Μενού
Αρχική / Εγκυκλοπαίδεια / Συναρτήσεις excel (Σελίδα 20)

Συναρτήσεις excel

Καταγραφή όλως των εντολών του excel για την πιο εύκολη και σωστή χρήση του.

CRITBINOM

Αποδίδει τη μικρότερη τιμή, της οποίας η αθροιστική διωνυμική κατανομή είναι μικρότερη ή ίση της τιμής ενός κριτηρίου

Συνέχεια »

ASC

Αλλάζει τους αγγλικούς χαρακτήρες πλήρους πλάτους (των δύο byte) ή τους χαρακτήρες Κατάκανα μιας ακολουθίας χαρακτήρων σε χαρακτήρες μισού πλάτους (του ενός byte)

Συνέχεια »

EDATE

Αποδίδει τον σειριακό αριθμό της ημερομηνίας που είναι ο υποδεικνυόμενος αριθμός μηνών πριν ή μετά την ημερομηνία έναρξης

Συνέχεια »

SQL.REQUEST

Συνδέεται με ένα αρχείο δεδομένων εξωτερικής προέλευσης, θέτει σε λειτουργία ένα ερώτημα από ένα φύλλο εργασίας και κατόπιν αποδίδει το αποτέλεσμα ως πίνακα, χωρίς να απαιτείται προγραμματισμός μακροεντολών

Συνέχεια »