Μενού
Αρχική / Άρθρα / Ελληνομάθεια.gr / Πληροφοριακός ή πληροφορικός ;

Πληροφοριακός ή πληροφορικός ;
  • Λεξικά:


Ενώ στην ουσία οι δύο λέξεις δε διαφέρουν (και οι δύο προέρχονται από τη λέξη πληροφορία), προσδίδουν στα συμφραζόμενα μια διαφορετική χροιά. Η λέξη πληροφοριακός προέρχεται από την πληροφορία’ και σημαίνει αυτόν’που αναφέρεται στην πληροφορία, που δίνει πληροφορίες’ (λεξικό Τριανταφυλλίδη). Το λεξικό Μπαμπινιώτη δεν την αναφέρει ως ξεχωριστό λήμμα, και μάλιστα σε σχόλιό του στο λήμμα’πληροφορική’ αναφέρει ότι η λέξη’πληροφορική’ είναι λανθασμένη και το ορθότερο είναι πληροφοριακή ή πληροφορητική. Αντίθετα, το λεξικό Τριανταφυλλίδη διακρίνει τις δύο λέξεις και ορίζει τον πληροφορικό ως αυτόν’που ανήκει ή που αναφέρεται στην πληροφορική’. Με ανάλογο τρόπο διακρίνουμε τις λέξεις’κυκλοφοριακός’ (σχετικός με την κυκλοφορία στους δρόμους, π.χ. κυκλοφοριακό χάος), και κυκλοφορικός (σχετικός με την κυκλοφορία του αίματος, ιατρικός όρος), χωρίς στην ουσία να έχουν διαφορετική σημασία. Εμείς με την καθημερινή χρήση τούς αποδίδουμε διαφορετικό περιεχόμενο.

Προέλευση:

Η λέξη πληροφορική αποδίδει στα ελληνικά το γαλλικό informatique (κατ’ άλλους το αγγλικό informatics), από το information και automatique (λεξικό Larousse). Επομένως, παραπέμπει σαφώς σε μηχανές (λόγω του αυτοματισμού), άρα ένα δίκτυο υπολογιστών θα μπορούσε να λέγεται πληροφορικό σύστημα υπό την προϋπόθεση ότι αυτό εξυπηρετεί λόγους τεχνικής ορολογίας. Το πληροφοριακό σύστημα παραπέμπει ίσως σε σύστημα ατόμων που ενημερώνουν και δίνουν πληροφορίες, σύστημα πληροφοριοδοτών, μάλλον ατόμων και όχι υπολογιστών.


Σε δεύτερη φάση, προσπαθώντας να απαντήσω στο τελευταίο σκέλος της ερώτησης, θα υπενθυμίσω ότι εφόσον μιλάμε για ξενόγλωσσους όρους και προσπαθούμε να τους αντιστοιχίσουμε με ελληνικούς, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Απόλυτη μετάφραση δεν υπάρχει και αυτό που αποδίδεται με τον ένα τρόπο σε ένα επιστημονικό σύγγραμμα, σε ένα άλλο αποδίδεται διαφορετικά.


Ως προς το αν είναι σωστή η αντιστοιχία του πληροφορικού και πληροφοριακού συστήματος με τα αγγλικά informative και information system, μάλλον θα διαφωνήσω, χωρίς βέβαια να διατείνομαι ότι κατέχω την ορολογία της πληροφορικής. Το πληροφοριακό σύστημα, ως σύστημα πληροφοριοδοτών όπως αναφέρθηκε μπορεί να αποδίδεται και με τους δύο όρους. Η πληροφορική στο λεξικό του Σταυρόπουλου (Oxford) ορίζεται ως’computer science, data processing, information’. Η λέξη’information’ εμφανίζεται τελευταία, κάτι που σημαίνει ότι δεν είναι πολύ εύχρηστη με αυτήν την έννοια, παρά μόνο σε περιορισμένα συμφραζόμενα. Προσωπικά δεν έχω συναντήσει στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία ούτε τον ένα (informative system) ούτε τον άλλο όρο (information system), οπότε επιφυλάσσομαι.


Με λίγα λόγια, όλα αυτά τα ερωτήματα που θέτει ο Δ.Σ. απαντώνται διαφορετικά από φιλόλογο, διαφορετικά από κάποιον που γνωρίζει ζητήματα ορολογίας της πληροφορικής. Οι απαντήσεις μου (προσπαθούν να) καλύπτουν τη γλωσσική πλευρά των ερωτημάτων, και όχι την τεχνική. Φυσικά, σε κάθε περίπτωση τα συμφραζόμενα κάνουν τη διαφορά: άλλο να γίνεται αυτός ο σχολιασμός σε στήλη γλωσσικών θεμάτων και άλλο σε επιστημονικό περιοδικό ορολογίας της πληροφορικής. Στην τελευταία περίπτωση ο φιλόλογος πιάνει διακριτικά την άκρη και καλεί όποιον γνωρίζει κάτι περισσότερο επ’ αυτού να μας διαφωτίσει όλους.Αφήστε μια απάντηση

banner
asxetos.gr