Μενού
Αρχική / Άρθρα / Asxetos click Today / Οι 79 Μνημονιακές Υποχρεώσεις της Ελλάδας

Οι 79 Μνημονιακές Υποχρεώσεις της Ελλάδας

Ούτε λίγο ούτε πολύ, το οικονομικό γραφείο του Πρωθυπουργού κωδικοποίησε περί τις 79 μνημονιακές υποχρεώσεις, που θα πρέπει να τεθούν εις πέρας έως το τέλος Ιουνίου και αφορούν στο σύνολο των προαπαιτούμενων δράσεων για κάθε υπουργείο. Προκειμένου μάλιστα να μην υπάρξει κάποια… παρανόηση ή ένσταση από εκείνους που θα παραλάβουν την ασήκωτη βίβλο, ο κ. Παπαδήμος φρόντισε δίπλα σε κάθε δράση να παραθέσει τη συγκεκριμένη παράγραφο του μνημονίου βάσει της οποίας η χώρα μας ανέλαβε την υποχρέωση!

Προϋπολογισμός

1. Μείωση 12% κατά μέσο όρο στα «ειδικά μισθολόγια» του δημόσιου τομέα, η οποία θα εφαρμοσθεί από την 1η Ιουλίου 2012 και θα επιφέρει εξοικονομήσεις της τάξεως των 205 εκατ. ευρώ.

2. Αναθεώρηση των προγραμμάτων δημόσιας δαπάνης, προετοιμασία μέτρων ύψους 11,5 δισ. ευρώ που θα υιοθετηθούν με τους προϋπολογισμούς του 2013 και του 2014.

3. Περαιτέρω εξορθολογισμός των φαρμακευτικών δαπανών και της λειτουργικής δαπάνης των νοσοκομείων και προσδιορισμός των χρηματικών παροχών προνοίας.

Αποκρατικοποιήσεις

4. Κατάργηση – τροποποίηση όλων των υφιστάμενων ειδικών δικαιωμάτων που παραχωρούνται στο κράτος μέσα στο πλαίσιο της διαδικασίας αποκρατικοποιήσεων. Συνεργασία κυβέρνησης και Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του μημοσίου, για την υποβολή στην ΕΕ όλων των πληροφοριών για την (οικονομική) κατάσταση των εντός του 2012 υπό αποκρατικοποίηση στοιχείων, καθώς επίσης και για τη διαδικασία αποκρατικοποίησης που θα ακολουθηθεί.

5. Δημοσίευση πλήρους απογραφής των κρατικών περιουσιακών στοιχείων στον δικτυακό τόπο του υπουργείου Οικονομικών.

6. Επίσπευση των διαδικασιών κατοχύρωσης της κυριότητας των κρατικών εδαφικών/οικοπεδικών εκτάσεων. Για τον σκοπό αυτό συντάσσεται πλήρης απογραφή περιουσιακών στοιχείων, προετοιμάζεται ειδικός νόμος για την αξιοποίηση της περιοχής του Ελληνικού, αποσαφηνίζεται το καθεστώς χρήσεως γης για τα μεμονωμένα περιουσιακά στοιχεία και/ή τα χαρτοφυλάκια περιουσιακών στοιχείων τα οποία θα εκτιμηθούν και θα επιλεγούν προς εκμετάλλευση εντός του 2012.

7. Πώληση περιουσιακών στοιχείων ορόσημο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012, όπως ΔΕΠΑ/ΔΕΣΦΑ, ΧΕΛΠΕ, ΟΠΑΠ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ και IBC και κατά το δεύτερο μισό του έτους προσκλήσεις ενδιαφέροντος για λιμένες, αεροδρόμια και την Εγνατία Οδό.

Υποδομές

8. Ένταξη των λιμένων στο γενικό σύστημα εφοδιασμού και μεταφορών.

9. Συγχώνευση σε ομάδες των περιφερειακών αερολιμένων διασφαλίζοντας ότι θα καταστούν οικονομικά βιώσιμοι.

