Μενού

ΜΚΟ

Καταχωρήσεις που σχετίζονται με το θεσμό των η κυβερνητικών οργανώσεων ή αλλιώς Μ.Κ.Ο. Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση στοχεύει να αποτελέσει χρήσιμο οδηγό σε όσους θέλουν να προσφέρουν χρήματα και χρόνο εθελοντικά ή επαγγελματικά σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς.Εδώ μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να ενημερωθείτε για το έργο και την δράση διαφόρων μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Διεθνής Κοινωνική Υπηρεσία

Η Διεθνής Κοινωνική Υπηρεσία είναι ανεξάρτητη, διεθνής, μη κυβερνητική, κοινωνική οργάνωση με Κλάδους και Αντιπροσώπους σε 130 χώρες. Ιδρύθηκε το 1924 για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα και τις δυσκολίες που προέκυψαν από τις μεγάλες πληθυσμιακές μετακινήσεις (προσφυγιά, μετανάστευση).Ο Ελληνικός Κλάδος …

Συνέχεια »

Δίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών

Το Δίκτυο δημιουργήθηκε στις 18 Μαρτίου του 1995 με πρωτοβουλία του Δικτύου για τα Πολιτικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, την περίοδο που ξεκίνησε η μαζική μετανάστευση προς την Ελλάδα, κυρίως από τις Βαλκανικές χώρες.Το Δίκτυο έχει στόχο: την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της …

Συνέχεια »

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) είναι Σωματείο μη Κυβερνητικό, αναγνωρισμένο ως ειδικώς Φιλανθρωπικό (ΦΕΚ 50 Β/31.1.92), το οποίο ιδρύθηκε το 1989.Το συμβούλιο έχει σκοπό την συμβολή στην επίλυση των προβλημάτων των ατόμων που έχουν αναγνωρισθεί ώς πολιτικοί πρόσφυγες …

Συνέχεια »

Η Ελπίδα

Ο Σύλλογός μας συγκεντρώνει ρουχισμό, τρόφιμα και παιχνίδια τα οποία μοιράζει σε άπορες οικογένειες. Στον Δήμο Αχαρνών ιδιαίτερα έχουμε αναπτύξει σημαντική δράση αφού στην πόλη κατοικούν μεταξύ των άλλων παλιννοστούντες, αθίγγανοι, οικονομικοί μετανάστες κ.α. κοινωνικές ευπαθείς ομάδες.

Συνέχεια »

Κέντρο Αποκατάστασης Θυμάτων Βασανιστηρίων και άλλων Μορφών Κακοκμεταχ

Είναι μέλος του “Διεθνούς Συμβουλίου Κέντρων Αποκατάστασης Θυμάτων Βασανιστηρίων” (International Rehabilitation Council for Torture Victims -I.R.C.T), ενός Δικτύου 200 περίπου αντίστοιχων Κέντρων σε όλο τον κόσμο και ενεργό μέλος του “Βαλκανικού Δικτύου Κέντρων Αποκατάστασης Θυμάτων Βασανιστηρίων”. Σκοπός του είναι : η έκδοση …

Συνέχεια »

Οδυσσέας

Ο “ΟΔΥΣΣΕΑΣ” είναι αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία που προσφέρει δωρεάν μαθήματα νεοελληνικής γλώσσας σε μετανάστες και πρόσφυγες. Το Δεκέμβριο του 1997 συγκροτήθηκε από διορισμένους και αδιόριστους εκπαιδευτικούς η “Πρωτοβουλία για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες, πρόσφυγες”.

