Μενού
Αρχική / Ενθετα - Αφιερώματα / Δημόσια Οικ/κά / Δημόσιο Χρέος . Ποιοι φταίνε ; Η διάρθρωση του κ.ά

Δημόσιο Χρέος . Ποιοι φταίνε ; Η διάρθρωση του κ.ά

Δημόσιο χρέος

Η Ελλάδα δεν μπορεί να σωθεί μόνον από τα μέτρα που πήρε μέχρι σήμερα, η Ελλάδα πρέπει πχ να πουλήσει περιουσιακά στοιχεία

Δημόσιο Xρέος είναι το σύνολο της οφειλής σε χρηματικές μονάδες του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Υπό την έννοια ευρύτερος δημόσιος τομέας συμπεριλαμβάνονται όλα τα επίπεδα δημόσιας διοίκησης: κυβέρνηση, νομαρχία , δήμος κλπ.. Το δημόσιο χρέος αυξάνεται από έτος σε έτος κατά το πόσο που ο ετήσιος κρατικός προϋπολογισμός παρουσιάζει έλλειμμα, ή αντιστρόφως μειώνεται κατά το ποσό που παρουσιάζει πλεόνασμα. Καθώς η εκάστοτε κυβέρνηση αντλεί τα έσοδά της από το μεγαλύτερο μέρος των πολιτών του κράτους, δηλαδή των φορολογούμενων, το δημόσιο χρέος έμμεσα είναι χρέος των φορολογούμενων. Το δημόσιο χρέος διακρίνεται σε εσωτερικό χρεός, δηλαδή από πιστωτές που βρίσκονται εντός της συγκεκριμένης χώρας, και σε εξωτερικό χρέος, δηλαδή από πιστωτές που εδρεύουν στο εξωτερικό. Οι κυβερνήσεις δανείζονται κυρίως εκδίδοντας και πουλώντας ομόλογα ή άλλα αξιόγραφα.

 Όταν οι ανάγκες μιας χώρας δεν καλύπτονται από το ΑΕΠ (ακαθάριστο εγχώριο προϊόν) αυτή καταφεύγει στον δανεισμό. Το ποσό που χρωστάει είναι το δημόσιο χρέος, το οποίο συνήθως εκφράζεται σε αναλογία με το ΑΕΠ.

Τι είναι το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ;

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ή ΑΕΠ (αγγλ. Gross Domestic Product – GDP) είναι το σύνολο όλων των προϊόντων και αγαθών που παράγει μια οικονομία, εκφρασμένο σε χρηματικές μονάδες. Με άλλα λόγια είναι η συνολική αξία όλων των τελικών αγαθών (υλικών και άυλων) που παράχθηκαν εντός μιας χώρας σε διάστημα ενός έτους, ακόμα και αν μέρος αυτού παράχθηκε από παραγωγικές μονάδες που ανήκουν σε κατοίκους του εξωτερικού.

Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν – Α.Ε.Π. (ή Gross National Product – GNP) είναι το Προϊόν ή Εισόδημα που αποκτούν οι κάτοικοι μιας χώρας ανεξάρτητα του σε ποια χώρα το αποκτούν. Με άλλα λόγια είναι η συνολική αξία όλων των τελικών αγαθών (υλικών και άυλων) που αποκτούν οι κάτοικοι μιας χώρας σε διάστημα ενός έτους. Διαφέρει από το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν κατά το ότι συμπεριλαμβάνει και το Εισόδημα που απέκτησαν οι κάτοικοι μιας χώρας στο εξωτερικό.

Ποιος μεριμνά για τη χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου ;

Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) που αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, το οποίο ιδρύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2628/6.7.1998 (ΦΕΚ 151 Α’) με έδρα την Αθήνα, Ελλάδα. Ο Οργανισμός εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομικών. Σκοπός του Οργανισμού είναι η μέριμνα για τη χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου, η βελτίωση του κόστους δανεισμού και η επίτευξη της καλύτερης δυνατής διάρθρωσης του δημοσίου χρέους ανάλογα με τις ανάγκες της χώρας και τις διεθνείς οικονομικές συνθήκες.
Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη το εγκεκριμένο από τον Υπουργό Οικονομικών ετήσιο πρόγραμμα κάλυψης των δανειακών αναγκών του Δημοσίου, ο Ο.Δ.ΔΗ.Χ. αναλαμβάνει δράσεις αναφορικά με:

  1. Κατάρτιση και υλοποίηση δανειακού προγράμματος
  2. Διαχείριση του χαρτοφυλακίου του χρέους
  3. Σύνταξη εκθέσεων και υποβολή προτάσεων προς το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με την πολιτική διαχείρισης και διάρθρωσης του δημόσιου χρέους
  4. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για σύναψη δανείων και διαχείριση χαρτοφυλακίου σε οργανισμούς και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Ποια είναι η διάρθωση του Ελληνικού Χρέους (η λήξη του);

Να υπενθυμίσουμε ότι τα συνολικά έσοδα του ελληνικού δημοσίου είναι περίπου 100 δις το χρόνο. Από αυτά τα χρήματα πρέπει να πληρωθούν όλα τα έξοδα λειτουργίας του κράτους, μισθοί, συντάξεις, άμυνα, παιδεία και βέβαια να επιστραφούν τα χρέη. Όπως θα δείτε την τετραετία 2011-2014 ένα στα τρία ευρώ που εισπράττεται από το κράτος πρέπει να δοθεί για εξόφληση χρεών. Φτάνει η χάρη μας έως και το 2057 !!!

