Μενού

Άνθρωπος

Ρήσεις – φράσεις, γνωστές ή άγνωστες sxetika με τον άνθρωπο κ.ά.

W. H. Auden

Ήρθαμε στον κόσμο για να κάνουμε καλό στους άλλους . Δεν ξέρω όμως για ποιο σκοπό ήρθαν οι άλλοι στον κόσμο.

Συνέχεια »