Μενού

Ιεραρχίες

Βαθμοί , αξιώματα , ιεραρχίες και τίτλοι στην ζωή μας

Οργάνωση , δομή , σώματα , όπλα , σχηματισμοί , μονάδες Στρατού

Ο Γενικός Κανονισμός λειτουργίας του Στρατού . "Μονάδα είναι στρατιωτική οργάνωση Όπλου ή Σώματος, που η ίδρυση της και η οργανική της σύνθεση σε προσωπικό και υλικό καθορίζεται από την αρμόδια Αρχή, σύμφωνα με τους Νόμους που ισχύουν. Είναι το κατώτερο κλιμάκιο, που έχει διοικητική αυτοτέλεια."

Συνέχεια »

Προσφωνήσεις – Ιεραρχία στην Ορθόδοξη Εκκλησία

Οι προσφωνήσεις , η ιεραρχία κλπ στην Ορθόδοξη Εκκλησία . πχ "Οι Αρχιεπίσκοποι, που δεν είναι όμως επικεφαλής Εκκλησιών (Κρήτης, Αμερικής, Αυστραλίας,Αγγλίας = ημι-αυτόνομοι, υπάγονται στο Οικουμ.Πατριαρχείο, Αρχιεπ.Σινά κ.α. του Πατριαρχ.Ιεροσολύμων) Σεβασμιώτατος"

Συνέχεια »

Ελληνική Αστυνομία – Λιμενικό – Πυροσβεστική (βαθμοί)

Οι βαθμοί των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και η αντιστοιχία αυτών προς τους βαθμούς των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος έχουν ως ακολούθως :

Συνέχεια »