 


Πίνακας με τον χρόνο λήξης των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου τα επόμενα χρόνια

 

Σύνθεση Χρέους Ανά λήξη

 

 

Λήξεις Ομολόγων

 

 

 

Ποια είναι η διαχρονική εξέλιξη του Δημόσιου Χρέους – Ποιοι φταίνε ;

 

 

 Στην εικόνα μπορείτε να δείτε το Δημόσιο χρέος σε % ως προς το ΑΕΠ από το 1960 έως το 2010. Είναι μια εικόνα με χίλιες λέξεις για να καταλάβουν οι Έλληνες πολίτες γιατί βρεθήκαμε εδώ. Το 1981 ο Ανδρέας Παπανδρέου αναλαμβάνει τα ηνία της χώρας, παίρνοντας πολύ υψηλά δάνεια για την εποχή για να τα δώσει χύμα στον κόσμο, έτσι ώστε να εξασφαλίσει ψηφοφόρους. Δάνεια που ακόμα και τα εγγόνια των εγγονιών μας δεν θα έχουν αποπληρώσει. . Από το 1981 ξεκίνησε μια…
πελατειακή σχέση πολίτη-πολιτικού που όλες οι άλλες κυβερνήσεις απλά τη συνέχιζαν και καμία δεν ενδιαφέρθηκε να τη σταματήσει.
Όταν ο Σημίτης μας έβαλε στην ΟΝΕ τότε πια πολλοί από εμάς είχαμε καταλάβει πως αυτό ήταν η αρχή του τέλους. Του τέλους που απ’ότι έδειξε η ιστορία δεν άργησε και πολύ να έρθει.

Μία ανάγνωση του πίνακα φωτογραφίζει τους ενόχους : Ανδρέας Παπανδρέου (είτε αρέσει σε ορισμένους είτε όχι) και αναλογικά λιγότερο η ΝΔ επί Μητσοτάκη και στα τελευταία της αναθεματισμένα χρόνια (2008-2009). Ο Σημίτης και ο Αλαγοσκούφης είχαν την καλύτερη συμβολή . Βέβαια σε όλα αυτά αγνοούμε την Ελληνική δημιουργική Λογιστική και την Ελληνική Στατιστική !!.

 

Τι σημαίνει χρέος 300 δισ. ;

Εξωτερικό Χρέος 300 δισ. ως το καλύτερο σενάριο
επιτόκιο 6%
Σύνολο τόκων = 18 δισ. ετησίως ως καλύτερο σενάριο
Ελλειμμα για το 2010 =8% του ΑΕΠ δηλαδή 20 δισ.
Άρα τέλος του 2010 ο εξωτερικός δανεισμός θα είναι αυξημένος κατά 30-35 δισ. τουλάχιστον
Πώς θα ξοφλήσει μια χώρα όταν μετά από τόσα μέτρα που πήρε απλά μειώνει το ελλειμιμα στο 8 % ;
Άσε που κάποια απά τα μέτρα μειώνουν την ανάπτυξη και άρα μειώνουν τα εισοδήματα του κράτους. Επίσης οι αυξημένες φορολογίες μπορεί να οδηγήσουν σε μειωμένα εισοδήματα για το κράτος (βλεπε laffer curve). Επίσης οι αυξημένες φορολογίες και η μειωμένη δημοσιονομική πολιτική οδηγούν σε κοινωνικά προβλήματα, π. χ ανεργία και άρα ληστείες, φόνοι, αναταραχές κλπ.
Η Ελλάδα δεν μπορεί να σωθεί μόνον από τα μέτρα που πήρε μέχρι σήμερα, η Ελλάδα πρέπει πχ να πουλήσει περιουσιακά στοιχεία, όπως ακίνητα να μειώσει δανεισμό έτσι ώστε να επενδύσει λεφτά στην ανάπτυξη για να μειώσει ανεργία για να βγει από την κρίση. Βέβαια μπορεί να πάρει και άλλα μέτρα που δεν είναι για να ασχοληθούμε σε αυτό εδώ το άρθρο .

Πηγές

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
zoomnews.gr

bitquill.net

enimerwsi.com

capital.gr


Αφήστε μια απάντηση