Συνέχεια »

Πρόβα

Η ακριβής επωνυμία της εταιρείας είναι “Εταιρεία Έρευνας, Μελέτης και Προώθησης Κοινωνικών, Εκπαιδευτικών, Πολιτιστικών και Τουριστικών Θεμάτων, και ο διακριτικός τίλος “ΠΡΟΒΑ”. Σκοποί της εταιρείας είναι : (1) η προστασία και προαγωγή των ανθρωπίνων, ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, (2)  η προώθηση κοινωνικών, …

Συνέχεια »

ΚΕΔΕ

Το Κέντρο Έρευνας και Δράσης για την Ειρήνη (ΚΕΔΕ), γυναικεία μη κυβερνητική οργάνωση, ιδρύθηκε το 1988. Κύριος στόχος του ΚΕΔΕ είναι η προώθηση ενός πολιτισμού ειρήνης μέσω της ενδυνάμωσης των γυναικών, των νέων και της κοινωνίας των πολιτών. Ιδιαίτεροι στόχοι …

Συνέχεια »

Κέντρο Έκθεσης Πληροφόρησης & Κοινωνικής Έρευνας

Το Κ.Ε.Π.Κ.Ε. ξεκίνησε ως Μ.Κ.Ο. το 1999, με σκοπό την ενίσχυση και υλοποίηση προγραμμάτων στους τομείς της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κοινωνικής πρόνοιας, της εκπαίδευσης, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ισότητας μεταξύ των φύλων. Επίσης, ενισχύει κοινωνικά αποκλεισμένες …

Συνέχεια »

Κέντρο Πληροφόρησης & Τεκμηρίωσης ΑΝΤΙΓΟΝΗ

Κέντρο Πληροφόρησης & Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη-Βία ”ΑΝΤΙΓΟΝΗ”.Η ιστορία του Κέντρου Πληροφόρησης & Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη-Βία “ΑΝΤΙΓΟΝΗ” ξεκινάει το 1993, όταν μια ομάδα στελεχών της …

Συνέχεια »

Κέντρο Προάσπισης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – ΚΕΠΑΔ

Το Κέντρο Προάσπισης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι μία μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική, οργάνωση με έδρα της την Αθήνα. Ιδρύθηκε το 1998 από μία ομάδα ατόμων με γνώσεις και εμπειρία στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με σκοπό την προαγωγή και την προστασία …

Συνέχεια »

Κέντρο Συμπαράστασης Παιδιών και Οικογένειας

Το Κέντρο Συμπαράστασης Παιδιών και Οικογένειας ιδρύθηκε το 1997 από την Κοινωνική και Εκπαιδευτική Δράση (μη κυβερνητική οργάνωση), η οποία αποφάσισε να αφιερώσει τη δουλειά της στα κοινωνικά αποκλεισμένα παιδιά (παιδιά του δρόμου), παιδιά που ανήκουν σε φυλετικές, εθνικές, θρησκευτικές …

Συνέχεια »

Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης

Ο Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης είναι ένα νεολαιϊστικο σχήμα που σκοπό έχει τη διάδοση των αρχών, των ιδέων και των δράσεων της UNESCO. Ταυτόχρονα προσαρμόσει στην Ελληνική πραγματικότητα τις νεολαιϊστικές πρωτοβουλίες της UNESCO. Αποτελείται από νέους και έχει ως άμεσω …

Συνέχεια »

Σύλλογος για την ανδρική και πατρική αξιοπρέπεια

Διεκδίκηση δικαιωμάτων παιδιών και ανδρών-γονέων χωρισμένων. Ισότητα σε οικογενειακό δίκαιο και εργασιακά θέματα. Αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου και αναγνώριση της πατρότητας ως ίσου γονεικού δικαιώματος. Επιστημονική προσέγγιση των παραπάνω και σύνδεση με παγκόσμιους οργανισμούς.

Συνέχεια »

Σύνδεσμος αντιρρησιών συνείδησης

Ο Σύνδεσμος Αντιρρησιών Συνείδησης δημιουργήθηκε το 1988, ως μετεξέλιξη των επιτροπών συμπαράστασης στους πρώτους Έλληνες που, με τεράστιο προσωπικό κόστος, διακήρυξαν δημόσια την άρνησή τους να στρατευτούν για μη θρησκευτικούς συνειδησιακούς λόγους. Σκοπός του είναι η υπεράσπιση του δικαιώματος στην …

Συνέχεια »

ΣΩΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ

Σκοποί του σωματείου είναι η προσφορά εθελοντικής βοήθειας και διάσωσης με οποιονδήποτε τρόπο στους συνανθρώπους μας, σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου. Τα περισσότερα μέλη του σωματείου μας έχουν επιχειρησιακή γνώση από το …

Συνέχεια »