Μενού
Αρχική / Άρθρα / Εγκυκλοπαίδεια / Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) ή Ηνωμένα Έθνη (Η.Ε.) είναι ένας διεθνής οργανισμός – συνασπισμός μεταξύ των κρατών του κόσμου με σκοπό την συνεργασία στο διεθνές δίκαιο, την ασφάλεια, την οικονομική ανάπτυξη και την πολιτική ισότητα.Πρόδρομός του θεωρείται η Κοινωνία των Εθνών (ΚτΕ) που αποτέλεσε απαίτηση των Εθνών για τη διεθνή ειρήνη μετά από τις θηριωδίες του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Ιδρύθηκε το 1945 από τις χώρες που νίκησαν στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και αρχικά είχε 51 μέλη. Κατά το 2005 περιλαμβάνει 191 κράτη μέλη, σχεδόν όλα τα διεθνώς αναγνωρισμένα ανεξάρτητα έθνη.

Κύρια Όργανα του Ο.Η.Ε.


 1. Η Γενική Συνέλευση
 2. Το Συμβούλιο Ασφαλείας
 3. Το Διεθνές Δικαστήριο
 4. Το Συμβούλιο Κηδεμονιών
 5. Το Οικονομικό Κοινωνικό Συμβούλιο
 6. Η Γραμματεία

Ειδικές Όργανώσεις Η.Ε.

 • Διεθνής Οργάνωση Ατομικής Ενέργειας (Ι.Α.Ε.Α.)
 • Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (I.L.O.)
 • Οργάνωση Τροφίμων “Γεωργίας των Η.Ε.” (F.A.O.)
 • Εκπαιδευτική Επιστημονική “Πολιτιστική Οργάνωση των Η.Ε.” (UNESCO)
 • Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (W.H.O.)
 • Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (World Bank)
 • Διεθνής Εταιρεία Ανάπτυξης (I.D.A.)
 • Διεθνής Εταιρεία Χρηματοδότησης (I.F.C.)
 • Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (I.M.F.)
 • Διεθνής Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας (I.C.A.O.)
 • Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση (U.P.U.)
 • Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (I.T.U.)
 • Παγκόσμια Μετεωρολογική Οργάνωση (W.M.O.)
 • Συμβουλευτική Διακυβερνητική Ναυτιλιακή Οργάνωση (I.M.C.O.)
 • Γενικό Σύμφωνο Δασμολογίων και Εμπορίου (G.A.T.T.)
 • Παγκόσμια Οργάνωση Πνευματικής Ιδιοκτησίας (W.I.P.O.)
 • Διεθνής Αρχή Βυθού (International Seabed Authority)

Κύριες επιτροπές

 • Οργάνωση των Η.Ε. για την Επόπτευση Ανακωχής Παλαιστίνης (U.N.T.S.O.)
 • Ομάδα Στρατιωτικών Παρατηρητών των Η.Ε. στην Ινδία και Πακιστάν (UNMOGIP)
 • Ειρηνευτική Δύναμη των Η.Ε. για τη Κύπρο. (UNFICYP)
 • Δύναμη των Η.Ε. για Επείγουσα Ανάγκη (UNEF)
 • Δύναμη Παρατηρητών των Η.Ε. για την Απαγκίστρωση. (UNDOF)
 • Επιτροπή Στρατιωτικών.
 • Επιτροπή Αφοπλισμού.

Μόνιμες και διαδικαστικές επιτροπές

 • Υπηρεσία των Η.Ε. για περίθαλψη και εξεύρεση εργασίας σε Πρόσφυγες Παλαιστίνης στη Μέση Ανατολή. (UNRIWA)
 • Διάσκεψη των Η.Ε. για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη. (UNCTAP)
 • Ταμείο των Η.Ε. για την προστασία του Παιδιού. (UNICEF)
 • Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες. (UNHCR)
 • Παγκόσμιο Πρόγραμμα τροφίμων ΟΗΕ και F.A.O. από κοινού.
 • Ινστιτούτο των Η.Ε. για την Εκπαίδευση και την Έρευνα. (UNITAR)
 • Πρόγραμμα των Η.Ε. για την Ανάπτυξη. (UNDP)
 • Οργάνωση των Η.Ε. για την Βιομηχανική Ανάπτυξη. (UNIPO)
 • Πρόγραμμα των Η.Ε. για το περιβάλλον. (UNEP)
 • Πανεπιστήμιο των Η.Ε. (U.N.O.)
 • Ειδικό Ταμείο των Η.Ε.
 • Παγκόσμιο Συμβούλιο Τροφίμων.

