Μενού
Αρχική / Ενθετα - Αφιερώματα / Τάξεις & Μεγέθη

Τάξεις & Μεγέθη

Κατηγορίες , τάξεις και μεγέθη στην ζωή μας

Οι 6 φάσεις της πανδηµίας γρίπης

Μια πανδηµία µπορεί να εµφανιστεί οποιαδήποτε στιγµή και να προκαλέσει σηµαντικές επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία αλλά και σηµαντικές κοινωνικές και οικονοµικές συνέπειες. Οι ειδικοί στα θέµατα της γρίπης συµφωνούν ότι οι µελλοντικές πανδηµίες γρίπης είναι αναπόφευκτες αλλά δεν µπορεί να προβλεφθεί ο χρόνος εµφάνισής τους .

Συνέχεια »

Computer games . Κατηγορίες – βαθμολόγηση (rating system)

Η εταιρεία Entertainment Software Rating Board (ESRB) έχει ξεκινήσει από το 1994 να ειδοποιεί τους υποψήφιους αγοραστές (γονείς) videoπαιχνιδιών για το περιεχόμενο των παιχνιδιών που αγοράζουν τοποθετώντας στην συσκευασία τους μία σειρά από ενδείξεις (ετικέτες) που καθορίζουν - προσδιορίζουν το περιεχόμενο του παιχνιδιού ανάλογα με την ηλικία του παιδιού .

Συνέχεια »

Τάξεις Λογιστών – Φοροτεχνικών και Δικαιούχοι Αδειών

Για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή – Φοροτεχνικού απαιτείται ειδική άδεια η οποία χορηγείται από την Κεντρική Διοίκηση του Ο.Ε.Ε. ή την αρμόδια Τοπική Διοίκηση Περιφερειακού Τμήματος του Ο.Ε.Ε. Στους κατόχους της ως άνω αδείας χορηγείται δελτίο επαγγελματικής ταυτότητας, το οποίο ανανεώνεται κατ’ έτος. Η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος χορηγείται μόνο σε φυσικά πρόσωπα. H άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του Λογιστή – Φοροτεχνικού διακρίνεται σε άδεια Λογιστή – Φοροτεχνικού Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ’ τάξεως.

Συνέχεια »