Μενού

Μονάδες μέτρησης

Καταγραφή όλως των μονάδων μέτρησης για το φως, τον χρόνο, τον όγκο , το βάρος , την θερμοκρασία και αλλά!

Χρόνος – Δευτερόλεπτο

– Μέγεθος: Χρόνος– Μονάδα: Δευτερόλεπτο (s)– Ορισμός:Το δευτερόλεπτο (s) είναι η διάρκεια 9 192 631 770 περιόδων της ακτινοβολίας που αντιστοιχεί στη μετάβαση μεταξύ των δύο ανωτέρων επιπέδων της κατάστασης ελαχίστης ενέργειας του ατόμου του καισίου 133.– Τα χρονικά τμήματα …

Συνέχεια »

Ηλεκτρική ισχύς – Αμπέρ

– Μέγεθος: Ηλεκτρική ισχύς– Μονάδα:Αμπέρ (A)Ορισμός:Το αμπέρ (A) είναι εκείνο το σταθερό ρεύμα που εάν διατηρείται σε δύο ευθείς παράλληλους αγωγούς άπειρου μήκους και αμελητέας κυκλικής διατομής, τοποθετημένους 1 μέτρο χωριστά στο κενό, θα παρήγαγε μεταξύ αυτών των αγωγών μια …

Συνέχεια »

Θερμοδυναμική θερμοκρασία – Κέλβιν

– Μέγεθος: Θερμοδυναμική θερμοκρασία– Μονάδα: Κέλβιν (K)– Ορισμός:Ο βαθμός Kelvin (K), μονάδα της θερμοδυναμικής θερμοκρασίας, είναι το κλάσμα 1/273.16 της θερμοδυναμικής θερμοκρασίας του τριπλού σημείου του νερού.– Το τριπλό σημείο του νερού είναι η μοναδική θερμοδυναμική κατάσταση στη οποία οι …

Συνέχεια »

Ποσότητα ουσίας – Μολ

– Μέγεθος: Ποσότητα ουσίας– Μονάδα: Μολ (mol)– Ορισμός: Το μολ (mol) είναι το ποσό ουσίας ενός συστήματος που περιέχει τόσες στοιχειώδεις οντότητες όσα είναι τα άτομα σε 0.012 χιλιόγραμμα του άνθρακα 12. – Όταν το μολ χρησιμοποιείται, οι στοιχειώδεις οντότητες …

Συνέχεια »

Ένταση φωτεινότητας – Καντέλα

– Μέγεθος: Ένταση φωτεινότητας– Μονάδα: Καντέλα (cd)– Ορισμός: Η καντέλα (cd) είναι η φωτεινή ένταση, σε μια δεδομένη κατεύθυνση, μιας πηγής που εκπέμπει μονοχρωματική ακτινοβολία συχνότητας 540*1012 Hertz (Hz) και έχει ένταση ακτινοβολίας, στην κατεύθυνση αυτή, ίση με 1/683 Watt …

Συνέχεια »

Μήκος – Μέτρο

– Μέγεθος: Μήκος.– Μονάδα: Μέτρο (m) – Ορισμός:Το μέτρο (m) είναι το μήκος της απόστασης που ταξιδεύει το φως στο κενό κατά τη διάρκεια ενός χρονικού διαστήματος ίσο με 1/299 792 458 δευτερόλεπτα.– Ο ορισμός του μέτρου είναι άμεσα εξαρτώμενος …

Συνέχεια »

Μάζα – Χιλιόγραμμο

– Μέγεθος: Μάζα. – Μονάδα: Χιλιόγραμμο (Kg) – Ορισμός:Το χιλιόγραμμο (kg) είναι η μονάδα της μάζας είναι ίση με τη μάζα του διεθνούς πρωτοτύπου του χιλιογράμμου. – Σημείωση: Αυτό το διεθνές πρωτότυπο είναι κατασκευασμένο από λευκόχρυσο-ιρίδιο και κρατιέται στο διεθνές …

Συνέχεια »