Μενού
Αρχική / Ενθετα - Αφιερώματα / Δημόσια Οικ/κά

Δημόσια Οικ/κά

Μαθήματα Οικονομικών και Δημόσιας Οικονομικής

Φοροκάρτα και Αποδείξεις. Κάρτα αποδείξεων ερωτήσεις & απαντήσεις

Η Κάρτα Αποδείξεων είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του πολίτη για τη συλλογή των αποδείξεων, καθώς του επιτρέπει κάθε στιγμή να γνωρίζει τι έξοδα έχει κάνει, αποφεύγοντας τη χρονοβόρο καταγραφή των αποδείξεων στο τέλος του έτους.

Συνέχεια »

Δημόσιο Χρέος . Ποιοι φταίνε ; Η διάρθρωση του κ.ά

Δημόσιο Xρέος είναι το σύνολο της οφειλής σε χρηματικές μονάδες του ευρύτερου δημόσιου τομέα . Ποιος μεριμνά για τη χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου ; Ποια είναι η διάρθωση του Ελληνικού Χρέους (η λήξη του); Ποια είναι η διαχρονική εξέλιξη του Δημόσιου Χρέους - Ποιοι φταίνε ; Τι σημαίνει χρέος 300 δισ. ;

Συνέχεια »

Είναι κοινωνικά δίκαιος ο Φόρος Κατοχής Περιουσίας ; Ναι !

Η φορολόγηση της Κατοχής της Περιουσίας ταιριάζει σε πολιτική φιλολαϊκή και ως τέτοια εγώ δίνω συγχαρητήρια και εύσημα σε Υπουργούς Οικονομικών που παίρνουν τέτοιες αποφάσεις σε όποια παράταξη και εάν ανήκουν .

Συνέχεια »

Η φοροδιαφυγή . Παράγοντες – συνέπειες .

Όταν λέμε φοροδιαφυγή , εννοούμε το σύνολο των παρανομών ενεργειών των ιδιωτικών φορέων (επιχειρήσεων) , με τις οποίες αποβλέπουν στη μείωση ή εξάλειψη της φορολογικής τους υποχρέωσης (δηλαδή την πληρωμή φόρων) .

Συνέχεια »