγαλύτερη ευθύνη είτε αυτό αρέσει σε ορισμένους είτε όχι . (φυσικά και συμφωνώ
ότι υπάρχουν και οι εξαιρέσεις …ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ όμως ) .

ζ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση . Έμμεσα με τις αποφάσεις , τις διατάξεις και
ότι sxetiko αποφασίζει και πρέπει να εφαρμοστεί και σε Εθνικό επίπεδο .

η. Εξωγενείς παράγοντες και παράγοντες εκ των προαναφερομένων .
π.χ τιμές προϊόντων και πρώτων υλών από το εξωτερικό , κρίση σε Τουρισμό ,
πόλεμοι , παράγοντες δηλαδή που δεν μπορούν να εξαρτηθούν και επηρεασθούν από
τις αποφάσεις των φορέων – οργάνων – ατόμων που αναφέραμε προηγουμένως .

Ο καθένας από τους παραπάνω παράγοντες έχει το δικό του μερίδιο
ευθύνης και ποσοστό συμμετοχής στο οικονομικό αδιέξοδο που αντιμετωπίζουν
ορισμένοι δανειολήπτες . ΟΜΩΣ το ποσοστό ΗΘΙΚΗΣ ευθύνης δεν είναι ανάλογο
και με το ποσοστό της ευθύνης που έχουν από τις λανθασμένες αποφάσεις και
πρακτικές τους . Η Ηθική ευθύνη βαραίνει αυτούς που γνωρίζουν … όφειλαν να
γνωρίζουν και έχουν ΠΛΗΡΩΘΕΙ και ΨΗΦΙΣΤΕΙ (από το λαό και τους μετόχους) να
γνωρίζουν .
Έτσι ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό ευθύνης έχουν οι ίδιοι οι
Δανειοδοτούμενοι (όπως ήδη έχω αναφέρει) το μεγαλύτερο ποσοστό ΗΘΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
έχουν οι άλλοι παράγοντες και κυρίως αυτοί που ζουν , βιώνουν και ασχολούνται με
την λειτουργία του Τραπεζικού συστήματος (Διοικήσεις , εργαζόμενοι ,
“συντεχνίες” , πολιτεία ) .

Οι ευθύνες των Διοικήσεων των Ελληνικών Τραπεζών (ως β ανωτέρω ..
άρα οι ευθύνες της κάθε Τράπεζας ξεχωριστά) .

Η ευθύνη αφορά το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ;

Κάθε Εμπορική Τράπεζα όπως είναι λογικό διοικείται από το
Διοικητικό Συμβούλιο όπως αυτό εκλέγεται από την γενική Συνέλευση των Μετόχων
(και επειδή οι ψήφοι είναι ίσοι με τον αριθμό των μετοχών που κατέχει κάποιος
…. ουσιαστικά εκλέγεται από την θέληση των 1-10 Χ ολιγάριθμων μεγαλομετόχων –
αντίθετα στις Συνεταιριστικές Τράπεζες κάθε Μέτοχος – Συνέταιρος έχει μία ψήφο
ανεξάρτητα των Συνεταιριστικών Μερίδων που κατέχει και για τις οποίες υπάρχει
ανώτατο όριο, άρα το ΔΣ εκλέγεται από την πραγματική βούληση των “μετόχων” σαν
φυσικά πρόσωπα κ.λ.π κ.λ.π ) .

Στην πραγματικότητα το “ανώτατο” όργανο μίας επιχείρησης που είναι
η Γενική Συνέλευση των Μετόχων (συνεδριάζει 1 φορά το έτος…) επικυρώνει –
συμφωνεί με τις αποφάσεις – προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου . Αρα δεν
μπορούν να αναζητηθούν “ευθύνες” από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι εκείνο που παίρνει τις σημαντικές
αποφάσεις για την λειτουργία μίας Τράπεζας .

