Μενού
Αρχική / Εγκυκλοπαίδεια / Συναρτήσεις excel

Συναρτήσεις excel

Καταγραφή όλως των εντολών του excel για την πιο εύκολη και σωστή χρήση του.

XNPV

Αποδίδει την καθαρή παρούσα αξία προγραμματισμένων ταμειακών ροών που δεν είναι απαραίτητα περιοδικές

Συνέχεια »