Μενού

Επιδοτήσεις

Eπιδοτήσεις , ενισχύσεις που μπορεί να επιδιώξει κάποια επιχείρηση .

E – security

Από τις 7 Μαΐου αρχίζει η υποβολή αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα E - security που αφορά στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια. Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για τη δράση ανέρχεται στα 15.000.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 10.500.000 αφορούν στη δημόσια δαπάνη.

Συνέχεια »