Μενού

Νανουρίσματα

Μικρά ρυθμικά τραγουδάκια , αυθόρμητα , αυτοσχέδια , στοργικά , μητρικά που σιγοτραγουδάνεω σε ένα μωρό προκειμένου το βλογημένο επιτέλους να ΚΟΙΜΗΘΕΙ!!

Βασιλιάς

Έχω εγώ καλό παιδί, έχει ο βασιλιάς κορίτσι, έστειλε ξανάστειλε να συμπεθεριάσουμε. Πάλι εμείς δεν θέλαμε, ψηλοκαμαρώναμε.

Συνέχεια »