10. Έκδοση αδειών και αποφάσεων που επηρεάζουν την άνευ διακρίσεων πρόσβαση σιδηροδρομικών επιχειρήσεων της ΕΕ στις ελληνικές σιδηροδρομικές υποδομές. Ολοι οι χειριστές λαμβάνουν άδειες και πιστοποιητικά ασφαλείας.

Φορολογία

11. Θέσπιση φορολογικής μεταρρύθμισης, με στόχο την απλοποίηση του φορολογικού συστήματος, την εξάλειψη των απαλλαγών και των προνομιακών καθεστώτων.

12. Αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών της ακίνητης περιουσίας, προκειμένου αυτές να ευθυγραμμιστούν με τις τιμές της αγοράς.

13. Μηνιαία δημοσίευση στο διαδίκτυο των στοιχείων για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές με χρονική υστέρηση 20 ημερών από το τέλος εκάστου μήνα.

14. Έλεγχοι υπηρεσιακής απόδοσης, αντικατάσταση διευθυντών που δεν ανταποκρίνονται στους στόχους.

15. Αντικατάσταση των πληρωμών τοις μετρητοίς στις εφορίες με επιταγές και με τραπεζικά εμβάσματα, έτσι ώστε το προσωπικό να επικεντρωθεί σε εργασία μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας (έλεγχοι, επιβολή εισπράξεων, συμβουλές προς φορολογουμένους κ.ά.).

16. Δημοσίευση στο διαδίκτυο βασικών δεικτών απόδοσης για τις εφορίες.

17. Δημιουργία είκοσι επιπλέον νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, οι οποίες θα αφορούν κυρίως φόρους που παρακρατούνται στην πηγή.

18. Αναμόρφωση της μονάδας οικονομικών επιθεωρήσεων, η οποία θα επικεντρωθεί μόνο στον έλεγχο των φοροεισπρακτόρων και σε θέματα διαχείρισης εσόδων.

19. Ενεργοποίηση της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων.

20. Ελεγχος από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες τουλάχιστον 200 δηλώσεων περιουσιακών στοιχείων εφοριακών.

21. Θέσπιση διαδικασιών για την εκ περιτροπής μετακίνηση διευθυντών επί περιοδικής βάσεως.

22. Βελτίωση του συστήματος προστασίας πληροφοριοδοτών, οι οποίοι αναφέρουν περιπτώσεις διαφθοράς.

23. Κατάργηση ΚΒΣ.

Δημόσια Διοίκηση

24. Δημοσιοποίηση σχεδίου για την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών από δημόσιους οργανισμούς και διασφάλιση ότι το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών θα σημειώνει σταθερή πτώση. Η πορεία εξόφλησης θα δημοσιοποιείται σε μηνιαία βάση.

25. Ολοκλήρωση της διαδικασίας δημιουργίας μητρώων δεσμεύσεων, ώστε να καλυφθεί πλήρως ο προϋπολογισμός επενδύσεων και τουλάχιστον το 70% των φορέων της γενικής κυβέρνησης.

26. Κυρώσεις από τους οικονομικούς επιθεωρητές σε φορείς που δεν υποβάλλουν στοιχεία και υποβολή των επιθεωρητών σε πειθαρχική διαδικασία σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.

27. Εγκατάσταση ηλεκτρονικού αυτοματοποιημένου συστήματος το οποίο συνδέει τη βάση δεδομένων απογραφής με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών.

28. Εντοπισμός τομεακών κεντρικών αρχών προμηθειών (ΚΑΠ), σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης που θα μπορούσαν να είναι πλήρως λειτουργικές και να συντονίζονται από την Ενιαία Αρχή δημοσίων Συμβάσεων.

29. Πιλοτική έκδοση του συστήματος ηλεκτρονικών προμηθειών.

30. Μεταρρύθμιση του συστήματος των δημόσιων συμβάσεων σε συνεργασία με την ΕΕ. Η αναθεώρηση θα αρχίσει από την ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης.

31. Διεξοδική αναθεώρηση σε συμφωνία με την ΕΕ του συστήματος προσφυγών κατά των διαδικασιών ανάθεσης.

