Μενού
Αρχική / Ενθετα - Αφιερώματα / Διαβαθμίσεις / Διάκριση Δικαστηρίων

Διάκριση Δικαστηρίων

Τα Δικαστήρια διακρίνονται σε

  • Διοικητικά,
  • Πολιτικά και
  • Ποινικά.

– Στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια υπάγονται οι Διοικητικές διαφορές.

– Στα Πολιτικά Δικαστήρια υπάγονται οι ιδιωτικές διαφορές, καθώς και υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας.

– Στα Τακτικά Ποινικά Δικαστήρια ανήκει η τιμωρία των εγκλημάτων και η λήψη όλων των μέτρων που προβλέπουν οι ποινικοί νόμοι.

– Η εισαγγελία είναι δικαστική αρχή ανεξάρτητη από τα δικαστήρια και την εκτελεστική εξουσία, δρα δε ενιαία και αδιαίρετα και έχει ως αποστολή την τήρηση της νομιμότητας, την προστασία του πολίτη και τη διαφύλαξη των κανόνων της δημόσιας τάξης.

– Στην αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανήκουν κυρίως ο έλεγχος των δαπανών του Κράτους, ο έλεγχος συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας με αντισυμβαλλόμενο το Δημόσιο, ο έλεγχος των λογαριασμών δημοσίων υπολόγων, η σύνταξη και υποβολή έκθεσης προς τη Βουλή για τον απολογισμό και ισολογισμό του Κράτους.

– Στην αρμοδιότητα του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου υπάγονται, η εκδίκαση ενστάσεων κατά του κύρους των βουλευτικών εκλογών, δημοψηφισμάτων και άρση συγκρούσεων μεταξύ των δικαστηρίων και διοικητικών αρχών ή μεταξύ του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Τακτικών Δικαστηρίων αφενός και των αστικών και ποινικών δικαστηρίων αφετέρου ή, τέλος, μεταξύ Ελεγκτικού Συνεδρίου και λοιπών δικαστηρίων.

Στα Πολιτικά και Ποινικά Δικαστήρια προβλέπονται 1.579 οργανικές θέσεις δικαστικών λειτουργών και υπηρετούν σήμερα 1.559, στις εισαγγελίες προβλέπονται 516 οργανικές θέσεις εισαγγελικών λειτουργών και υπηρετούν 515, στο Συμβούλιο της Επικρατείας προβλέπονται 150 και υπηρετούν 149, στα Διοικητικά Δικαστήρια προβλέπονται 728 και υπηρετούν 666, ενώ στο Ελεγκτικό Συνέδριο προβλέπονται 121 οργανικές θέσεις δικαστικών λειτουργών και υπηρετούν 105.

Στο έργο τους οι δικαστικοί λειτουργοί επικουρούνται από 7.900 περίπου δικαστικούς υπαλλήλους.

Πηγές

Πηγή : Υπουργείο Δικαιοσύνης


Αφήστε μια απάντηση