Περιφερειακές επιτροπές

 • Επιτροπές Ειδικής Αρμοδιότητας.
 • Επιτροπές Μόνιμες.
 • Επιτροπές Έκτακτες.
 • Επιτροπές Συνόδων.

Κράτη μέλη των Η.Ε.

Όλες οι ανεξάρτητες χώρες του κόσμου είναι μέλη του ΟΗΕ, εκτός από το Βατικανό , ενώ μέλος του ΟΗΕ δεν είναι η Ταϊβάν. Ειδικότερα, 192 συνολικά είναι τα κράτη- μέλη του ΟΗΕ.


Ο χάρτης των Η.Ε.


Ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών υπογράφηκε στις 26 Ιουνίου 1945, στον Άγιο Φραγκίσκο, στο τέλος της Συνδιασκέψεως των Ηνωμένων Εθνών για τη Διεθνή Οργάνωση, και άρχισε να ισχύει στις 24 Οκτωβρίου 1945.


Το Καταστατικό του Διεθνούς Δικαστηρίου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Χάρτη. Τροποποιήσεις στα Άρθρα 23, 27 και 61 του Χάρτη υιοθετήθηκαν από τη Γενική Συνέλευση στις 17 Δεκεμβρίου 1963 και άρχισαν να ισχύουν στις 31 Αυγούστου 1965. Μια ακόμη τροποποίηση του Άρθρου 61 υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση στις 20 Δεκεμβρίου 1965 και άρχισε να ισχύει στις 24 Σεπτεμβρίου 1973. Μια τροποποίηση στο Άρθρο 109, που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση στις 20 Δεκεμβρίου 1965, άρχισε να ισχύει στις 12 Ιουνίου 1968. Η τροποποίηση στο Άρθρο 23 αυξάνει τον αριθμό των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας από έντεκα σε δεκαπέντε. Η τροποποίηση του Άρθρου 27 ορίζει ότι οι αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας για θέματα διαδικασίας θα παίρνονται με θετική ψήφο εννέα μελών (προηγουμένως εφτά), και για όλα τα άλλα θέματα με θετική ψήφο εννέα μελών (προηγουμένως εφτά) στα οποία θα περιλαμβάνονται και τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας.


Με την τροποποίηση του Άρθρου 61, που άρχισε να ισχύει στις 31 Αυγούστου 1965, αυξήθηκε ο αριθμός των μελών του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου από δεκαοχτώ σε είκοσι εφτά. Η μεταγενέστερη τροποποίηση, του Άρθρου αυτού, που άρχισε να ισχύει στις 24 Σεπτεμβρίου 1973, αύξησε ακόμη περισσότερο τον αριθμό των μελών του Συμβουλίου, που από είκοσι εφτά έγιναν πενήντα τέσσερα. Η τροποποίηση του Άρθρου 109, που αφορά την πρώτη παράγραφο του Άρθρου αυτού, ορίζει ότι Γενική Διάσκεψη των Κρατών‐Μελών για την αναθεώρηση του Χάρτη μπορεί να γίνει σε χρόνο και τόπο που θα οριστούν με ψήφο των δύο τρίτων των μελών της Γενικής Συνελεύσεως και με την ψήφο εννέα (προηγουμένως εφτά) οποιωνδήποτε μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας. Η παράγραφος 3 του Άρθρου 109, που εξετάζει την ενδεχόμενη σύγκληση αναθεωρητικής διασκέψεως κατά τη δέκατη τακτική συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, κρατήθηκε στην αρχική της μορφή σε ότι αφορά την ψήφο οποιωνδήποτε εφτά μελών του Συμβουλίου Ασφάλειαςª, επειδή η παράγραφος αυτή εφαρμόστηκε το 1955 από τη Γενική Συνέλευση στη δέκατη τακτική συνεδρίασή της, καθώς και από το Συμβούλιο Ασφαλείας.


Πηγή Οργανισμός Ηνωμένων ΕθνώνΒικιπαίδεια


Αφήστε μια απάντηση