Μενού
Αρχική / Ενθετα - Αφιερώματα / Νόμοι - Ρυθμίσεις / Μοριοδότηση προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ

Μοριοδότηση προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ

Α. Από 21 Δεκεμβρίου 2002 το νέο σύστημα προσλήψεων .

Το νομοσχέδιο για το νέο σύστημα προσλήψεων ψήφισε η Βουλή. Το νέο σύστημα θα εφαρμοστεί από 21/12/2002. Το νομοσχέδιο επιφέρει 10 τομές στο θέμα των προσλήψεων. Ο νέος νόμος επιβάλλει περισσότερο την αξιοκρατία, επιλέγει προσωπικό με κριτήρια από μοριοδοτούνται αντικείμενικα, ενώ παράλληλα ανοίγει την πόρτα σε 40άρηδες και 50άρηδες.
Οι δέκα τομές που αλλάζουν στις προσλήψεις δημοσίου:

1. Απελευθερώνονται τα όρια ηλικίας κατ’ επιταγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ορίζεται ως ανώτατο όριο ηλικίας για διορισμό στο Δημόσιο το 55ο έτος. Η σχετική ρύθμιση καλύπτει το σύνολο του Δημοσίου τομέα: Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, ΝΠΙΔ. Ειδικά όρια ηλικίας προβλέπονται μόνο για ειδικές κατηγορίες υπαλλήλων ανάλογα με τη φύση και τις ιδιαιτερότητες των καθηκόντων τους (π.χ. Σώματα Ασφαλείας).

2. Η εμπειρία που έχει αποκτηθεί στον ιδιωτικό τομέα μετράει για διορισμό στο Δημόσιο. Ο νέος νόμος αναφέρει, «ως εμπειρία νοείται η απασχόληση, νοείται με σχετική εργασία ή σύμβαση έργου στον Δημόσιο τομέα, η άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα και έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών». Ειδικά για τους συμβασιούχους του Δημοσίου που επιθυμούν την μονιμοποίηση, η εμπειρία προσαυξάνεται κατά 40% αρκεί να έχει διανυθεί χρόνος εμπειρίας μεγαλύτερος των 4 εξαμήνων. Επιπλέον, το 25% των θέσεων που προκηρύσσονται με το σύστημα των κριτηρίων διατίθενται αποκλειστικά σε νέους που δεν διαθέτουν εμπειρία.

3. Η εντοπιότητα είναι βασικό κριτήριο για την πρόσληψη στο Δημόσιο. (α) Στην περίπτωση των γραπτών διαγωνισμών η βαθμολογία προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες των δημοτών σε καποδιστριακούς δήμους μέχρι 10.000 κατοίκους, αρκεί να δηλώσουν ότι θα υπηρετήσουν σ’ αυτές τις περιοχές για μια 10ετία. Για τις παραμεθόριες περιοχές, το μπόνους της εντοπιότητας είναι 20 μονάδες. (β) Στην περίπτωση των διαγωνισμών με κριτήρια, μοριοδότηση της εντοπιότητας δίνεται απλόχερα. 500 μονάδες για τους μόνιμους κατοίκους παραμεθόριων περιοχών και 150 μονάδες για τους καποδιστριακούς δήμους, υπό την προϋπόθεση της 10ετούς παραμονής.

4. Οι γραπτοί διαγωνισμοί θα γίνονται πλέον με το σύστημα των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών. Ο νέος νόμος επιλέγει αυτόν τον τρόπο εξέτασης ώστε η βαθμολόγηση των γραπτών αντικειμενικοποιηθεί πλήρως και η έκδοση των αποτελεσμάτων να γίνεται ταχύτερα.

5. Οι γραπτοί διαγωνισμοί περιορίζονται σε κλάδους ειδικών απαιτήσεων (τράπεζες, ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, δημοσιο-νομικοί κλπ.) εκτός αν ο φορέας που επιθυμεί προσωπικό ζητήσει από το ΑΣΕΠ τη διενέργεια γραπτού διαγωνισμού.