Ανάλογα με την σύνθεση του , την Τράπεζα και τις ισορροπίες που
υπάρχουν στην σύνθεση των μεγαλομετόχων (για τις Εμπορικές Τράπεζες) ενδέχεται
το Διοικητικό Συμβούλιο σε ένα βαθμό (μικρό ή μεγάλο) να επικυρώνει μόνο τις
αποφάσεις – ΘΕΛΗΣΗ του Προέδρου του ΔΣ . (“σκάστε ..και συμφωνείστε…” ) .
Όπως αντιλαμβάνεστε στις μεγάλου μεγέθους Τράπεζες δεν μπορεί ο Πρόεδρος του
ΔΣ να έχει πλήρη εικόνα της Τράπεζας , αρωγός και ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ θα έχει στην
λήψη των αποφάσεων του , τους Γενικούς Διευθυντές του ή των Τμημάτων που έχει
μία Τράπεζα , το στενό – δηλαδή – σε αριθμό υψηλόβαθμο επιτελείο στελεχών .
Άρα όταν αναφερόμαστε στις ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ των Τραπεζών αναφερόμαστε στον
εκάστοτε Πρόεδρο του ΔΣ , στα ενεργά (όχι γλάστρες) μέλη του ΔΣ και στο στενό
υψηλόβαθμο επιτελείο στελεχών που διαθέτει η κάθε Τράπεζα (τους Τραπεζίτες
καριέρας που αναγράφονται ενίοτε σε εφημερίδες για τις ακριβές μεταγραφές τους
από Τράπεζα σε Τράπεζα ).

Ποιες είναι οι ευθύνες των Προέδρων , των μελών του ΔΣ και των
υψηλόβαθμων Στελεχών ; .

Αρχικά ας ξεκαθαρίσουμε ότι από Τράπεζα σε Τράπεζα οι ευθύνες
μπορεί και είναι διαφορετικές (πολύ , λίγο ή και καθόλου) όπως και από πρόσωπο
σε πρόσωπο (όποια και εάν είναι αυτά , όπου και εάν ανήκουν , όποια θέση και εάν
κατέχουν) οι ευθύνες μπορεί και είναι διαφορετικές (πολύ , λίγο ή και καθόλου)
.
Οι ευθύνες των ατόμων αυτών για την υφιστάμενη κατάσταση είναι ΒΑΡΥΤΑΤΕΣ
και είναι οι κάτωθι : (…..τώρα “αρχίζουν τα όργανα” …. απρο(α)κάλυπτα !! …
)

Είναι αυτοί …. που έρμαιο της αναγκαίας Ικανοποίησης των Μετόχων της
Τράπεζας δια της διανομής μερίσματος (βλέπε μερισματική απόδοση) τους ενδιαφέρει
πρωτίστως – ίσως – η κερδοφορία της Τράπεζας η οποία θα πρέπει τουλάχιστον να
μην μειώνεται …. και ιδιαίτερα να αυξάνεται .

 • Λογικό , κατανοητό και απαραίτητο αφού αυτός είναι και βασικός
  ρόλος και επιδίωξη τους . Οι (όποιες) ενστάσεις υπάρχουν … μπορούν να
  περιορισθούν μόνο στο βαθμό προτεραιότητας που θέτουν σε αυτό τον αναγκαίο στόχο
  ….. τι είσαι (δηλαδή) διατεθειμένος να θυσιάσεις – “πουλήσεις” για την
  επίτευξη του ΣΤΟΧΟΥ ….

Είναι αυτοί …. που – ίσως- έρμαιο του προσωπικού εγωισμού τους , της
προσωπικής προβολής και επαγγελματικής επιτυχίας τους (για τα στελέχη αυτό…)
…. εις τα γεννητικά τους όργανα …εάν στον βωμό αυτής της επιδίωξης με τις
όποιες αποφάσεις τους (θα το δούμε παρακάτω..) καταστραφούν και 5-6.000
δανειολήπτες …. λες και κανένας…την καταστροφή αυτή θα την συνδυάσει με το
όνομα τους ….. αυτοί θα είναι ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΙ στο “΄χώρο” τους .

 • Σε αυτή εδώ την περίπτωση …εάν συμβαίνει …. όποτε συμβαίνει …όσους και
  εάν αφορά …..αποτελεί την χείριστη – βαρύτερη μορφή ΗΘΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ….
  αποκρουστέα ..αηδιαστική … που αγγίζει τα όρια του “από το Θεό να το βρούνε”
  …για να μην πω τίποτα πιο βαρύ .
  – Να τα χαίρονται και τα ακριβά αμάξια
  τους …. και τα εκατομμύρια μηνιάτικα …. και τις δημοσιότητες στις Εφημερίδες
  …… και τα καταξιωμένα ονόματα τους ….. και την πουλημένη ψυχή τους …..
  κοινωνικά ανεύθυνοι …εγκληματίες εις βάρος της κοινωνικής ευημερίας και
  ευτυχίας ….. αχχχ ….

