Μενού
Αρχική / Εγκυκλοπαίδεια / Συναρτήσεις excel

Συναρτήσεις excel

Καταγραφή όλως των εντολών του excel για την πιο εύκολη και σωστή χρήση του.

EUROCONVERT

Μετατρέπει έναν αριθμό σε ευρώ, μετατρέπει έναν αριθμό από ευρώ σε νόμισμα μέλους του ευρώ ή μετατρέπει έναν αριθμό από ένα νόμισμα μέλους του ευρώ σε ένα άλλο, χρησιμοποιώντας το ευρώ ως ενδιάμεσο (τριγωνισμός).

Συνέχεια »

COUPNUM

Αποδίδει τον αριθμό των πληρωτέων αποκομμάτων είσπραξης μεταξύ της ημερομηνίας διακανονισμού και της ημερομηνίας λήξης

Συνέχεια »

CRITBINOM

Αποδίδει τη μικρότερη τιμή, της οποίας η αθροιστική διωνυμική κατανομή είναι μικρότερη ή ίση της τιμής ενός κριτηρίου

Συνέχεια »