6. Προσαυξάνεται η βαθμολογία των υποψηφίων του γραπτού διαγωνισμού. Οι προσαυξήσεις κρίνονται από το διδακτορικό, τον μεταπτυχιακό βαθμό του βασικού τίτλου σπουδών και την εμπειρία.

7. Καθιερώνεται ειδικό τεστ δεξιοτήτων για τους υποψήφιους του συστήματος κριτηρίων (μόρια). Σ’ αυτό βαθμολογούνται αριθμητικές, αναλυτικές, λεκτικές γνώσεις, κρίση και αντίληψη. Το τεστ είναι προαιρετικό, η συμμετοχή όμως πριμοδοτείται με 100 μονάδες. Τα τεστ θα γίνονται δύο φορές τον χρόνο, ώστε οι υποψήφιοι που συμμετέχουν σε διαγωνισμό να έχουν την ειδική πριμοδότηση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν σε τεστ προκειμένου να βελτιώσουν την βαθμολογία προηγούμενου.

8. Ιδιαίτερη μοριοδότηση για την ξένη γλώσσα προβλέπει ο νέος νόμος. Η άριστη γνώση παίρνει 70 μονάδες η πολύ καλή γνώση παίρνει 50 μονάδες, η καλή γνώση 30 μονάδες, η μέτρια γνώση 10 μονάδες. Για τον υποψήφιο που γνωρίζει περισσότερες ξένες γλώσσες η βαθμολογία είναι αθροιστική.

9. Το κριτήριο «χρόνος ανεργία», κατέχει το ρεκόρ μοριοδότησης στον νέο νόμο. Αφορά τους εποχικούς υπαλλήλους. Το κριτήριο μοριοδοτείται με 1.000 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας, και με 50 μονάδες ανά μήνα ανεργίας, με ανώτερο όριο τους 12 μήνες.

10. Ιδρύεται περιφερειακό τμήμα του ΑΣΕΠ για την επιτάχυνση των διαδικασιών προσλήψεων. Το ΑΣΕΠ ενισχύεται με εξειδικευμένους υπάλληλους.

β. Εγκύκλιος Υπουργού κ. Κ. Σκανδαλίδη για μοριοδότηση προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Κ. Σκανδαλίδης εξέδωσε την ερμηνευτική εγκύκλιο που αφορά στο σύστημα μοριοδότησης των προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ. Με το νέο σύστημα μοριοδότησης, οι προσλήψεις καθίστανται περισσότερο αντικειμενικές και επιταχύνονται σε σημαντικό βαθμό οι διαδικασίες του ΑΣΕΠ. Το κείμενο της εγκυκλίου έχει ως ακολούθως:

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν. 3051/2002 “Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις”

Εγκύκλιος με αριθμ. 2

Tροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων των άρθρων 15, 16, 17, 18 και 21 του ν. 2190/1994

Με τα άρθρα 6,7,8, και 9 του ν.3051/2002 έγιναν βελτιωτικές παρεμβάσεις στο σύστημα προσλήψεων του ν. 2190/94, προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης του αξιοκρατικού και αντικειμενικού του χαρακτήρα, και την απλούστευση και επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών.

Συγκεκριμένα, με τις προαναφερόμενες διατάξεις, εισάγεται σύστημα συνεκτίμησης και βαθμολόγησης προσόντων των υποψηφίων, ενώ, ταυτόχρονα, θεσπίζονται νέα κριτήρια επιλογής, όπως η εμπειρία του υποψηφίου, κλπ.

Επισημαίνεται ότι από τις ανωτέρω διατάξεις, εκείνες του άρθρου 7 της παρ. 2, του άρθρου 8 και του άρθρου 9 παρ. 1,2,3 και 4 του προαναφερόμενου νόμου ισχύουν από την 21η Δεκεμβρίου 2002 και εφεξής (άρθρο 25 παρ. 2 του ν. 3051/2002- ΦΕΚ 220/20-9-2002).

