Μενού
Αρχική / Εγκυκλοπαίδεια / Συναρτήσεις excel (Σελίδα 4)

Συναρτήσεις excel

Καταγραφή όλως των εντολών του excel για την πιο εύκολη και σωστή χρήση του.

XIRR

Επιστρέφει την εσωτερική απόδοση προγραμματισμένων ταμειακών ροών που δεν είναι απαραίτητα περιοδικές

Συνέχεια »