Μενού
Αρχική / Άρθρα / Ελληνομάθεια.gr / Η ευθύνη μας ως ομιλητών της Ελληνικής γλώσσας είναι μεγάλη.

Η ευθύνη μας ως ομιλητών της Ελληνικής γλώσσας είναι μεγάλη.
  • Θεωρία συντακτικού:


Δυσκολίες προβάλλει η χρήση του ως περισσότερο, παρά του σαν. Το ως αποδίδει μια ιδιότητα, λειτουργεί δηλαδή μαζί με το όνομα που ακολουθεί ως κατηγορούμενο ή κατηγορηματικός προσδιορισμός. Ως κατηγορούμενο λοιπόν απαραίτητα συμφωνεί με την πτώση, τον αριθμό και το γένος της λέξης που προσδιορίζει. Έτσι:


α) Αν προσδιορίζει λέξη σε ονομαστική πτώση (υποκείμενο) η λέξη που ακολουθεί το ως μπαίνει και αυτή σε ονομαστική. Π.χ. Ως πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, κηρύσσω (εγώ) την έναρξη της συνεδρίασης.


β) Αν προσδιορίζει λέξη σε αιτιατική πτώση (αντικείμενο) η λέξη που ακολουθεί το ως μπαίνει και αυτή σε αιτιατική. Π.χ. Μας τον παρουσίασαν ως μνηστήρα της κόρης τους.


γ) Αν τέλος προσδιορίζει λέξη σε γενική πτώση η λέξη που ακολουθεί το ως μπαίνει και αυτή σε γενική. Π.χ. Η ιδιότητά μου ως υπουργού δε μου επιτρέπει να απαντήσω σε κακοήθειες.


Αυτό μπορεί να φαίνεται λίγο παράξενο, αφού σε αρκετούς έρχεται πιο φυσικό να πουν: Η ιδιότητά μου ως υπουργός , αλλά αν αναλύσουμε την πρόταση, βλέπουμε ότι προκύπτει από το Η ιδιότητά μου ως (ιδιότητα) υπουργού. Επιπλέον, η ονομαστική στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορεί να σταθεί αφού δεν προσδιορίζει το υποκείμενο στην πρόταση όπου ανήκει (δε μου επιτρέπει, υποκείμενο: η ιδιότητα, άρα το προσδιοριζόμενο μου δεν έχει σχέση με το υποκείμενο της πρότασης).

Συνοψίζοντας:

Η φράση – τίτλος του άρθρου ‘Η ευθύνη μας ως ομιλητών της ελληνικής γλώσσας είναι μεγάλη’ αναλύεται στο ‘Η ευθύνη μας ως (ευθύνη) ομιλητών’.
Το υποκείμενο της πρότασης είναι το Η ευθύνη και η φράση ‘ως ομιλητών’ δε μπορεί να μπει σε ονομαστική, αφού δεν αναφέρεται άμεσα στο υποκείμενο, αλλά στο μας.
Αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε οπωσδήποτε τη φράση ‘ως ομιλητές’, γιατί η γενική μας φαντάζει κακόηχη, μπορούμε κάλλιστα να τροποποιήσουμε τη σύνταξη και να πούμε: ‘Ως ομιλητές της ελληνικής γλώσσας έχουμε (εμείς) μεγάλη ευθύνη’. Έτσι η πτώση της φράσης (ονομαστική) συμφωνεί με την ονομαστική του (εννοούμενου) υποκειμένου εμείς.


Αφήστε μια απάντηση

banner
asxetos.gr