Α. ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Ή ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

I. Διαδικασία πλήρωσης θέσεων με γραπτό διαγωνισμό ( άρθρα 6 και 7 ν. 3051/02)

1. Με τις προαναφερόμενες διατάξεις καθιερώνεται αποκλειστικά ο γραπτός διαγωνισμός ως διαδικασία πλήρωσης θέσεων προσωπικού διοικητικών κλάδων ή ειδικοτήτων, καθώς και μεταφραστών, δακτυλογράφων-στενογράφων κ.λπ. (άρθρο 15 του Ν. 2190/94)

Εξαιρετικά, και στην περίπτωση που το ΑΣΕΠ αδυνατεί αντικειμενικά να διενεργήσει γραπτό διαγωνισμό, εντός πενταμήνου από την υποβολή του σχετικού αιτήματος από τον οικείο φορέα, τότε μπορεί να προτείνει στον εν λόγω φορέα την πλήρωση των θέσεων με την διαδικασία του άρθρου 18 του ν. 2190/94, όπως ισχύει (σειρά προτεραιότητας).

2. Στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων με γραπτό διαγωνισμό η βαθμολογία των επιτυχόντων, με άριστα το 100 και βάση το 60 προσαυξάνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια ως εξής:

α) κατοχή διδακτορικού τίτλου σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της θέσης, κατά (4) μονάδες

β) κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της θέσης, κατά (2) μονάδες

γ) βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών, κατά τις μονάδες που υπερβαίνουν τη βάση για τίτλο σπουδών με άριστα το δέκα (π.χ. για βαθμό πτυχίου 6,65 οι μονάδες προσαύξησης είναι 1,65)

δ) εμπειρία στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ( από 0,5 ως 6 μονάδες ανάλογα με το χρόνο)

ε) εντοπιότητα

Σημειώνεται ότι το κριτήριο της εντοπιότητας διατηρείται αλλά και ενισχύεται στην ανωτέρω διαδικασία, με βάση πλέον την ιδιότητα του δημότη, και όχι αυτή του μόνιμου κατοίκου.

Πιο συγκεκριμένα, οι δημότες των παραμεθόριων και νησιωτικών περιοχών, όπως αυτές αναφέρονται στο εδάφιο α’της παρ. 2 της περ. ΙΙ του κεφ. Α (σελ. 4 της παρούσας) καθώς και οι δημότες δήμων ή κοινοτήτων πληθυσμού μέχρι και δέκα χιλιάδων κατοίκων, σε περίπτωση που συμμετέχουν σε διαδικασίες πλήρωσης θέσεων υπηρεσιών των εν λόγω περιοχών, ενισχύονται με επιπλέον μονάδες (κατά 20 μονάδες για την α’περίπτωση και κατά 10 μονάδες για τη β’περίπτωση), οι οποίες υπολογίζονται στη συνολική βαθμολογία τους, υπό την προϋπόθεση ότι δεσμεύονται να υπηρετήσουν στις συγκεκριμένες θέσεις για μία δεκαετία τουλάχιστον.

3. Τέλος, προβλέπεται η δυνατότητα διεξαγωγής του γραπτού διαγωνισμού και με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών. Στην περίπτωση αυτή, η κεντρική επιτροπή καθορίζει τις ορθές απαντήσεις με βάση την αρίθμηση των ερωτήσεων και η βαθμολόγηση των γραπτών μπορεί να γίνεται με χρήση μέσων ηλεκτρονικής τεχνολογίας χωρίς να απαιτούνται βαθμολογητές και αναβαθμολογητές. Οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της ανωτέρω μεθόδου καθορίζονται με κανονιστική απόφαση.

Με τις ρυθμίσεις αυτές αναμένεται σημαντική επιτάχυνση των διαδικασιών πλήρωσης θέσεων με γραπτό διαγωνισμό.

II Διαδικασία πλήρωσης θέσεων με σειρά προτεραιότητας (άρθρο 8 ν. 3051/02)

Με σειρά προτεραιότητας καλύπτονται οι θέσεις τακτικού προσωπικού όλων των κατηγοριών στις περιπτώσεις που δεν γίνεται γραπτός διαγωνισμός.