Είναι αυτοί …. που με τις αποφάσεις τους θέτουν – σε ελάχιστες όντως
περιπτώσεις – εμπόδια στην εξυγίανση του Τραπεζικού συστήματος με προσχήματα και
εμπόδια . Είναι αυτοί που τόσα χρονιά θέτουν εμπόδια στην δημιουργία της λευκής
λίστας του ΤΕΙΡΕΣΙΑ όπου θα βοηθήσει στην εξυγίανση του Τραπεζικού συστήματος
και ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ δια του ανταγωνισμού στην μείωση των επιτοκίων για τους φερέγγυους
και τίμιους δανειολήπτες βοηθώντας τους έτσι στην πιο εύκολη και πιο φτηνή
αποπληρωμή των δανείων τους .
Οι δε κακοπληρωτές (όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι
και όχι όπως έχει επικρατήσει) … ε τι να κάνουμε …καλύτερα για αυτούς …. η
μη δανειοδότηση τους όπως έχω αναφέρει και σε προηγούμενα άρθρα …σε ορισμένες
περιπτώσεις …είναι η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΩΛΗΣΗ !! …και δυστυχώς με την υφιστάμενη
ειδησεογραφία επιβεβαιώνομαι …. δυστυχώς . Καλύτερα εργάτης και φτωχός …παρά
υποψήφιος επιχειρηματίας και χρεοκοπημένος ….. (για αυτά όμως …ας μιλήσουμε
σε επόμενα άρθρα …γιατί θέλουν πολύ ανάλυση για να μην παρεξηγηθούν ή
παρερμηνευθούν τα αναγραφόμενα μου ) .

Είναι αυτοί …. που για τους λόγους που προανέφερα και για άλλους λόγους
…. θέτουν τους ετήσιους ΣΤΟΧΟΥΣ προς το υπόλοιπο υφιστάμενο προς αυτούς
προσωπικό και ιδιαίτερα σε επίπεδο καταστήματος . Στόχους ετήσιους για την
αύξηση που θα πρέπει να πετύχει το Χ Κατάστημα στα διάφορα Τραπεζικά προϊόντα .
Ε…βέβαια μιλάμε ότι πάντα ΖΗΤΟΥΝ ΑΥΞΗΣΗ ….αύξηση ποσοτική ή ποσοστιαία .

Και μην μου πει κανένας φίλος …“μα γίνεται …πάντα να έχει και να ζητούν
αύξηση (των μεγεθών) σε ένα Κατάστημα ; δηλαδή συγνώμη αιώνες τώρα στα
Οικονομικά μαθαίνεται ότι μείωση επιτοκίων …. επιφέρει αύξηση των δανείων
…μείωση των καταθέσεων…. πως μπορεί να ζητούν …αύξηση των Καταθέσεων… ;
.

Μα που ζεις φίλε μου ; …… θα σου πούνε …“μπορείτε …μπορείτε….
έχει ο ανταγωνισμός … πάρτε τα …φάτε τους…. “
.

Και όπως είναι λογικό
….. συνήθως …δεν ζητάνε αύξηση σε λογικά πλαίσια ..αλλά ζητούν “ενίοτε”
νούμερα τρελά – πιθανόν όμως και εφικτά .
Ολα αυτά τα ζητούμενα “νούμερα”
που ζητούν , οι στόχοι …τι έχουν ως αποτέλεσμα … ;

Να πιέζουν αφόρητα
ψυχολογικά το έμψυχο δυναμικό ενός καταστήματος για την επίτευξη των στόχων ,
ενίοτε μπορεί ανάλογα την Τράπεζα (και έχουμε μία τέτοια μεσαιωνικής
συμπεριφοράς προς το προσωπικό….) να θέτουν και θέμα απόλυσης του υπάλληλου
….. !!!! ΩΙΜΕ !!

Και σας ρωτώ …. Ο κάθε υπάλληλος ή στέλεχος του Χ
Καταστήματος της Ψ Τράπεζας τι θα κάνει ; …. τι μπορεί να αναγκαστεί να κάνει
; ….να σας πω…. θα πει “βρε δεν πάνε στο μπιπ-μπιπ οι πελάτες πούλα πούλα
…… να πιάσουμε τους στόχους …. και δεν πάει να καταστραφεί ο δανειολήπτης
… ας πρόσεχε … σιγά μην χάσω την δουλειά μου …”
.

