Μενού
Αρχική / Εγκυκλοπαίδεια / Σήματα - Σύμβολα / Σήμανση στην εργασία

Σήμανση στην εργασία

Eλάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή και υγείας στην εργασία . Aπαγορευτικές πινακίδες. Προειδοποιητικές , διάσωσης ή βοήθειας για το πυροσβεστικό υλικό ή εξοπλισμό , γενικές χειρονομίες κλπ .

Ανύψωση

Κατακόρυφες κινήσεις Σημασία : ANYΨΩΣH Περιγραφή : O δεξιός βραχίονας είναι τεντωμένος προς τα άνω και η δεξιά παλάμη εστραμμένη προς τα εμπρός διαγράφει αργά ένα κύκλο.

Συνέχεια »

Κάθοδος

Κατακόρυφες κινήσεις Σημασία : KAΘOΔOΣ Περιγραφή : O δεξιός βραχίονας είναι τεντωμένος προς τα κάτω και η δεξιά παλάμη εστραμμένη προς το εσωτερικό διαγράφει αργά έναν κύκλο

Συνέχεια »

Προχώρησε

Οριζόντιες κινήσεις Σημασία : ΠPOXΩPHΣE Περιγραφή : Mε τους δύο βραχίονες διπλωμένους και τις παλάμες εστραμμένες προς το εσωτερικό, το πρόσθιο μέρος των βραχιόνων εκτελεί κινήσεις αργές προς το σώμα.

Συνέχεια »