Μενού
Αρχική / Ενθετα - Αφιερώματα / Νόμοι - Ρυθμίσεις / Ενιαίο μισθολόγιο και βαθμολόγιο του Δημοσίου. Παγίδες – Εγκύκλιος

Ενιαίο μισθολόγιο και βαθμολόγιο του Δημοσίου. Παγίδες – Εγκύκλιος

Παγίδες κρύβει η εγκύκλιος εφαρμογής του νέου μισθολογίου για να ξεκινήσει η ισχύς του νέου καθεστώτος που θα εφαρμοστεί αναδρομικά από την 1η Νοεμβρίου. Βάσει του νέου μισθολογίου οι μισθοί στο Δημόσιο θα κυμαίνονται πλέον από 780 ευρώ το μήνα (νεοδιοριζόμενος υπάλληλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης) έως 2.409 ευρώ (υπάλληλος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με 33 χρόνια υπηρεσία).

Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι στο νέο καθεστώς θα υπαχθούν και όσοι εργαζόμενοι του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού) και όλων των ΝΠΔΔ, που είχαν σχέση αορίστου χρόνου και αμείβονταν με Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ή Διαιτητικές Αποφάσεις ή Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις.

Πρόκειται για την πρώτη «παγίδα» της εγκυκλίου εφαρμογής, καθώς στον νόμο δεν παρεχόταν κάποια τέτοια διευκρίνιση.

Η δεύτερη «παγίδα» έχει να κάνει με την μείωση των αποδοχών των εν ενεργεία υπαλλήλων, που να σημειωθεί ότι θα ξεπεράσουν το 50% σε ορισμένες περιπτώσεις (δίδεται παράδειγμα στην εγκύκλιο κατά το οποίο υπάλληλος θα έχει απώλειες 47%).

Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην εγκύκλιο, οι εργαζόμενοι που θα έχουν απώλειες άνω του 25% θα τις υποστούν σε βάθος τριετίας.

Ομως, διευκρινίζεται ότι οι εργαζόμενοι αυτοί θα λαμβάνουν τον νέο βασικό τους μισθό και το υπόλοιπο ποσό θα τους καταβάλλεται ως «διαφορά μείωσης», η οποία μάλιστα θα υπόκεινται στις προβλεπόμενες για τα επιδόματα κρατήσεις.

Παράδειγμα

Υπάλληλος που είχε συνολικές αποδοχές 3.200 ευρώ το μήνα και τώρα έχει 1.719 ευρώ το μήνα (δηλαδή είναι ΠΕ και εντάσσεται στο Βαθμό Γ και στο 4ο μισθολογικό κλιμάκιο), οι απώλειές του ξεπερνούν το 25% και φτάνουν στο 47%.

Ετσι, από 1η Νοεμβρίου 2011 θα χάσει το 25% και η υπόλοιπη διαφορά (681 ευρώ) μέχρι τις νέες του αποδοχές (1.719 ευρώ) θα μειωθεί ισόποσα σε χρονικό διάστημα 2 ετών από την 1η Νοεμβρίου του 2012. Σύμφωνα με τις διατάξεις της εγκυκλίου, όμως, ο εν λόγω υπάλληλος θα λαμβάνει ως βασικό μισθό, αυτόν στον οποίο εντάσσεται (1.719 ευρώ) και το υπόλοιπο ποσό θα καταβάλλεται σε αυτόν ως «διαφορά μείωσης», που θα υπόκεινται σε κρατήσεις.

Πέραν αυτών, η εγκύκλιος επαναλαμβάνει ουσιαστικά τις προβλέψεις του νόμου για το νέο ενιαίο μισθολόγιο. Σε αυτό δεν εντάσσονται στην παρούσα φάση τα ειδικά μισθολόγια, ενώ τις επόμενες μέρες αναμένεται να εκδοθεί και η αντίστοιχη εγκύκλιος για την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου στις ΔΕΚΟ.

Υπερωρίες

Επίσης, διευκρινίζεται και το ζήτημα των υπερωριών. Η ωριαία αμοιβή των υπαλλήλων που απασχολούνται ορίζεται ως εξής:

1. Για υπερωριακή εργασία απογευματινών ωρών και μέχρι την 22η ώρα, ίση με το ωρομίσθιο.

2. Για νυκτερινή εργασία εργάσιμων ημερών που παρέχεται από την 22η ώρα μέχρι την 6η πρωινή, πέρα από την υποχρεωτική, ίση με το ωρομίσθιο αυξημένο
κατά 15%.

3. Για εργασία ημερήσια ή νυκτερινή, που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες πέραν της υποχρεωτικής:
α. Από την 6η πρωινή μέχρι την 22η ώρα, ίση με το ωρομίσθιο αυξημένο κατά 25%.
β. Από την 22η ώρα μέχρι την 6η πρωινή, ίση με το ωρομίσθιο αυξημένο 30%.

4. Για εργασία νυκτερινή εργάσιμων ημερών που παρέχεται για τη συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, ίση με το 45% του ωρομισθίου.

5. Για εργασία νυκτερινή ή ημερήσια Κυριακών και λοιπών εξαιρέσιμων ημερών, που παρέχεται για τη συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, ίση με το 60% του ωρομισθίου.

Εγκύκλιος

«Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Δεύτερου Κεφαλαίου του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.».


Αφήστε μια απάντηση