Κύριοι …η
μεγαλύτερη κατάρα της Ελληνικής δανειοδοτούμενης κοινωνίας είναι οι ΣΤΟΧΟΙ που
θέτουν οι Διοικήσεις των Τραπεζών προς το προσωπικό τους !! .
(για τις
ευθύνες του προσωπικού ….δεν θα μιλήσουμε σήμερα…. αλλά σύντομα….)
.
Εκεί είναι η ευθύνη των ανθρώπων αυτών …. στην πρακτική τους … “βάλτε
τους στόχους …και ας τους να κόψουν τον λαιμό τους …να τους πιάσουν…..”
.
Μαζί με τον λαιμό τους όμως το προσωπικό …. παίρνει και λαιμουδάκια ….
ανυποψίαστων πολιτών – δανειοδοτούμενων . Ο Θάνατος σου …η ζωή μου (τέτοια ζωή
να….) .

Είναι αυτοί …. που αποφασίζουν (κυρίως τα υψηλόβαθμα στελέχη) για την
προώθηση των προϊόντων . Αναφέρομαι ιδιαίτερα σε αυτήν την διαφημιστική λαίλαπα
. πλύση εγκεφάλου προς τους Καταναλωτές που έχει ως αποτέλεσμα να αισθάνεσαι
“ΜΑΛΑΚΑΣ” που δεν χρωστάς . (ζητώ συγνώμη …είναι η πρώτη φορά στα 2 χρόνια
ζωής του asxetos.gr που αναγράφω υβριστική λέξη …ζητώ συγνώμη αλλά έτσι είναι
και το ξαναλέγω…) .

Οι διαφημίσεις προώθησης Τραπεζικών προϊόντων και
ιδιαίτερα των Δανείων , δια της επανάληψης τους , τα μπουτάκια , τα ωραία
χαμόγελα της 30-40 “γκόμενας” και του γυμνασμένου παίδαρου , τα ωραία νησιά , η
θάλασσα , η σπιταρόνα που θα χάσεις και και …. δημιουργούν μία αντίληψη μια
ψευδαίσθηση ότι ο Έλληνας που δεν χρωστά είναι ..να το γράψω… ; να μην το
γράψω… ; βρε θα το γράψω ……ΜΑΛΑΚΑΣ με κεφαλαία . Κύριοι (των Τραπεζών)
αυτό είναι μία προπαγάνδα απόλυτα νόμιμη για την οποία φέρετε την ΗΘΙΚΗ ευθύνη .
Ιδιαίτερα θα σας παρακαλέσω την επόμενη φορά ….αυτά τα βλογημένα γράμματα που
τρέχουν στο κάτω μέρος της οθόνης … γίνεται να τρέχουν πιο σιγά από τον
Κεντέρη ; . (εδώ να σας θυμίσω να διαβάσετε το προηγούμενο άρθρο μας η
ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ !! ) .

Είναι αυτοί …. που αποφασίζουν πως θα λειτουργεί η Τράπεζα τους , ποια θα
είναι η δομή λειτουργία και σύνθεσης των τμημάτων και ιδιαίτερα των Καταστημάτων
. Προσέξτε τώρα …..

Υπάρχει μία ή και περισσότερες Τράπεζες που ο
Διευθυντής του Καταστήματος μετατίθεται συχνά 2 χρόνια εδώ 2 εκεί …κ.ο.κ .
(πέρα από την σκοπιμότητα και την επιτυχία ή όχι του μέτρου …αδιάφορο για το
παρών άρθρο) .

Εάν σε αυτή την πρακτική προσθέσετε το άγχος των στόχων ….
πόσο δύσκολο και απίθανο είναι λίγοι εξ αυτών ..να λειτουργούν …. με μία
πρακτική …“βρε δίνε δάνεια ….πούλα… να πιάσουμε τους στόχους … δεν
βαριέσαι εάν πρέπει ή όχι …. μέχρι να στραβώσει το δάνειο …. εγώ θα φύγω σαν
πετυχημένος …για άλλο κατάστημα ….”
. Ε …. δεν μπορεί να είναι λογικό αυτό
;

Προσθέστε στα παραπάνω … ή δείτε το αυτόνομα και ξεχωριστά … ότι
ορισμένες Τράπεζες (μετά από αποφάσεις της Διοίκησης) τα όποια δάνεια τους που
δεν πληρώνονται ομαλά …. με καθυστερήσεις ή σε “δικαστική” εμπλοκή …
παρακολουθούνται περιφερειακά … και δεν έχει τη ευθύνη το ίδιο το Κατάστημα !
(για διάφορους λόγους που δεν είναι του παρόντος) .