Υγεία

32. Εξορθολογισμός του αριθμού των συμβάσεων με ιδιώτες ιατρούς, έτσι ώστε να μειωθεί η αναλογία ιατρών-ασθενών κοντά στον, πολύ χαμηλότερο, μέσο όρο της ΕΕ.

33. Κατάρτιση αποτελεσματικού συστήματος παρακολούθησης της συνταγογραφικής δραστηριότητας. Τακτική αξιολόγηση των στοιχείων που λαμβάνονται από το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

34. Μηνιαία ενημέρωση και προειδοποιήσεις σε κάθε ιατρό σχετικά με τη συνταγογραφική του δραστηριότητα, όταν παρατηρείται συνταγογράφηση άνω του μέσου όρου των συγκρίσιμων ιατρών, καθώς και όταν παραβαίνει τις κατευθυντήριες οδηγίες για τη συνταγογράφηση.

35. Δημοσιοποίηση ετήσιας έκθεσης που καλύπτει: 1) Τις ποσότητες και αξίες των συνταγών του κάθε ιατρού, τόσο σε σύγκριση με τους ομοταγείς του όσο και με τις κατευθυντήριες οδηγίες για τη συνταγογράφηση, 2) τη συνταγογράφηση του κάθε ιατρού για γενόσημα φάρμακα, έναντι των πρωτοτύπων και εντός πατέντας φαρμάκων και 3) τη συνταγογράφηση των αντιβιοτικών.

36. Εάν η μηνιαία παρακολούθηση δείξει ότι η μείωση των φαρμακευτικών δαπανών δεν παράγει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, θα πρέπει άμεσα να ληφθούν πρόσθετα μέτρα, ώστε η φαρμακευτική κατανάλωση να διατηρηθεί υπό έλεγχο. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν προϋπολογισμό συνταγογράφησης για κάθε ιατρό, το μέσο κόστος συνταγογράφησης ανά ασθενή και, εάν χρειαστεί, οριζόντιες περαιτέρω περικοπές τιμών και περιθωρίων κέρδους και αυξήσεις των συμμετοχών.

 37. Γενόσημα: Ολα τα δημόσια νοσοκομεία υποχρεούνται να προμηθεύονται τα φαρμακευτικά προϊόντα ανά δραστική ουσία, κάνοντας χρήση των κεντρικών διαγωνιστικών διαδικασιών.

38. Απλοποίηση διοικητικών και νομικών διαδικασιών για την επιτάχυνση της εισαγωγής στην αγορά φθηνότερων γενόσημων φαρμάκων.

39. Εισαγωγή συστήματος αναλυτικής λογιστικής κόστους και τακτική ετήσια δημοσίευση ισολογισμού από όλα τα νοσοκομεία.

40. Άμεση τιμολόγηση των συνολικών εξόδων θεραπείας προς άλλες χώρες της ΕΕ και ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, για τη θεραπεία αλλοδαπών/κατοίκων εξωτερικού.

41. Είσπραξη των συμμετοχών και εφαρμογή μηχανισμών που καταπολεμούν το φαινόμενο των «ανεπίσημων» πληρωμών στα νοσοκομεία.

42. Συγκέντρωση όλων των σχετικών με την υγεία διαδικασιών και ευθυνών λήψης αποφάσεων (συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών μισθοδοσίας), από το υπουργείο Υγείας.

43. Ολοι οι άλλοι φορείς πρόνοιας/κοινωνικής αρωγής του υπουργείου Υγείας (πλην ΕΟΠΥΥ και λοιπών ασφαλιστικών ταμείων) μετακινούνται στο υπουργείο Εργασίας.

Εργασιακά

44. Ανεξάρτητη αξιολόγηση σχετικά με την αποτελεσματικότητα της δομής και των δραστηριοτήτων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Θα τεθούν ποσοτικοί στόχοι για τον αριθμό των ελέγχων αδήλωτης εργασίας που πρέπει να εκτελεστούν.

45. Για όσες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την κάρτα εργασίας, καθίσταται υποχρεωτική η ταυτόχρονη πληρωμή μισθών, παρακρατηθέντων φόρων επί της μισθοδοσίας και κοινωνικών εισφορών με ηλεκτρονικά μέσα.

