Μενού
Αρχική / Εγκυκλοπαίδεια / ΜΚΟ / ΜΚΟ – Δικαιώματα

ΜΚΟ – Δικαιώματα

Μη Κυβερνητικές Οργάνωσεις με στόχευση και δράση τα ανθρώπινα δικαιώματα και την υπεράσπιση τους.

ΚΕΔΕ

Το Κέντρο Έρευνας και Δράσης για την Ειρήνη (ΚΕΔΕ), γυναικεία μη κυβερνητική οργάνωση, ιδρύθηκε το 1988. Κύριος στόχος του ΚΕΔΕ είναι η προώθηση ενός πολιτισμού ειρήνης μέσω της ενδυνάμωσης των γυναικών, των νέων και της κοινωνίας των πολιτών. Ιδιαίτεροι στόχοι …

Συνέχεια »

Κέντρο Έκθεσης Πληροφόρησης & Κοινωνικής Έρευνας

Το Κ.Ε.Π.Κ.Ε. ξεκίνησε ως Μ.Κ.Ο. το 1999, με σκοπό την ενίσχυση και υλοποίηση προγραμμάτων στους τομείς της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κοινωνικής πρόνοιας, της εκπαίδευσης, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ισότητας μεταξύ των φύλων. Επίσης, ενισχύει κοινωνικά αποκλεισμένες …

Συνέχεια »

Κέντρο Πληροφόρησης & Τεκμηρίωσης ΑΝΤΙΓΟΝΗ

Κέντρο Πληροφόρησης & Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη-Βία ”ΑΝΤΙΓΟΝΗ”.Η ιστορία του Κέντρου Πληροφόρησης & Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη-Βία “ΑΝΤΙΓΟΝΗ” ξεκινάει το 1993, όταν μια ομάδα στελεχών της …

Συνέχεια »

Κέντρο Προάσπισης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – ΚΕΠΑΔ

Το Κέντρο Προάσπισης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι μία μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική, οργάνωση με έδρα της την Αθήνα. Ιδρύθηκε το 1998 από μία ομάδα ατόμων με γνώσεις και εμπειρία στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με σκοπό την προαγωγή και την προστασία …

Συνέχεια »

Κέντρο Συμπαράστασης Παιδιών και Οικογένειας

Το Κέντρο Συμπαράστασης Παιδιών και Οικογένειας ιδρύθηκε το 1997 από την Κοινωνική και Εκπαιδευτική Δράση (μη κυβερνητική οργάνωση), η οποία αποφάσισε να αφιερώσει τη δουλειά της στα κοινωνικά αποκλεισμένα παιδιά (παιδιά του δρόμου), παιδιά που ανήκουν σε φυλετικές, εθνικές, θρησκευτικές …

Συνέχεια »

Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης

Ο Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης είναι ένα νεολαιϊστικο σχήμα που σκοπό έχει τη διάδοση των αρχών, των ιδέων και των δράσεων της UNESCO. Ταυτόχρονα προσαρμόσει στην Ελληνική πραγματικότητα τις νεολαιϊστικές πρωτοβουλίες της UNESCO. Αποτελείται από νέους και έχει ως άμεσω …

Συνέχεια »

Σύλλογος για την ανδρική και πατρική αξιοπρέπεια

Διεκδίκηση δικαιωμάτων παιδιών και ανδρών-γονέων χωρισμένων. Ισότητα σε οικογενειακό δίκαιο και εργασιακά θέματα. Αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου και αναγνώριση της πατρότητας ως ίσου γονεικού δικαιώματος. Επιστημονική προσέγγιση των παραπάνω και σύνδεση με παγκόσμιους οργανισμούς.