Αρα …. γιατί να μην
σκεφτεί …ο Διευθυντής ή ο Χ υπάλληλος με το άγχος των στόχων “βρε πούλα….και
άλλοι θα τα παλεύουν τα δάνεια άμα στραβώσουν στην αποπληρωμή” ; Λογικό και αυτό
; (βέβαια υπάρχουν εξαιρέσεις , περιπτώσεις κλπ… το δια ταύτα δεν αλλάζει όμως
πολύ….. )

Αντιλαμβάνεστε τώρα πως η όποια απόφαση των Διοικούντων μίας
Τράπεζας μπορεί να επηρεάσει την οικονομική επιβίωση ενός δανειολήπτη ; (για να
σας βοηθήσω…. στο σκεπτικό ….εάν το Χ Κατάστημα ήξερε εκ των προτέρων ότι
χορηγώντας ένα δάνειο … εάν αυτό δεν πληρώνεται ομαλά ….θα πρέπει το ίδιο το
κατάστημα να διαχειριστεί την όλη υπόθεση από την απλή ειδοποίηση ως την
δικαστική εμπλοκή και τον πλειστηριασμό ; … δεν θα ήταν πιο αυστηρό … πιο
αντικειμενικό …πιο ηθικά υπεύθυνο έναντι του δανειολήπτη …; αφού θα ήξερε
…ότι το πρόβλημα θα είναι πάλι του καταστήματος …και μάλιστα πολύ χειρότερο
σε βαθμό δυσκολίας ; )

Είναι αυτοί …. που αποφάσισαν και έκαναν τις συμφωνίες με διάφορες
εμπορικές αλυσίδες για την πώληση των προϊόντων τους με Πιστωτική Κάρτα της
Τράπεζας τους ..πώληση μέσα στο Εμπορικό Κατάστημα . Ηλεκτρικά , έπιπλα ,
αυτοκίνητα και και …όλα μπορεί να πωληθούν με δόσεις …. με τη κάρτα της Χ
Τράπεζας . Αίτηση , έγκριση άμεσα στο εμπορικό κατάστημα . Μία τέτοια πρακτική
μαζικών πωλήσεων πιστωτικών καρτών και στην “κουτσή Μαρία” …χωρίς να
προσέρχεται ο Δανειοδοτούμενος στο Κατάστημα της Τράπεζας οδήγησε στην μαζική
και “ανεξέλεγκτη κοινωνικά” χρέωση της Ελληνικής Κοινωνίας και του Νοικοκυριού
.

Ανεξέλεγκτη…. διότι αλίμονο … ο επιχειρηματίας θέλει να πουλήσει σιγά
μην τον νοιάζει εάν δεν πληρώνει τις δόσεις της κάρτας ο αγοραστής . Για τον
αγοραστή επίσης , η υπόθεση “χρέος” έγινε μία εύκολη και ταχύτατη υπόθεση …
χωρίς άγχος .
Η πώληση μέσα στο Εμπορικό Κατάστημα … δεν αναγκάζει τον
αγοραστή να προσέλθει σε ένα κατάστημα Τράπεζας που για πολλούς ή λίγους λόγους
και αιτίες ορισμένοι θα άλλαζαν γνώμη ή και δεν θα τους εγκρινόταν το δάνειο .
Οπότε καταλαβαίνετε ….η χρέωση – υπερχρέωση δεν άργησε να έρθει για πάρα πολλά
Ελληνικά Νοικοκυριά .

Σε όλα αυτά συνυπολογίστε ότι .. η φυσιολογική – σαν
επακόλουθο – μην πληρωμή πολλών εξ αυτών των “καρτοδανείων” οδηγεί σε απώλεια
χρημάτων από τις Τράπεζες αυτές … που ακολουθούν την συγκεκριμένη πρακτική .