Ειδικότερα,

Για τις κατηγορίες προσωπικού ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ,

1. Η απόλυτη ιεράρχηση των κριτηρίων επιλογής των υποψηφίων (σύστημα απόλυτης πρόταξης), που προβλεπόταν στο ν. 2190/94, αντικαθίσταται με σύστημα βαθμολόγησης των κριτηρίων-προσόντων τους (πχ για διδακτορικό δίπλωμα 300 μονάδες, για άριστη γνώση ξένης γλώσσας 70 μονάδες κλπ.)

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους οικείους πίνακες καθορίζεται με βάση το άθροισμα των μονάδων που συγκεντρώνουν για κάθε ένα από τα κριτήρια επιλογής.

Ως κριτήρια για την κατάταξη των υποψηφίων σε θέσεις κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ στην ανωτέρω διαδικασία καθορίζονται τα εξής:

α) τίτλοι σπουδών (διδακτορικό δίπλωμα, μεταπτυχιακός τίτλος, βασικός τίτλος σπουδών, κ.λπ., όπως αναφέρονται στην περ. Α της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3051/02)

β) εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης (από 5 έως 420 μονάδες ανάλογα με το χρόνο)

γ) γνώση ξένης γλώσσας (70 μονάδες για άριστη γνώση, 50 μονάδες για πολύ καλή γνώση, 30 μονάδες για καλή γνώση και 10 μονάδες για μέτρια γνώση)

δ) εντοπιότητα.

2. Όσον αφορά στο κριτήριο της εντοπιότητας, επισημαίνεται ότι:

α. Σε κάθε περίπτωση προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν σύμφωνα με τα προαναφερόμενα κριτήρια, οι δημότες που είναι και μόνιμοι κάτοικοι των δήμων ή κοινοτήτων των νομών Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Δράμας, Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών, Ευρυτανίας ή των νησιών του Αιγαίου, πλήν της Κρήτης, ή των νησιών Κυθήρων, Αντικυθήρων, Ιθάκης, Παξών, Οθωνών, Ερείκουσας και Μαθρακίου ή παραμεθόριων περιοχών των νομών Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πέλλας, Κιλκίς και Σερρών, όπως οι περιοχές αυτές καθορίζονται με την υπ’αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.42/2443/οικ. 21290/12-10-99 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, και ακολουθούν οι δημότες των ίδιων περιοχών, εφόσον όλοι οι ανωτέρω επιθυμούν το διορισμό τους σε θέσεις υπηρεσιών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/94, και της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/97 στον αντίστοιχο νομό ή νησί ή παραμεθόριο περιοχή και δεσμεύονται να υπηρετήσουν σε αυτή επί μία τουλάχιστον δεκαετία.

β. Επίσης προβλέπεται ειδική βαθμολόγηση (150 μονάδες) των υποψηφίων που είναι δημότες δήμων ή κοινοτήτων με πληθυσμό ως και δέκα χιλιάδες κατοίκους (περ. Δ της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3051/02), εφόσον πρόκειται για θέσεις δημοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης ή νομικού προσώπου ή ιδρύματός τους και δεσμεύονται να υπηρετήσουν σ’ αυτές επί μία τουλάχιστον δεκαετία.

3. Σχετικά με το κριτήριο της εμπειρίας, διευκρινίζεται ότι αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη για το 35% των θέσεων που προκηρύσσονται για κάθε φορέα, κατά κλάδο ή ειδικότητα. Η ρύθμιση αυτή έγινε με σκοπό την αντιμετώπιση της ανεργίας και την απόκτηση εμπειρίας από τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας. Επισημαίνεται ότι τα προαναφερόμενα δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση που η εμπειρία προβλέπεται ως απαραίτητο τυπικό προσόν διορισμού ή πρόσληψης.