Συνέχεια »

Σύνδεσμος αντιρρησιών συνείδησης

Ο Σύνδεσμος Αντιρρησιών Συνείδησης δημιουργήθηκε το 1988, ως μετεξέλιξη των επιτροπών συμπαράστασης στους πρώτους Έλληνες που, με τεράστιο προσωπικό κόστος, διακήρυξαν δημόσια την άρνησή τους να στρατευτούν για μη θρησκευτικούς συνειδησιακούς λόγους. Σκοπός του είναι η υπεράσπιση του δικαιώματος στην …

Συνέχεια »

Ελληνική Ομοφυλοφιλική Κοινότητα

Οργανισμός ίσων ευκαιριών και δικαιωμάτων για gay και λεσβίες, με προτεραιότητα στους νέους ομοφυλόφιλους, στις διακρίσεις στην απασχόληση και στην ισότητα. Η ΕΟΚ είναι μικτός οργανισμός αποτελούμενος και από άνδρες και από γυναίκες.

Συνέχεια »

Ελληνικό Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης

European Network of Women (ENOW)- Το Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης είναι μια γυναικεία οργάνωση βάσης με εθελοντικό χαρακτήρα, που λειτουργεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Δίκτυο εργάζεται ώστε να συντονίσει και να εισαγάγει δράσεις γύρω από τα θέματα που αφορούν τις γυναίκες …

Συνέχεια »

Ελληνικό Παρατηρητήριο Συμφωνιών Ελσίνκι – Greek Helsinki Monitor

Η Ελληνική Ομάδα για τα Δικαιώματα των Μειονοτήτων (ΕΟΔΜ) δημιουργήθηκε ως το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Ομάδας για τα Δικαιώματα των Μειονοτήτων τον Ιανουάριο του 1992. Τα μέλη της ίδρυσαν το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ) στα τέλη …

Συνέχεια »

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες είναι Σωματείο αναγνωρισμένο ως Ειδικώς Φιλανθρωπικό και με Ειδική Συμβουλευτική Ιδιότητα στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ (ECOSOC). Ιδρύθηκε το 1989, με σκοπό να καλύψει την επιτακτική ανάγκη υποστήριξης των ανθρώπων που ζητούν …

Συνέχεια »

Ένωση Πολιτών για την ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ είναι ένα Μη Κερδοσκοπικό, μη Κομματικό Σωματείο που ιδρύθηκε το 1995. Σκοπός της Ενωσης είναι η προώθηση του ουσιαστικού εκσυγχρονισμού της χώρας μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης πράγμα που μπορεί να συμβεί μόνο …

Συνέχεια »

Ιατρικό Κέντρο Αποκατάστασης Θυμάτων Βασανιστηρίων

To Ι.Κ.Α.Θ.Β. ιδρύθηκε το 1989 και έχει ως στόχο την πρόληψη και την κατάργηση των βασανιστηρίων από όποιους και όπου γίνονται, και ιδιαίτερα την αποκατάσταση των θυμάτων βασανιστηρίων. Το Ι.Κ.Α.Θ.Β. συνεργάζεται με ένα δίκτυο γιατρών όλων των ειδικοτήτων που προσφέρουν …

Συνέχεια »

Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Οι βασικοί σκοποί του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου είναι η έρευνα, μελέτη, προάσπιση, διαφύλαξη και προαγωγή των γενικά αναγνωρισμένων δικαιωμάτων και ελευθεριών του ανθρώπου. Μέσα σ’αυτό το πλαίσιο το ΙΜΔΑ ενδιαφέρεται ζωηρά για την ενίσχυση της εκπαίδευσης …

Συνέχεια »

ΚΕ.Σ.Σ.Α. ΔΗΜΗΤΡΑ, Κέντρο Στρατηγικού Σχεδιασμού για την Ανάπτυξη

Το Κέντρο Στρατηγικού Σχεδιασμού για την Ανάπτυξη ΔΗΜΗΤΡΑ (ΚΕΣΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ) είναι ένας μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1991, έχει την έδρα του στη Λάρισα και διατηρεί παράρτημα στην Αθήνα. Στόχος του ΚΕ.Σ.Σ.Α. ΔΗΜΗΤΡΑ είναι η εξεύρεση πρακτικών …

Συνέχεια »