Κλειστά επαγγέλματα

46. Αναφορικά με τα επαγγέλματα για τα οποία απαιτείται επαναφορά περιορισμών σύμφωνα με τις αρχές της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας και του δημόσιου συμφέροντος, η κυβέρνηση καλείται να περάσει την απαιτούμενη νομοθεσία το αργότερο έως το τέλος Ιουνίου 2012, σε συμφωνία με την Επιτροπή Ανταγωνισμού την ΕΕ, το ΔΝΤ και την ΕΚΤ.

47. Τροποποίηση της νομοθεσίας σχετικά με τη διαδικασία εξουσιοδότησης και ισχυουσών αμοιβών για ενεργειακούς επιθεωρητές, προκειμένου να καταργηθεί η ελάχιστη αμοιβή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

48. Παρουσίαση έκθεσης των κανονισμών των επαγγελμάτων, προκειμένου να αξιολογηθούν η αιτιολόγηση και η αναλογικότητα των απαιτήσεων που περιορίζουν κάποιες δραστηριότητες σε παρόχους με συγκεκριμένα επαγγελματικά προσόντα.

49. Τροποποίηση των όρων εισδοχής και επανεισδοχής, καθώς και των προϋποθέσεων άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος. Μεταξύ αυτών: Κατάργηση της υποχρέωσης παρουσίας δικηγόρου για την υπογραφή πράξεων ενώπιον συμβολαιογράφου για μία σειρά νομικών συναλλαγών, κατάργηση των διατάξεων που προβλέπουν το ελάχιστο ποσό που οφείλεται σε δικηγόρους που αμείβονται αποκλειστικά για υπηρεσίες που παρέχουν με έμμισθη εντολή.

50. Υιοθέτηση πακέτου μεταρρυθμιστικών μέτρων για μείωση της ελάχιστης απόστασης μεταξύ σταθμού υγρών καυσίμων και χώρων των οποίων η χωρητικότητα ξεπερνά τα 50 άτομα.

51. Δυνατότητα σε πολίτες του ΕΟΧ να ανοίξουν πρατηρίων υγρών καυσίμων στην Ελλάδα.

52. Διάθεση της εισφοράς 0,15% επί της αξίας CIF (κόστος, ασφάλιση και ναύλος) των αγαθών που εισάγονται από χώρες εκτός ΕΕ, β) της εισφοράς 0,5% επί της αξίας όλων των εισαγόμενων εμπορευμάτων, γ) του μη ανταποδοτικού τέλους που καταβάλλεται μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ και δ) τη διάθεση του μη ανταποδοτικού τέλους επί της τιμής των καυσίμων στον κρατικό προϋπολογισμό του 2013.

Επιχειρηματικότητα

53. Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων.

54. Εκδοση υπουργικών αποφάσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων.

55. Αρση της απαγόρευσης της αναγνώρισης των επαγγελματικών τίτλων που προέρχονται από διπλώματα τα οποία απονέμονται βάσει συμφωνίας δικαιόχρησης από άλλα κράτη μέλη. Δικαίωμα εργασίας στην Ελλάδα υπό τους ίδιους όρους όπως και οι κάτοχοι ελληνικών πτυχίων.

56. Νομοθέτηση μέτρων για τη διαχείριση των βιομηχανικών επικίνδυνων αποβλήτων.

57. Εξειδίκευση καταλόγου των μη ανταποδοτικών τελών υπέρ τρίτων με α) τον προσδιορισμό των δικαιούχων, β) τον προσδιορισμό της νομικής βάσης κάθε εισφοράς και γ)την ποσοτικοποίηση των εισφορών που καταβάλλουν οι καταναλωτές υπέρ αυτών των δικαιούχων, με σκοπό τον εξορθολογισμό αυτών των εισφορών και/ή τη διοχέτευση αυτών μέσω του κρατικού προϋπολογισμού.

Ενέργεια

58. Πιστοποίηση του διαχωρισμένου Διαχειριστή Συστήματος Διανομής από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

59. Εφαρμογή των μέτρων που διασφαλίζουν την πρόσβαση τρίτων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη.