4. Τέλος, η αξιολόγηση των υποψηφίων μπορεί να συμπληρώνεται για όλους ή ορισμένους κλάδους ή ειδικότητες με ειδική γραπτή δοκιμασία (test<) κατά την οποία εξετάζονται και βαθμολογούνται οι γενικότερες και πρακτικές γνώσεις καθώς και οι δεξιότητες (αριθμητικές, αναλυτικές, λεκτικές, κρίσης και αντίληψης) των υποψηφίων. Η ειδική δοκιμασία γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα ανεξάρτητα από την εκάστοτε προκήρυξη πλήρωσης θέσεων.

Ο τελικός βαθμός των υποψηφίων προκύπτει από το άθροισμα των μονάδων που λαμβάνουν για καθένα από τα ανωτέρω κριτήρια.

5. Πλήρωση θέσεων ΥΕ κατηγορίας:

Με τις διατάξεις του ν. 3051/02 και προκειμένου για θέσεις ΥΕ κατηγορίας, καταργείται ο διαχωρισμός των υποψηφίων σε ομάδες σύμφωνα με τον αριθμό των τέκνων και την ηλικία, και η κατανομή των θέσεων βάσει συγκεκριμένων ποσοστών στις ομάδες αυτές. Το εν λόγω προσωπικό προσλαμβάνεται βάσει του συνόλου των μονάδων που συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι για καθένα από τα παρακάτω κριτήρια:

α) αριθμός τέκνων (100 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα ανήλικα τέκνα και 200 για καθένα από τα επόμενα ανήλικα τέκνα.Αν ο υποψήφιος είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας 300 μονάδες)

β) χρόνος ανεργίας (50 μονάδες για κάθε εξάμηνο ανεργίας με ανώτατο όριο τα οκτώ εξάμηνα )

γ) χρόνος εμπειρίας (από 5 έως 420 μονάδες ανάλογα με το χρόνο)

δ) ηλικία (50 μονάδες έως 24 ετών και 75 μονάδες για άνω των 24 και έως 30 ετών)

ε) εντοπιότητα (ως ανωτέρω παρ. 2 της εγκυκλίου)

Β. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (άρθρο 9 ν. 3051/02)

Εισάγεται σύστημα βαθμολόγησης των κριτηρίων επιλογής και για το προαναφερόμενο προσωπικό ενώ καταργείται ο διαχωρισμός των υποψηφίων σε ομάδες και η κατανομή των θέσεων βάσει συγκεκριμένων ποσοστών στις ομάδες αυτές.

Στην περίπτωση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προβλέπεται απόλυτη πρόταξη των υποψηφίων που έχουν το κριτήριο της εντοπιότητας και η σειρά κατάταξης μεταξύ τους καθορίζεται με τα ακόλουθα κριτήρια :

α) χρόνος ανεργίας (1000 μονάδες για τέσσερις μήνες ανεργίας και 50 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των τεσσάρων μηνών με ανώτατο όριο τους δώδεκα μήνες)

β) αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας ( 50 μονάδες για κάθε τέκνο πολύτεκνου υποψηφίου και για κάθε μέλος που έχει την ιδιότητα τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, με τους περιορισμούς που προβλέπονται στη σχετική διάταξη).

γ) αριθμός ανήλικων τέκνων (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο τέκνο)

δ) βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών (οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 20 και εκείνες του βαθμού του τίτλου της κατηγορίας ΔΕ με τον αριθμό 10).

ε) ηλικία (3 μονάδες ανά έτος με αφετηρία υπολογισμού το κατά περίπτωση οριζόμενο κατώτερο όριο ηλικίας έως τριάντα ετών και 2 μονάδες ανά έτος για υποψηφίους άνω των τριάντα ετών).

στ) εμπειρία (30 μονάδες για έξι μήνες εμπειρίας και 5 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας άνω του εξαμήνου, με ανώτατο όριο τα πέντε έτη).

Γ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Υποβολή αίτησης

α) Με την παρ. 2 του άρθρου 6 του προαναφερόμενου νόμου καταργείται ο περιορισμός υποβολής αίτησης σε φορείς μίας μόνο νομαρχίας και παρέχεταιδικαίωμα στους υποψηφίους να επιλέγουν θέσεις ακόμη και όλων των νομαρχιών, με την καθιέρωση πανελλήνιου πίνακα.

β) Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα να ορίζεται με την οικεία προκήρυξη, η υποβολή της αίτησης και με τη χρήση μέσων ηλεκτρονικής τεχνολογίας.

γ) Τέλος, με την παρ. 1 του άρθρου 8 παρέχεται η δυνατότητα να καθορίζεται με την οικεία προκήρυξη εάν η υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών των υποψηφίων θα γίνεται ταυτόχρονα με την αίτηση ή σε μεταγενέστερο χρόνο.

2. Εμπειρία

α) Προκειμένου οι υποψήφιοι να λάβουν μονάδες για το προσόν της εμπειρίας, θα πρέπει αποδεδειγμένα να έχουν απασχοληθεί με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα ή να έχουν ασκήσει επάγγελμα σε καθήκοντα ή έργα συναφή, είτε με το αντικείμενο του τίτλου σπουδών, είτε με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης. Στην περίπτωση που απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, η εμπειρία υπολογίζεται από τη λήψη της άδειας και εφεξής.

β) Όσον αφορά στο προσόν της εμπειρίας, ιδιαίτερα ενισχύονται όσοι απασχολήθηκαν σε φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα για τέσσερα, τουλάχιστον, εξάμηνα, από την έναρξη ισχύος του ν. 2190/94 (μετά την 3η Απριλίου 1994).Επισημαίνεται ότι, δεν λαμβάνεται υπόψη χρόνος εμπειρίας που διανύθηκε βάσει συμβάσεων που καταρτίστηκαν μετά την έναρξη ισχύος του ν. 3051/02 (μετά την 20ή Δεκεμβρίου 2002).

Σε αυτή την περίπτωση και υπό την προϋπόθεση ότι θα προκηρυχθεί στο φορέα απασχόλησής τους θέση τακτικού προσωπικού της ειδικότητάς τους, ο αριθμός των μονάδων στο κριτήριο της εμπειρίας προσαυξάνεται κατά 40%.

Επισημαίνεται ότι ο χρόνος των τεσσάρων εξαμήνων που απαιτείταικατ’ ελάχιστον, θα πρέπει να έχει διανυθεί, αφενός μεν σε θέση μίας συγκεκριμένης ειδικότητας, αφετέρου δε στον ίδιο φορέα, θέσεις του οποίου προκηρύσσονται.

γ) Περαιτέρω σημειώνεται ότι ο αριθμός των μονάδων για το κριτήριο της εμπειρίας προσαυξάνεται κατά 40% και στην περίπτωση απασχοληθέντων ή απασχολουμένων με συμβάσεις μίσθωσης έργου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαική Ένωση, τα οποία υλοποιούνται στους Ο.Τ.Α. μέσω των δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων αυτών, ή ανωνύμων εταιριών τοπικής αυτοδιοίκησης, με προγραμματικές συμβάσεις ή με κοινές υπουργικές αποφάσεις.

Διευκρινίζεται ότι εάν οι ως άνω απασχολούμενοι σε δημοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις ή σε ανώνυμες εταιρίες τοπικής αυτοδιοίκησης συμμετάσχουν σε διαδικασίες πλήρωσης θέσεων τακτικού προσωπικού του Ο.Τ.Α. στον οποίο υπάγονται οι προαναφερόμενοι φορείς ή σε διαδικασίες πλήρωσης θέσεων των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού, δικαιούνται να λάβουν την προσαύξηση του 40% για το κριτήριο της εμπειρίας.

Τα προαναφερόμενα θα τύχουν εφαρμογής σε προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων οι οποίες θα εκδοθούν κατά το χρονικό διάστημα από 21-12-2002 έως 31-12-2004.

Οι υπηρεσίες διοικητικού ή προσωπικού των Υπουργείων παρακαλούνται να ενημερώσουν αμέσως όλες τις υπηρεσίες τους και τα νπδδ και νπιδ που εποπτεύουν για το περιεχόμενο της εν λόγω εγκυκλίου.

