Μενού

Κανακέματα

Μικρά ρυθμικά τραγουδάκια τα οποία τραγουδούμε στα παιδιά – βρέφη κρατώντας τα συνήθως στην αγκαλιά μας και χορεύοντας τα .

ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ..

Το παιδί μου το μικρό Να μεγαλώσει καρτερώ Να το στείλω στη δασκάλα Νάναι πιο όμορφο απ`τάλλα Να το στείλω στο σχολείο Για να μάθει γράμματα Γράμματα σπουδάματα Του Θεού τα πράματα .

Συνέχεια »

ΜΟΥ ΤΟ ΠΡΟΞΕΝΕΥΑΝΕ …

Ταχτιρτί του λέγανε μου το προξενεύανε και του δίνανε προικιά ένα κόσκινο φλουριά 5 και του δίναν πανωπροίκια χίλια αρνιά, χίλια κατσίκια και του δίναν το ‘να τ’ ‘άλλο κι ένα αρχοντικό μεγάλο .

Συνέχεια »

ΤΑΧΤΙΡΙ ΣΤΕΙΛΑΝΕ ΣΥΜΠΕΘΕΡΙΟ

Ταχτιρτί ταχτιρτό στείλανε συμπεθεριό απ’ αλαργινό χωριό επαρήγγειλα κι εγώ 5 το παιδί μου είναι μικρό σ’ ένα χρόνο και σε δυό ξανά πέρασ’ από δω λόγο θέλω να σου πω 10 Πω ποπό! να το χαρώ το παιδί θέλει …

Συνέχεια »