60. Λήψη μέτρων προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ενεργειακή συνιστώσα των επίσημων τιμολογίων για νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις αντανακλά, το αργότερο έως τον Ιούνιο του 2013, τις τιμές χονδρικής αγοράς, με εξαίρεση τους ευπαθείς καταναλωτές.

61. Υλοποίηση του προγράμματος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας «Ηλιος», μέσω διευκόλυνσης της διαδικασίας αδειοδότησης

62. Ανάπτυξη συνεργασίας με άλλες χώρες της ΕΕ για την εξαγωγή ηλιακής ενέργειας.

63. Ψηφιακό μέρισμα: Επίλυση ζητημάτων διασυνοριακού συντονισμού με γειτονικές χώρες και διαβούλευση για την τροποποίηση των σχεδίων συχνοτήτων και αναμετάδοσης.

Διαρθρωτικά ταμεία

Δέσμευση κονδυλίων για:

 64. Την ολοκλήρωση ημιτελών έργων που περιλαμβάνονται στην τεκμηρίωση κλεισίματος του επιχειρησιακού προγράμματος 2000 – 2006 (περίπου 260 εκατ. ευρώ).

65. Την ολοκλήρωση της εφαρμογής και του κλεισίματος των έργων του ταμείου συνοχής 2000-2006.
66. Την κάλυψη της απαιτούμενης εθνικής συνεισφοράς, συμπεριλαμβανομένων και των μη επιλέξιμων δαπανών (π.χ. των εξαγορών γης), στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων 2007-2013.

67. Μέτρα για την επιτάχυνση της απορρόφησης και την απλούστευση της υλοποίησης των έργων με α) χαρτογράφηση των ευθυνών και κατάργηση των περιττών σταδίων και β) ενοποίηση των διαχειριστικών ικανοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα υφιστάμενα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου.

68. Βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και υποβολή εξαμηνιαίων εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο της εφαρμογής της.

69. Μελέτη σχετικά με τα ποσοστά ανάκτησης στο πλαίσιο της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, με αξιολόγηση των ποσοστών επιτυχίας και της αποτελεσματικότητας των διάφορων τρόπων εκτέλεσης.

70. Κατάρτιση έκθεσης για την αποσυμφόρηση των υποθέσεων κατά το προδικαστικό, το δικαστικό και το εκτελεστικό στάδιο των αστικών υποθέσεων.

71. Ψήφιση Προεδρικού Διατάγματος για τον εξορθολογισμό και την αναδιοργάνωση των Ειρηνοδικείων.

72. Εκπόνηση στρατηγικής για την ενεργό προώθηση της προδικαστικής συνδιαλλαγής, της διαμεσολάβησης και της διαιτησίας.

73. Περαιτέρω βελτίωση κάθε τρίμηνο του σχεδίου εργασίας ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-justice) του Δεκεμβρίου 2011.

74. Κατάρτιση μελέτης από κοινού με έναν εξωτερικό φορέα εμπειρογνωμόνων των εκκρεμών μη φορολογικών υποθέσεων των δικαστηρίων.

75. Μείωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων κατά τουλάχιστον 50%.

Ασφαλιστικό

76. Εφάπαξ εξάλειψη των ληξιπρόθεσμων οφειλών και των ελλειμμάτων στα ταμεία.

77. Καθιέρωση επιτελικών μονάδων… «κλειδί», συμπεριλαμβανομένης της μονάδας μεγάλων φορολογουμένων, της μονάδας συλλογής χρεών και του τμήματος ελέγχου.

78. Συστήματα πληροφορικής για τη συλλογή με περισσότερες λεπτομέρειες δεδομένων εσόδων και δαπανών από τις οντότητες του γενικού κράτους (το νέο σύστημα θα καλύψει άνω του 90% των δαπανών).

Μη εξυπηρετούμενα δάνεια

79. Νομική προετοιμασία με τη συνδρομή διεθνών εμπειρογνωμόνων και των ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και εκείνων σε κίνδυνο να μετατραπούν επίσης μη εξυπηρετούμενα

Πηγές

Kerdos.gr


Αφήστε μια απάντηση