Επίσης, η Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ της Γενικής Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α παρακαλείται να ενημερώσει σχετικά τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού της χώρας και οι Δ/νσεις προσωπικού των τραπεζών που υπάγονται στο νόμο, παρακαλούνται να ενημερώσουν τις θυγατρικές τους εταιρείες.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

Με τις διατάξεις του πρώτου κεφαλαίου του νόμου αυτού, οι οποίες θεσπίστηκαν κατ’εφαρμογή του άρθρου 101Α του αναθεωρημένου Συντάγματος, καθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο των ανεξάρτητων αρχών.

Οι ανεξάρτητες αρχές είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, (άρθρο 9Α Συντάγματος), το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (άρθρο 15 παρ. 2 Συντάγματος), το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (άρθρο 103 παρ. 7 Συντάγματος), ο Συνήγορος του Πολίτη (άρθρο 103 παρ. 9 Συντάγματος) και η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (άρθρο 19 παρ. 2 Συντάγματος).

Σε όλες τις παραπάνω αρχές, παρέχεται πλέον αυξημένη τυπική κατοχύρωση της ανεξάρτητης άσκησης των αρμοδιοτήτων τους. Ο εκτελεστικός νόμος του Συντάγματος εν προκειμένω, αποσκοπεί στην αναγκαία προσαρμογή του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας τους στις αυξημένες εγγυήσεις ανεξαρτησίας που προβλέπει το Σύνταγμα για την κατοχύρωση της θεσμικής τους αποστολής.

Ειδικότερα:

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 προσδιορίζεται το πεδίο εφαρμογής του εκτελεστικού του Συντάγματος νόμου και τίθενται διευκρινιστικοί ορισμοί για τα μονοπρόσωπα και συλλογικά όργανα διοίκησης των ανωτέρω αρχών.

Με τις διατάξεις του άρθρου 2 περιγράφονται οι βασικές αρμοδιότητες του Προέδρου κάθε Αρχής, κατοχυρώνεται η ικανότητά τους να παρίστανται αυτοτελώς ενώπιον δικαστηρίων, και τέλος παρέχεται η δυνατότητα στον αρμόδιο Υπουργό να ασκεί ο ίδιος ένδικα βοηθήματα κατά των εκτελεστών τους πράξεων, τα οποία μέχρι σήμερα είχαν μόνο οι πολίτες οι οποίοι είχαν έννομο συμφέρον. Η ανεξαρτησία έναντι της εκτελεστικής λειτουργίας δεν αναιρεί τη δυνατότητα άσκησης κοινοβουλευτικού και δικαστικού ελέγχου των πράξεών τους.

Με τις διατάξεις του άρθρου 3 προσδιορίζονται κατά τρόπο γενικό τα απαιτούμενα προσόντα αυτών που πρόκειται να στελεχώσουν τις αρχές, και παρέχεται ευρεία ευχέρεια επιλογής προσώπων από τη Βουλή των Ελλήνων. Συγκεκριμένα, τίθενται οι βασικές εγγυήσεις ανεξαρτησίας τους, όπως θητεία πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και ακαταδίωκτο για γνώμη ή ψήφο που δίδεται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Επίσης, ορίζονται τα κωλύματα διορισμού τους και τίθεται ασυμβίβαστο με άλλες δημόσιες θέσεις στην εκτελεστική και νομοθετική εξουσία.

Με τις διατάξεις του άρθρου 4 ρυθμίζονται τα θέματα επιλογής και υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού, επιστημονικού και λοιπού, που στελεχώνει την κάθε αρχή, το οποίο θα είναι αυξημένων προσόντων και θα επιλέγεται από την ίδια την αρχή με ειδική διαδικασία.

Τέλος, με τις διατάξεις του άρθρου 5 ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη διασφάλιση της συνέχειας της λειτουργίας των αρχών σε μεταβατικό στάδιο ως την έκδοση των προβλεπόμενων στον εκτελεστικό νόμο αποφάσεων.


Αφήστε μια απάντηση