ΑΡΑ …. “έλα ‘βλάκα’ τίμιε φερέγγυε νοικοκύρη δανειοδοτούμενε να πληρώσεις
τα σπασμένα αυτών που δεν μας πλήρωσαν από την ακολουθούμενη πολιτική μας. Αρα
… επιτόκιο Καρτών 12-13-15 % συν έξοδα…καλά πραγματικά +20% …..
Κύριοι
, φίλοι μου …απλά τα πράγματα !! ….. όταν ρωτάτε σε μία Τράπεζα το επιτόκιο
των Πιστωτικών Καρτών ..να ξέρετε όσο πιο υψηλό είναι ….τόσο περισσότερο
πληρώνεται τις αποφάσεις της Διοίκησης να κλείνει συμφωνίες σαν και αυτές που
αναφέραμε . Οσο πιο ψηλό το επιτόκιο (ρωτάμε και τα έξοδα έτσι 😉 τόσο μπορείτε
να καταλάβετε σε σύγκριση και με άλλη τράπεζα …. τι “τάπες” λαϊκά …έχει φάει
η Τράπεζα από την Κάρτα που ψωνίζεται … (εε πάνω κάτω…) .

Είναι αυτοί …. που με τις αποφάσεις τους …. την ανοχή τους ή και την
αδιαφορία τους …. οδήγησαν ορισμένες , ελάχιστες εξ αυτών με προσωπικό
γερασμένο , ανεκπαίδευτο , αντιπαραγωγικό και λόγω προϋπηρεσίας και υψηλόμισθο .
Κόστος ανελαστικό που σε συνδυασμό με το “ισχυρό” συνδικαλιστικό κίνημα , την
προστασία των νόμων και την ηθική διάσταση (ευτυχώς) δεν μπορούν να προβούν σε
απολύσεις (πάλι ευτυχώς) προσωπικού , παρά μόνο σε προγράμματα εθελούσιας εξόδου
. Το υψηλό κόστος αμοιβών προσωπικού δεν βοηθάει στην Κερδοφορία …με ότι
συνέπειες έχει αυτό και αναφέραμε – σκιαγραφήσαμε παραπάνω .

Είναι αυτοί …. που με τις λανθασμένες αποφάσεις τους …. εάν και όποτε
έγιναν για την πορεία της ίδιας της Τράπεζας και ιδιαίτερα των θυγατρικών
εταιρειών τους είχε και έχει άμεσες ή έμμεσες συνέπειες στην πορεία της
κερδοφορίας της Τράπεζας τους … με ότι αυτό συνεπάγεται . Όμως σε μεγάλο βαθμό
είναι απόλυτα λογικό και ηθικό ορισμένες εξ αυτών των αποφάσεων να μην κριθούν
ως πετυχημένες …δεν πετυχαίνουν όλα στην ζωή . Σε τελική ανάλυση θα κριθούν
και για αυτές τις αποφάσεις τους .

– Κάπου εδώ ας σταματήσω …για τις βαρύτητες ευθύνες που ΗΘΙΚΑ ,
όπως εγώ τις αντιλαμβάνομαι (χωρίς να σημαίνει ότι έχω και δίκιο..) , έχουν
ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ , ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ , ΕΝΙΟΤΕ και ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ από τις Διοικήσεις των
Τραπεζών , τους Προέδρους των ΔΣ , τους Γενικούς Διευθυντές , τους Διευθυντές
Τμημάτων για την συμβολή τους – έμμεσα ή άμεσα με αδιαφορία ή όχι προς το
κοινωνικό σύνολο – στο δράμα που αντιμετώπισαν , αντιμετωπίζουν και δυστυχώς θα
αντιμετωπίσουν ορισμένοι εκ των δανειοδοτούμενων συμπολιτών μας .

– Οι ευθύνες που αδιαμφισβήτητα έχουν οι υπόλοιποι παράγοντες που
αναφέραμε στο σημερινό μου άρθρο θα προσπαθήσω να αναλυθούν σύντομα .

– Για τυχόν λάθη θέλω να ζητήσω την κατανόηση σας . Προσπάθησα να
είμαι όσο γίνεται πιο αντικειμενικός .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το παρών άρθρο αφιερώνεται
στον τίμιο Δάσκαλο εκ του χιονισμένου ορεινού Καρπενησίου κ. Διονύσιο Π. με την
σημείωση …. “.. άμα τους αρέσω….. ”
.


Αφήστε μια απάντηση