Μενού
Αρχική / Εγκυκλοπαίδεια / Συναρτήσεις excel (Σελίδα 19)

Συναρτήσεις excel

Καταγραφή όλως των εντολών του excel για την πιο εύκολη και σωστή χρήση του.

SYD

Αποδίδει την απόσβεση ενός παγίου για μια καθορισμένη περίοδο, βάσει του αθροίσματος των ετών απόσβεσης

Συνέχεια »