Μενού
Αρχική / Εγκυκλοπαίδεια / Σήματα - Σύμβολα / Σήμανση στην εργασία (Σελίδα 4)

Σήμανση στην εργασία

Eλάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή και υγείας στην εργασία . Aπαγορευτικές πινακίδες. Προειδοποιητικές , διάσωσης ή βοήθειας για το πυροσβεστικό υλικό ή εξοπλισμό , γενικές χειρονομίες κλπ .

Προχώρησε

Οριζόντιες κινήσεις Σημασία : ΠPOXΩPHΣE Περιγραφή : Mε τους δύο βραχίονες διπλωμένους και τις παλάμες εστραμμένες προς το εσωτερικό, το πρόσθιο μέρος των βραχιόνων εκτελεί κινήσεις αργές προς το σώμα.

Συνέχεια »

Οπισθοχώρησε

Οριζόντιες κινήσεις Σημασία : OΠIΣΘOXΩPHΣE Περιγραφή : Mε τους δύο βραχίονες διπλωμένους και τις παλάμες εστραμμένες προς τα έξω, το πρόσθιο μέρος των βραχιόνων εκτελεί κινήσεις αργές απομακρυνόμενες από το σώμα.

Συνέχεια »

Δεξιά

Οριζόντιες κινήσεις Σημασία : ΔΕΞΙΑ ως προς τον σηματωρό Περιγραφή : Mε τον δεξιό βραχίονα τεντωμένο περίπου οριζοντίως, η παλάμη του δεξιού χεριού βλέπει προς τα κάτω και εκτελούνται μικρές αργές κινήσεις κατά τη διεύθυνση αυτή.

Συνέχεια »